زنگ خطر شرکت‌های بیمه‌ای به صدا درآمد

با توجه به اعلام نرخ‌ جدید دیه، شرکت‌های بیمه‌ای نسبت به پرداخت خسارات در سال جاری نگران هستند. بیشترین نگرانی بیمه‌گران نسبت به شرکت‌هایی است که بیمه‌ شخص ثالث و خودرو در پرتفوی آن‌ها سهم بیشتری دارد.

به گزارش ریسک نیوز از ایسنا، این نگرانی‌ها در حدی بوده که تاکنون حتی پیشنهاد شده توانگری مالی بیمه‌ها توسط بیمه مرکزی بررسی شود. پیش‌ از این نیز اعلام شده بود که رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای اجرا خواهد شد که به نظر می‌رسد در این طرح توانگری مالی بیمه‌ها نیز به نوعی بررسی شود.

فرامرز فتح‌نژاد، مدیر عامل بیمه دی با اشاره به قانون رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه‌ای می‌گوید: با نرخ‌ جدید دیه بیمه‌هایی که توانگری مالی خود را به صورت مناسب محاسبه نکرده‌اند، به مشکل برمی‌خورند. به همین دلیل توانگری مالی بیمه‌ها باید توسط بیمه مرکزی بررسی شود.

به اعتقاد عبدالرسول عطایی، مدیر عامل بیمه کوثر نیز یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های بیمه‌ای بحث افزایش دیه است و قانون نیز اعلام کرده که باید این دیه به روز پرداخت شود. به زعم او، اگر کسی چند سال پیش تصادف کرده و امسال پزشکی قانونی برای او دیه تعیین کند، باید با نرخ سال جاری دیه آن فرد پرداخت شود.

از نگاه هادی اویارحسین، مدیرعامل بیمه پارسیان نیز با نرخ جدید دیه، حق بیمه‌های شرکت‌های بیمه‌ای هم بالا رفته، اما نرخ این حق بیمه‌ها در آن حد افزایش نرخ دیه نبوده که این بر روی صنعت بیمه اثر خود را گذاشته است.

طبق اعلام رییس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای مجوز افزایش تنها 25 درصدی در نرخ بیمه‌نامه‌ها داده شده است و شرکت‌های بیمه‌ای بیشتر از این میزان نمی‌توانند نرخ بیمه‌نامه‌های خود را افزایش دهند.

کدام بیمه‌ها در خطر هستند؟
اما با این نرخ جدید دیه بیشترین نگرانی نسبت به کدام شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارد؟ هرچند به گفته رییس کل بیمه مرکزی هم‌اکنون هیچ شرکت‌ بیمه‌ای در شرف ورشکستگی نیست اما از سخنان مدیران شرکت‌های بیمه‌ای پیداست که آن‌ها نگران هستند با نرخ جدید دیه برخی شرکت‌های بیمه با مشکل مالی مواجه شوند.

مدیر عامل بیمه دی در این مورد می‌گوید: قطعا یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های بیمه‌ای بحث دیه در سال 91 است، به خصوص بیشترین مشکل و خسارت و چالش‌ها را شرکت‌های بیمه‌ای خواهند داشت که بیشترین فروش آن‌ها بیمه‌‌های اتومبیل است.

این در حالی است که سخنان عطایی نشان می‌دهد وی از وضعیت بیمه کوثر نگران نیست، چرا که به گفته او ترکیب پرتفوی بیمه کوثر این گونه است که تنها 30 درصد پرتفوی این شرکت مربوط به اتومبیل و 30 درصد هم مربوط به بیمه عمر است. وی تصریح می‌کند که نگرانی‌اش مربوط به شرکت‌های بیمه‌ای دیگر است و یادآور می‌شود: شرکت‌هایی داریم که 80 درصد پرتفوی آن‌ها اتومبیل است که در پرداخت خسارت خطر برای آنها بیشتر است.

مدیر عامل شرکت بیمه دی نیز این چنین اعتقادی دارد. در حالی که فتح‌نژاد در مورد وضعیت بیمه دی اطمینان خاطر دارد اما در مورد شرکت‌های بیمه‌ای دیگر متذکر می‌شود: به عنوان مثال شرکتی که اکثریت پرتفوی خود را از خودرو گرفته در خطر است. فتح‌نژاد در این مورد توضیح می‌دهد: اگر 60 درصد درآمد یک شرکتی از بیمه‌های شخص ثالث باشد، زمانی که حق دیه 30 یا 40 درصد بالا ‌رود، این موضوع مقداری خطر دارد.

با وجود این، وی در مورد بیمه دی می‌گوید: مثلا حداکثر 15 درصد پرتفوی ما از شخص ثالث است و به همین دلیل ما احساس خطر نمی‌کنیم. این در حالی است که طبق اعلام شرکت بیمه پارسیان در سال گذشته از پرداخت 273 میلیارد تومان خسارت توسط بیمه پارسیان بیش از 238 میلیارد تومان مربوط به بخش خودرو بوده است.

طبق گفته مدیر عامل این شرکت بیمه‌ای 85 درصد خسارات پرداختی بیمه پارسیان مربوط به اموال است. این در حالی است که متوسط این درصد در صنعت بیمه 60 درصد است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟