رونق بیمه عمر در گرو افزایش توان مالی خانواده است

بیمه عمر می تواند به عنوان گزینه خوبی برای سرمایه گذاری مطرح شود ولی باید توان مالی جامعه نیز متناسب با آن سنجیده شود.دولت باید به سرمایه های مردم در بیمه های عمر سود اختصاص دهد تا با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، مردم به سوی بیمه جذب شوند و فرهنگ بیمه را نه به عنوان ضامن جبران خسارت که به نام حامی و بستری برای سرمایه گذاری بشناسند.

به گزارش ریسک نیوز،اقدس رییسی، کارشناس ارشد بیمه عمر با بیان این مطلب به بیمه آنلاین اظهار کرد: ارزیابی افرادی که بیمه عمر دریافت کرده اند نشان می دهد، خانواده هایی که از درآمد کافی برخوردار نیستند، توانایی دریافت بیمه عمر ندارند و شاید بخش زیادی از مخاطبان بیمه را همین اقشار تشکیل دهند.

وی افزود: برای پیشرفت صنعت بیمه و همچنین ایجاد رفاه اجتماعی باید حقایق را مورد بررسی قرار داد و بر اساس آن برنامه ریزی کرد.

این کارشناسی بیمه عمر تصریح کرد: در زمانی که مردم پس انداز های اندک خود را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند، باید تدبیری اندیشه شود که این سرمایه های کوچک در قالب بیمه عمر قرار گیرد تا آینده خانواده ها نیز تضمین شود.

رییسی افزود: بیشتر کارشناسان بیمه با کاهش تعرفه بیمه نامه ها موافق هستند در صورتی که به نظر من کاهش تعرفه ها می تواند به ضرر شرکت های بیمه تمام شود.

وی اظهار کرد: دولت باید به سرمایه های مردم در بیمه های عمر سود اختصاص دهد تا با توجه به تورم و افزایش قیمت ها، مردم به سوی بیمه جذب شوند و فرهنگ بیمه را نه به عنوان ضامن جبران خسارت که به نام حامی و بستری برای سرمایه گذاری بشناسند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟