بیمه ها چرا ضرر می کنند؟

محمد رضا عباسی مدیر عامل شرکت بیمه معلم:

شرکت های بیمه ای فقط از عملیات بیمه گری زیان می برند، ما را مجبور به عرضه بیمه نامه زیر قیمت تمام شده می کنند، شرکت های بیمه نمی توانند

به تعهدات خود عمل کنند؛ محورهایی از گفتگوی مدیرعامل بیمه معلم است.

محمد رضا عباسی مدیر عامل شرکت بیمه معلم، اظهار داشت: برخی عنوان می کنند که شرکت های بیمه ای بابت عملیات بیمه ای سود قابل توجهی

کسب می کنند؛ اگر این گونه است بیایند و ثابت کنند که شرکت ها چگونه و کجا و چقدر سود بردند.

«زیان» در انتظار شرکت های بیمه ای

وی افزود: در پایان سال گذشته، شرکت های بیمه ای نه تنها بابت عملیات بیمه گری سود نبردند بلکه زیان هم داشتند، امسال هم سود نمی برند و این

بار زیان بیشتری هم خواهند داشت.

ما را مجبور کردند

مدیر عامل شرکت بیمه معلم عنوان کرد: ما را مجبور می کنند، زیر قیمت تمام شده بیمه نامه شخص ثالث را عرضه کنیم، خوب قاعدتا با این اوصاف در

زمان جبران و پرداخت خسارت، شرکتهای بیمه ای آن طور که باید نمی توانند عمل کنند.

مسئولیت تصمیمات غیر کارشناسی خود را بر عهده بگیرند

وی ضمن اشاره به افزایش 40 درصدی تعهدات شرکت های بیمه ای با افزایش 40 درصدی نرخ دیه و به تبع آن اجازه افزایش 25 درصدی حق بیمه ها

گفت: مگر قرار است، آن نهادی که دستور می دهد و برای افزایش قانونی قیمتها محدودیت ایجاد می کند، خسارت بیمه گذاران را پرداخت کند؟ بیمه

مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی باید مسئولیت تصمیمات خود را بپذیرد، نه اینکه تصمیمی بگیرد که این تصمیم به زیان گروهی از مردم و شرکتهای بیمه

تجاری تمام شود!

عباسی اظهار داشت: در زمانیکه شرایط نامطلوب است هم بیمه گذار و هم بیمه گر هر دو ضرر می کنند اما وقتی شرایط مطلوب است، حقوق بیمه گذار

طبق مقررات و ضوابط حفظ می شود و بیمه گر نیز به وظایف خود به درستی عمل می کند، در این صورت هم بیمه گذار و هم بیمه گر هر دو از فعالیت

های صورت گرفته منتفع می شوند.

وی در ادامه به عوارض و مالیات گرفته شده از شرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: ما در واقع 25 درصد پرداختی داریم، یعنی 10 درصد به پلیس و 10

درصد به بهداشت و درمان می دهیم و 5 درصد هم به صندوق خسارت بدنی پرداخت می کنیم به علاوه باید 25 درصد از سود را هم مالیات پرداخت کنیم؛

در این صورت برای شرکت های بیمه ای چیزی نمی ماند که با آن خسارت پرداخت کنند.

شبهه و تردید در عدم ایفای تعهدات

مدیر عامل شرکت بیمه معلم، این سوال را که آیا شرکت های بیمه ای با افزایش قابل توجه نرخ دیه و البته خسارت های بالای معوقی و ذخایر پایین، می

توانند به تعهدات خود عمل کنند، این گونه پاسخ داد: به شکل طبیعی به دلیل آنکه با مشکل مواجه هستند؛ شاید نتوانند در زمان خود به تعهدات خود

عمل کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: صدها میلیارد تومان بابت یک تصمیم غیر کارشناسی به شرکت های بیمه تجاری ضرر وارد شد، چه کسی می خواهد این را

جبران کند!؟

وی اضافه کرد: از آنجایی که بیمه مرکزی با شرکت های بیمه تجاری شریک است، تصمیمی را هم که موجب زیان شرکت های بیمه ای می شود، اتخاذ

می کند پس بهتر است مسئولیت دستورش را هم برعهده بگیرد.

عباسی تصریح کرد: اگر دولت علاقمند است که مردم بابت افزایش نرخ دیات کمتر حق بیمه پرداخت کنند، پس باید خودش مابالتفاوت آن را بر عهده بگیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

53  −    =  52