زیان ۸۸ درصد شرکت‌های بیمه از بیمه شخص ثالث در سال ۸۹

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عملیات بیمه شخص ثالث طی سال‌ ۸۹ تنها در ۱۲ درصد پرتفوی بیمه‌های شخص ثالث متعلق به بیمه‌گران سودده بوده است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت سود و زیان عملیات بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه طی سال های 1387 تا 1389 پرداخته است.

طبق این گزارش عملیات بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 تا 1389 به ترتیب با 1332 و 1557 و 2096 میلیارد ریال زیان همراه بوده است.

در این دوره زمانی عملکرد شرکت‌های بیمه پاسارگاد، آسیا، البرز ، سامان، امید ، کارآفرین، ایران، دانا و ملت در رشته مذکور در هر سه سال زیانده و عملکرد شرکت های بیمه پارسیان، نوین، ایران معین، معلم، رازی ، توسعه و حافظ در هر سه سال سودآور بوده است.

این گزارش حاکیست عملکرد بیمه میهن در سال های 1387 و 1388 با زیان و در سال 1389 با سود همراه بوده است، بیمه سینا نیز در سال های 1387 و 1389 زیان‌د‌ه و در سال 1388 سودآور و بیمه دی در سال های 1387 و 1388 سودآور و در سال 1389 زیانده بوده‌اند.

همچنین در سال 1387 معادل 6 درصد پرتفوی ثالث به شرکت‌های بیمه سودده و 94 درصد پرتفوی ثالث به شرکت های بیمه زیان‌ده اختصاص داشته است که این ترکیب در سال 1388 به 15 درصد برای شرکت های سودده و 85 درصد برای شرکت های زیان‌ده و در سال 1389 به 12 درصد برای شرکت های سودده و 88 درصد برای شرکت های زیان‌‌ده تغییر یافته است.

مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود در قالب یک پیشنهاد با اشاره به بند «ب» مادة 11 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 13/5/1388 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیرامون دریافت جریمه از دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث بوده اند، آورده است: برای دوره‌ای که فرد به هر دلیل وسیله نقلیه خود را بیمه شخص ثالث نکرده و از هیچ‌گونه خدمات بیمه‌ای نیز استفاده ننموده، پرداخت جریمه هیچ‌گونه وجه عقلی و شرعی نخواهد داشت. ضمن اینکه تردد با وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث می تواند مشمول اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شود و لذا همین مقدار تنبیه و جریمه کفایت می کند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود ماده یک دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ جریمه موضوع بند «ب» ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 13/5/1388 مجمع عمومی صندوق به شرح زیر اصلاح گردد:

 

« ماده (1) – دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند طبق بند «ب» ماده 11 قانون مزبور، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود به‌جز حق بیمه متعلقه، هیچ گونه وجه مازادی تحت عنوان جریمه پرداخت نکند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  28  =  32