بیمه آتیه سازان حافظ در ارایه خدمات عملکرد خوبی داشته است

رئیس کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: در سال گذشته، شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان عملکرد خوبی داشته است.

به گزارش ریسک نیوز، حسین فرنام با اعلام اینکه شرکت آتیه سازان حافظ در سقف تعهدات خود عملکرد مناسبی داشته است افزود: اگرچه این شرکت خدمات خوبی را ارائه کرده است ولی مشکل اساسی در متن قرارداد سازمان بازنشستگی کل کشور است چرا که در متن قرارداد منعقده تمام امور مربوط به خدمات درمانی لحاظ نشده است.

وی با اشاره به اینکه از طرف شرکت بیمه گر مشکلی نبوده است اظهار داشت: شرکت بیمه آتیه سازان حافظ بر اساس قرارداد منعقده با سازمان بازنشستگی کل کشور موظف به ارائه خدمات درمانی می باشد، منتهی این سازمان است که باید میزان تعهدات و سقف خدمات درمانی را در قرارداد افزایش دهد.
رئیس کانون بازنشستگان وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهارداشت: در صورت عقد قرارداد در سال جاری با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ، این شرکت باید هزینه های دندانپزشکی و خدمات آزمایشگاهی را نیزتحت پوشش قراردهد.
به گفته وی با توجه به اینکه هزینه های عمل جراحی های بزرگ بسیار سرسام آور است باید در این خصوص نیز پوشش های لازم افزایش یابد.
گفتنی است شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ با توجه به اینکه هنوز بازنشستگان کل کشور با شرکت بیمه‌ای درمانی تکمیلی قراردادی نبسته‌اند، قرارداد خود را با این بازنشستگان به مدت یک ماه تا پاپان خردادماه تمدید کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

70  −  60  =