مهم ترین محورهای کاری شورای فقهی صنعت بیمه اعلام شد

«بررسی فعالیت بیمه های تکافل در ایران» و « انطباق سه طرح جدید بیمه ای با موازین شرعی » مهمترین محورهای دومین جلسه شورای فقهی صنعت بیمه کشور بود.

به گزارش ریسک نیوز، سید محمد کریمی در این جلسه با اشاره به اینکه آخرین قانون مربوط به بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷تصویب شده و اجرای آزمایشی این قانون در سال ۱۳۹۲  پایان می یابد گفت:  کارگروهی مسوولیت اصلاح قانون را در بیمه مرکزی برعهده  گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اضافه کرد قانون اجباری بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷تصویب شده و در سال ۱۳۸۷مورد بازنگری قرارگرفته لکن با توجه به اجرای آزمایشی و پنجساله آن ووجود اشکالات و ابهامات، لزوم بررسی این قانون در دستور کار قرارگرفته است.

مهندس کریمی با تاکید بر سرعت در اجرای این برنامه با توجه به مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کرد که بتوان با استفاده از نظرات شورای فقهی صنعت بیمه نسبت به تهیه لایحه قانونی مستدل و منطقی برای ارائه به دولت و مجلس اقدام کرد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خودبا اشاره به «بیمه های تکافل» و «بررسی طرح های بیمه ای نوین در شاخه بیمه زندگی» به عنوان مهم ترین محورهای تعیین شده برای  طرح درشورای فقهی ،استفاده از نظرات صاحب نظران و عالمان دینی در مفاهیم بیمه ای را ضرورتی دانست که موجبات درستی و راستی را در تدوین آئیین نامه ها و مقررات فراهم می آورد.

مهندس کریمی با اشاره به منویات و نظریات علمای بزرگوار دین در خصوص بیمه گفت: علمای اهل تسنن به علل مختلف قراردادهای بیمه ای را نمی پذیرند و به جای آن با عقود تکافل فعالیت های بیمه ا ی خودرا انجام می دهند در همین خصوص ماموریتی به پژوهشکده بیمه واگذار شده تا با توجه به بازار بالقوه موجود بین المللی، مطالعات و بررسی های لازم و مکفی در خصوص چگونگی و شیوه انعقاد قراردادها ی اهل تسنن انجام شود.

وی با اشاره با اینکه نگاه بیمه مرکزی به این موضوغ نگاه اثباتی است، از استخراج موضوعات مشترک قراردادهای بیمه ای و تکافل به عنوان یکی از اهداف پرداختن به این موضوع یادکرد و گفت با کنارگذاشتن برخی از اختلافات جزئی می توان به سرمایه گذاری در بازارهای جدید اندیشید.

دراین جلسه نماینده پژوهشکده بیمه  هم با تشریح برخی از زوایای مطالعات و بررسی های انجام شده درخصوص بیمه های تکافل و بیان این نکته که تکافل رقیبی برای مباحث بیمه ای نیست گفت با توجه به وجود بازار بزرگ تکافل در کشورهای حوزه خلیج فارس می توان به تاثیر گذاری مطالعات انجام شده در سرمایه گذاری های آتی امیدوار بود.

دراین جلسه همچنین مهم ترین محورهای سه رشته بیمه ای جدید توسط مدیر عامل یکی از شرکت های بیمه ای مطرح شد تا اعضای شورای فقهی بیمه ای  درخصوص انطباق با موازین شرعی این طرح ها اعلام نظر نمایند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

18  +    =  23