۵۸۵ میلیارد ریال ارزش معاملات فرابورس ایران

در روز جاری

ارزش معاملات بازارهای فرابورس ایران در روز جاری، با جابجایی ۵۱ میلیون اوراق بهادار، به ۵۸۵ میلیارد ریال رسید.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایرنا بیشترین حجم معاملات را در بازارهای اول و دوم فرابورس، بانک ایران زمین در بازار دوم فرابورس با جابجایی 21 میلیون و 195 هزار سهم با نرخ یک هزار و 602 ریال داشت. کمترین حجم معاملات را همکاران سیستم در بازار اول فرابورس با جابجایی 500 سهم و قیمت پایانی 6 هزار و 857 ریال داشت.

بیشترین افزایش قیمت را قند شیروان و قوچان در بازار دوم با افزایش قیمت 4.9 درصد و با قیمت پایانی 5 هزار و 797 ریال از آن خود کرد. بیشترین کاهش صنعتی و معدنی را شمالشرق شاهرود در بازار دوم فرابورس با کاهش قیمت 4.9 درصد و قیمت پایانی 2 هزار و 464 ریال در سیستم معاملاتی امروز ثبت کرد.

 

**حجم معاملات در بازار ابزارهای نوین مالی

در بازار ابزارهای نوین مالی، بیشترین حجم معاملات را اوراق مشارکت نارنجستان با جابجایی 13 هزار و 490 برگه داشت. حجم اوراق دیگر به ترتیب 5 هزار و 420 برگه اجاره امید، 5 هزار و 260 برگه اجاره ماهان، 3 هزار و 220 برگه اجاره ماهان2، 2 هزار و 335 برگه مشارکت مسکن مهر، هزار و 690 برگه مشارکت نفت فصلی، 340 اجاره سامان، 150 برگه مشارکت بوتان و 100 برگه اجاره جوپار به قیمت هر برگه یک میلیون ریال جابجا شد.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن تغییر قابل توجهی نداشت و همچنان در مرز66 تا 67 هزار تومان مبادله شد.

 

**ادامه پذیره نویسی صکوک مپنا به شنبه موکول شد

در دو روز گذشته تعداد یک میلیون و 262 هزار برگه و امروز تعداد 417 هزار برگه اوراق صکوک مپنا که مبلغ اسمی هر ورقه یک میلیون ریال است با نرخ سود 20 درصد و زمان اجاره 4 ساله و پرداخت سود هر سه ماه یکبار از طریق بازار سوم فرابورس پذیره­نویسی شده و از تعداد 2 میلیون برگه اوراق، تعداد 321 هزار برگه باقی مانده است که ادامه این پذیره نویسی 15 روزه به روز شنبه موکول می­شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

87  +    =  91