ویژگی های بیمه جرایم اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی برای بانک ها و موسسات مالی به عنوان یکی از بزرگترین خطرات در نظر گرفته می شود.ویروس هایی که توسط افراد مجاز یا غیر مجاز وارد سیستم می شود و دسترسی از راه دور، خطر اتصال هکرها را به رایانه های سازمان ها بیشتر کرده است. در نتیجه برنامه های مدیریت ریسک برای کاهش مواجهه با شیادی اینترنتی بایستی به طور متناوب به روز شوند.

با توجه به روند رو به افزایش جرایم اینترنتی، امروزه بیمه جرایم کامپیوتری و الکترونیکی به یکی از انواع محبوب بیمه در بین بانک ها و موسسات مالی دیگر بدل شده است. این بیمه نامه معمولا به عنوان الحاقیه ای بر بیمه موسسات مالی بکار می رود. بیمه نامه جرایم الکترونیکی کامپیوتری به عنوان برنامه ای همراه سیاست های پیشگیری از ریسک شرکت های مالی طراحی شده و به فروش می رسد.

ویژگی های بیمه جرایم رایانه ای

  • سیستم های رایانه ای:

-این بیمه نامه در رابطه خسارات ناشی از ورود غیر مجاز، تغییر، یا تخریب داده های الکترونیکی در سیستم های رایانه ای -تحت بیمه مانند سیستم کامپیوتری یک نهاد خدماتی، سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و یا سیستم ارتباطی مشتری پوشش ارائه می دهد.

  • ویروس های رایانه ای:

-خسارات  ناشی از آسیب یا تخریب داده های الکترونیکی و یا نرم افزار که به دلیل ورود ویروس های رایانه ای به رایانه بیمه شده اتفاق می افتد.

  • داده های الکترونیکی، رسانه های الکترونیکی، آموزش الکترونیکی:

خسارات ناشی از:

-آسیب یا تخریب به نرم افزار و داده های الکترونیک ناشی از اعمال هکرها

-تغییر جعلی داده الکترونیک و یا نرم افزار توسط شخص ثالث

-سرقت، دزدی، دستبرد داده الکترونیک یا نرم افزار

  • ارتباطات الکترونیکی:

-زیان ناشی از انتقال وجوه در نتیجه تکیه بر ارتباطات الکترونیک جعلی یا غیر مجاز از طرف مشتریان، متولیان یا موسسات مالی.

  • عملیات دفتر خدمات بیمه شده:

-اخلال در خدمات نهاد بیمه شده به سبب ورود غیر مجاز، تغییر یا تخریب داده الکترونیک در حالی که بیمه شده به عنوان یک نهاد خدمات برای مشتریان عمل می کند.

  • سیستم انتقال صدای مشتری:

-زیان در نقل و انتقالات ناشی از اقدام بیمه شده در انتقال هرگونه وجه در اعتماد به صدای مشتری غیر مجاز و تقلبی

  • اخاذی:

-زیان اخاذی به سبب دسترسی غیر مجاز فردی غیر از کارمندان به سیستم های رایانه ای بیمه شده و تهدید به تحویل هرگونه وجه یا اموال، فروش یا افشای کدهای امنیتی محرمانه، یا آسیب یا تخریب داده الکترونیکی یا نرم افزار.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×  4  =