کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی

معاون اتکایی بیمه مرکزی گفت: با وضعیت فعلی بازار بیمه مرکزی سهم خود را در بخش اتکایی اجباری به صفر نمی رساند.

به گزارش ریسک نیوز، مینا صدیق نوحی معاون اتکایی بیمه مرکزی در خصوص میزان کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی، اظهار داشت: براساس ماده 114 قانون برنامه پنجم توسعه از پایان سال سوم برنامه بایستی بیمه مرکزی نسبت به کاهش حق بیمه های اتکایی اجباری و تبدیل نظارت از تعرفه ای به مالی اقدام کند.

وی افزود: هم اکنون این مسئله در دست اقدام است و پایان سال سوم برنامه که برسد ما این کار را شروع می کنیم اما در حال حاضر طرح این مسئله داده شده و در بیمه مرکزی تحت بررسی است و به زودی اجرا می شود.

معاون اتکایی بیمه مرکزی به متن قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: در این قانون نوشته نشده که بیمه مرکزی سهم خود را در بخش اتکایی اجباری به صفر برساند بلکه عنوان شده که نسبت به کاهش تدریجی آن باید اقدام کند.

وی در خصوص میزان کاهش این سهم از سوی بیمه مرکزی گفت: اینکه این کاهش تدریجی چقدر باشد، در دست ما است و با توجه به وضعیت بازار اقدام می کنیم.

به گفته نوحی، بیمه مرکزی نمی تواند حمایت خود را از بیمه گذاران رها کند، برخی شرکت های بیمه ای که نسبتا ضعیف هستند و سرمایه کمتری دارند، ممکن است در وضعیت فعلی بازار با توجه به نرخ شکنی ها دچار مشکلاتی شوند؛ بنابراین ما با این وضعیت فعلی بازار قصد نداریم، سهم خود را در بخش اتکایی اجباری به صفر برسانیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

4  ×    =  24