تخفیف بیمه به وسیله نقلیه جدید منتقل می شود

بیمه مرکزی ایران اعلام کرد : براساس برنامه تشویق پوشش بیمه شخص ثالث آیین نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث به منظور رفاه حال بیمه شدگان، حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، درصورت انتقال قطعی مالکیت تخفیف بیمه به وسیله نقلیه جدید منتقل می شود.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی ایران در روز پنجشنبه حاکی است : بر پایه این آیین نامه، در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه تخفیف هایی تا سقف 70 درصد در حق بیمه اعمال نماید.

بر اساس تبصره ماده (12) این آیین نامه، در صورت انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا اقارب درجه اول خود منتقل نماید.

بیمه گر همچنین مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال داده و تخفیف مربوط را با کسر تخفیف مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن بر اساس سوابق بیمه گذار جدید دریافت خواهد شد.

همچنین حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف های مورد نظر، حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت افزایش می یابد که در خسارت مالی از10 تا 80 درصد و در خسارت بدنی از 20 تا 100 درصد قابل افزایش است.

بر اساس این آیین نامه، چنانچه بیمه گذار، بیمه گر جدیدی را برای تجدید بیمه نامه موضوع این آیین نامه انتخاب کند، بیمه گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام کند. تعرفه‌های موضوع این آیین نامه نیز حداکثر نرخ‌های مجاز است و بیمه گر می تواند بیمه شخص ثالث با نرخ های کمتر ارایه کند.

فروش اجباری پوشش های مازاد بر میزان مقرر در ماده (4) قانون ممنوع است، ولی بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل کند.

طبق این آیین نامه، بیمه گر و نمایندگی های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. در صوت تخلف بیمه گر از مفاد این آیین نامه مطابق ماده (28) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟