فراخوان اتحادیه اروپا برای بازار بیمه سایبری

گزارش آژانس امنیت اروپا:

در حالی که امنیت سایبری نگرانی عمده ای برای سیاست مداران، تجار و شهروندان اروپا است، پوشش سنتی ارائه شده توسط بیمه گذاران در اروپا، به طور کامل با خطرات دیجیتال مقابله نمی کند.

به گزارش ریسک نیوز، با توجه به گزارش جدیدی که از سوی آژانس امنیت اطلاعات و شبکه اروپا (ENISA) منتشر شده است، در صورت شروع به کار بازار بیمه سایبری شهروندان و بازرگانان اروپا از محافظت بهتر سیستم های رایانه ای و داده های خود بهره مند خواهند شد.

گزارش (مشوق ها و موانع بازار بیمه سایبری در اروپا) این واقعیت را نمایان می کند که "در حالی که امنیت سایبری نگرانی عمده ای برای سیاست مداران، تجار و شهروندان اروپا است، پوشش سنتی ارائه شده توسط بیمه گذاران در اروپا، به طور کامل با خطرات دیجیتال مقابله نمی کند."

ENISA  افزود: "موانع توسعه بازار بیمه سایبر موثر عبارتند از: فقدان داده های آماری در میزان ریسک و عدم اطمینان در مورد نوع خطری که باید بیمه شود."

در پرداختن به این مسائل، گزارش شامل چهار توصیه می شود:

  • جمع آوری داده های تجربی بیمه اینترنتی در اروپا، نظر به انواع خطرات بیمه شده، حق بیمه های پرداختی و سطح پرداخت ها برای تعیین روند آینده. اقدامات قابل انجام توسط بیمه گذاران، ادارات و مقامات ناظر.
  • بررسی مشوق ها برای شرکت ها جهت بهبود امنیت داده های خود به عنوان راهی برای کاهش خطر و مسئولیت های مالی در صورت نقض مقررات حفاظت از داده ها. اولین قدم برای درک این حوزه حقیقت یابی با کمیسیون اروپا خواهد بود.
  • ایجاد چارچوب های مورد توافق برای کمک به شرکت ها جهت قرار دادن مقدار قابل اندازه گیری بر روی اطلاعات خود. مشاوران امنیت حریم خصوصی و اطلاعات، بیمه گذاران و اتحادیه اروپا می توانند در این امر یاری برسانند. ENISA همچنین می تواند حمایت بیشتری را فراهم کند.
  • کاوش نقش دولت به عنوان بیمه گر در آخرین راه چاره، به دنبال مدل های دیگر وقتی که خطر فاجعه باری وجود دارد. و این مورد توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا بررسی می شود.

مدیر اجرایی ENISA پروفسور UDO Helmbrecht، اظهار داشت: "گزارش جدید ENISA نشان می دهد که پتانسیل برای بیمه نامه امنیت سایبری در اروپا وجود دارد و تدوین قوانین باید توسط بازار بیمه پیشگیرانه-محور انجام شود."

"یک بازار توسعه یافته در این زمینه با فراهم کردن این اطمینان که پوشش مناسب در دسترس است، به بهبود سطح امنیت سایبری با قرار دادن هزینه های صحیح در حوادث سایبر و نمایاندن مزایای اجرای تدابیر امنیتی کمک می کند."

ترجمه:احسان یزدانی

متن کامل گزارش:http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/national-cyber-security-strategies-ncsss/incentives-and-barriers-of-the-cyber-insurance-market-in-europe/at_download/fullReport

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

9  +  1  =