بانک‌دار شدن اصناف نشانه اقتصاد بیمار

مدیر عامل مؤسسه اعتباری توسعه:

مدیر عامل مؤسسه اعتباری توسعه به وجود تقاضاهای بالایی در بانک مرکزی برای تاسیس بانک اشاره کرد و افزود: این که همه اصناف متقاضی راه اندازی بانک هستند نشانه‌ای از بیماری اقتصاد کشور است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به این که سیستم بانکی به دلیل شرایط خاص نظام بانکی و تبعیت از سیاست های اقتصادی کشور شرایط خاص و حساسی را سپری می کند ، گفت : اعمال برخی سلیقه ها در حوزه نظام بانکی و پیچیدگی های اقتصاد کشور سبب شد سود آوری بانک ها تحت تاثیر قرار گیرد و بانک ها رویکرد دریافت سود از محل عملیات غیر بانکی را به کسب سود از طریق عملیات بانکی ترجیح دهند که این مقوله نه تنها در کشور ما اخلاقی نیست بلکه در خارج از مرزها نیز امری ناپسند محسوب می شود .

مدیر عامل مؤسسه اعتباری توسعه فعالیت بانک ها را تابعی از سیاست های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود : در صورتی که سیاست های اقتصادی کشور سالم و معتدل شکل گیری شود نظام بانکی نیز از این شرایط تبعیت خواهد کرد .

وی در ادامه با اشاره به رشد نقدینگی در سال های 1389و 1390 به ترتیب به 2/25 و 4/19 درصد رسیده است ، خاطر نشان کرد : رشد نقدینگی که در سال های اخیر بعضا به 40 درصد نیز رسید، آثار و پیامدهایی را در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری های حوزه بانکی داشت که از آن جمله می توان به اعطای تسهیلات 109 درصدی نظام بانکی اشاره کرد که با اضافه برداشت ها از بانک مرکزی محقق شده است . 

مستخدمین حسینی با بیان این که مدیران عامل بانکی در شرایط فعلی احتیاط های لازم را به عمل می آورند ، تصریح کرد : در این شرایط بانک ها و موسسات مجاز خود را در مقابل گروه هایی می بینند که با اعمال دائمی فشار خواستار ارائه خدمات غیر مجاز که در برخی مؤسسات ارائه می شود ، هستند .

رئیس هیات مدیره اسبق بورس تبعیت کامل مؤسسه اعتباری توسعه از قوانین نظام بانکی را شرط اصلی فعالیت ها عنوان کرد و افزود : محدودیت های بانکی از سوی دنیای غرب که هر روز برای نظام بانکی پیچیده تر می شود نیاز به تدبیر و مدیریت در حوزه عملکرد خرد نظام بانکی را دو چندان می کند ، چراکه در شرایط حساس فعلی نباید با ایجاد پیچیدگی های داخلی بر محدودیت های سیستم بانکی بیافزاییم.

این کارشناس بانکی شرایط فعلی اقتصاد کشور و به تبع آن نظام بانکی را موجب تشدید فعالیت های سفته بازی دانست و گفت : ادامه شرایط فعلی می تواند آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد نماید .

وی رسالت مؤسسه ی اعتباری توسعه را به عنوان حلقه کوچکی از نظام بانکی حمایت از تولید برشمرد و بار دیگر بر حمایت از بنگاه های تولیدی کشور در سراسر کشور تاکید کرد .

مستخدمین حسینی تجهیز و تخصیص منابع را اجزاء جدایی ناپذیر فعالیت های بانکی برشمرد و خاطر نشان کرد : شعب باید به صورت هم زمان در هر دو زمینه فعالیت کنند و عملکرد خود را تکمیل نمایند .

معاون پارلمانی اسبق بانک مرکزی به وجود تقاضاهای بالایی در بانک مرکزی برای تاسیس بانک اشاره کرد و افزود: این که همه  اصناف متقاضی راه اندازی بانک هستند نشانه‌ای از بیماری اقتصاد کشور است .

مستخدمین حسینی آمارهای مورد ارائه بانک مرکزی ج.ا.ا در زمینه عمل کرد تراکنش های نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت : در آمارهای فروردین و اردیبهشت 1391 نظام بانکی نام مؤسسه اعتباری توسعه در گروه بانک های دارای بیش ترین درصد تراکنش های موفق قرار دارد که این نکته سبب تحسین دست اندرکاران این حوزه است .

معاون پارلمانی اسبق بانک مرکزی به ارائه ی دست آوردهای حوزه بانک داری بین الملل به سایر بانک ها اشاره کرد و افزود : تفاهم نامه ای نیز تحت عنوان طرح خدمت با یکی از بانک ها به مرحله امضا رسیده است که به زودی نحوه همکاری آن ابلاغ خواهد شد .

مدیر عامل مؤسسه ی اعتباری توسعه در ادامه از طرح جدید مؤسسه در زمینه جذب منابع خرد خبرداد و تصریح کرد : به زودی طرح جدید جذب منابع خرد با ارائه ی امتیاز ویژه به دارندگان حساب ها از سوی امور طرح و برنامه رونمایی خواهد شد .

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

38  +    =  42