بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دو برابر شد

میزان بدهی بانک‌های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی از ۱۹ هزار میلیارد تومان در فصل نخست سال ۸۹ به ۳۷ هزار میلیارد تومان در بهار سال ۹۰ رسیده‌اند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا طبق آنچه بانک مرکزی منتشر کرده در فصل نخست امسال بانک‌های تجاری بیش از 13.6 هزار میلیارد تومان و بانک‌های تخصصی بیش از 23.9 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند.

در حالی میزان بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی به رقم 37.5 هزار میلیارد تومان در بهار سال 90 رسیده که این رقم در فصل اول سال 89 بیش از 19.4 هزار میلیارد تومان بود.

در بهار سال 89 میزان بدهی بانک‌های تجاری 10.1 هزار میلیارد تومان و میزان بدهی بانک‌های تخصصی 9.3 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین میزان بدهی بانک‌ها طی سال 89 نیز 32.9 هزار میلیارد تومان بود که این رقم به دلیل بدهی 11.3 میلیارد تومانی بانک‌های تجاری و 21.6 میلیارد تومانی بانک‌های تخصصی بوده است.

طی سال‌های 88، 87 و 86 نیز میزان کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ترتیب 16.8 هزار میلیارد، 23.1 هزار میلیارد و 13.5 هزار میلیارد تومان بود.

این گزارش نشان می‌دهد که میزان رشد بدهی بانک‌های تخصصی بیشتر از بانک‌های تجاری بوده است. به طوری که میزان بدهی بانک‌های تخصصی طی سال‌های 86 تا 89 به ترتیب 5.2 هزار میلیارد، 7.4 هزار میلیارد، 8.4 هزار میلیارد و 21.6 هزار میلیارد تومان بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نیز طی سال‌های 86 تا 89 به ترتیب 8.3 هزار میلیارد، 15.7 هزار میلیارد، 8.4 هزار میلیارد و 11.3 هزار میلیارد تومان بوده است.

طی خرداد ماه سال گذشته نیز میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی با 154 درصد رشد نسبت به خرداد ماه سال 89 به 23.9 هزار میلیارد و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی با 35 درصد رشد نسبت به خرداد ماه سال 89به 13.6 هزار میلیارد تومان رسید.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×  7  =