بانک تجارتی ها، ۳۱ تیر مجمع دارند

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ رأس ساعت۹صبح روز شنبه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تشکیل می گردد.

به گزارش ریسک نیوز،دستور جلسه شامل استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکردسال مالی ،بررسی وتصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی ،اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود ،انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه آن،تعیین روزنامه کثیرالانتشار و موارد دیگر می باشد .

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  65  =  72