بسته تسهیلاتی پرداخت “حقوق بانک ملت” طراحی و عرضه شد

بانک ملت بسته ای با هدف ارائه خدمات متمایز به مشتریان، بسته تسهیلاتی جدیدی را با عنوان “پرداخت حقوق ملت” طراحی و عرضه کرد.

به گزارش ریسک نیوز،بانک ملت با هدف افزایش تعاملات سودمند با مشتریان و مساعدت اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق پرسنل خود را از طریق واریز گروهی نزد این بانک انجام می دهند، به ارائه بسته تسهیلاتی جدیدی با عنوان "پرداخت حقوق ملت" اقدام کرد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان بهره مندی از تسهیلات پرداخت حقوق ملت می توانند با ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز نسبت به دریافت تسهیلات فوق اقدام کنند.
افتتاح حساب (قرض الحسنه جاری بدون دسته چک یا کوتاه مدت) نزد بانک ملت به نام متقاضی، افتتاح حساب کارکنان (قرض الحسنه جاری بدون دسته چک یا کوتاه مدت) نزد بانک ملت، امکان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت یکجا یا ماهیانه، امکان دریافت تسهیلات در قبال انواع وثایق مورد قبول بانک، اعطای تسهیلات بدون نیاز به سپرده گزاری، اعطای تسهیلات در قالب انواع وثایق مورد قبول بانک و پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر از نرخ های جاری بانک از جمله شرایط و ضوابط اعطای این تسهیلات است.
در عین حال اعطای تسهیلات در قالب طرح پرداخت حقوق ملت صرفاً برای پرداخت خالص حقوق ماهیانه پرسنل امکان پذیر  است و مشتریان می توانند پس از بازپرداخت کامل تسهیلات فوق، نسبت به دریافت مجدد آن اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ملت در این طرح معادل 80 درصد مبلغ خالص حقوق مستمر پرداختی پرسنل ا شخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تعیین شده است.
متقاضی طرح پرداخت حقوق ملت برای استفاده از تسهیلات طرح پرداخت حقوق ملت، باید حداقل به مدت سه ماه پرداخت حقوق پرسنل خود را از طریق واریز گروهی در بانک ملت انجام دهد و هیچ گونه بدهی تعیین تکلیف نشده نزد این بانک نداشته باشد.
همچنین در صورتی که متقاضی از خدمات بن کارت ملت استفاده کند، نرخ های  سود تسهیلات مذکور به میزان یک درصد کاهش خواهد یافت.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

68  −    =  62