79درصد از حق بیمه تولیدی صرف پرداخت خسارت شده است

بر اساس گزارش و نماگرهای منتشر شده بیمه مرکزی درباره روند حق بیمه تولیدی، خسارت پرداختی و ضریب خسارت بازار بیمه بين سالهاي 85 تا 89، 79درصد از حق بیمه تولیدی صرف پرداخت خسارت شده است.

به گزارش ریسک نیوز، بیمه تولیدی با روندی رو به رشد در سال 89 با نرخ 60 هزار میلیارد ریال به بیشترین میزان خود در سالهای اخیر رسیده است.

همچنین ضریب خسارت از سال 85 تا سال 86 به کمترین میزان خودبا رکود 1درصدی(حدود 20 هزار میلیارد ریال) رسیده است. این در حالی است که شاخص ذکر شده از سال 86 تا 87 ،بین سالهای 87 تا 88 تقریبا به صورت یکنواخت بوده است و نهایتا از سال 88 تا 89 با رشد 3.5درصدی به بیشترین میزان ضریب خسارت(حدود 70 هزار میلیارد ریال) در سالهای اخیر رسیده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  5  =  1