یک نوع بیمه برای همه افراد جامعه

برخی از افراد جامعه تحت پوشش چند بیمه قرار دارند که با اجرای پرونده الکترونیک سلامت، افراد تنها تحت پوشش یک بیمه قرار می گیرند.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران دکتر شریعتی، مسئول برنامه پزشک خانواده افزود: طبق آمار ارائه شده تعداد بیمه ها از جمعیت کل ایران بیشتر است و این نشان می دهد که برخی از افراد چند بیمه دارند.

وی گفت: برای مقابله با این امر پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان را ایجاد کردیم که افراد چه حضوری به پزشک خانواده مراجعه کند و یا چه از طریق سایت پزشک خانواده، باید شماره بیمه خود را وارد کند.
اطلاعات به پایگاه داده ها ارسال و کنترل می شود و اطلاعات دوباره به سامانه برگشت داده می شود.
شریعتی ادامه داد: در واقع با این کار فرد با یک بیمه وارد پزشک خانواده می شود و بیمه چند گانه جمع می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  1