بیمه‌های اجتماعی و نظام سلامت

بسته سیاستی ایجاد سازمان بیمه سلامت، به فراگیر شدن نظام سلامت و کنترل و نظارت بیشتر برای برخوردای و عدالت اجتماعی منجر می‌شود/در بیمه‌های اجتماعی و نظام پایه سلامت، تعدد صندوق‌های بیمه درمانی در کشور، تنوع رویکردهای متفاوت به مسأله درمان و همپوشانی غیرضروری از جمله عوامل منتج به بازدهی کم و ناکافی در فضای سلامت کشور محسوب می‌شود.

به گزارش اختصاصی ریسک نیوز، مهرداد حشمتی،کارشناس بیمه طی مقاله ای مبحث بیمه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده است و در مقاله خود آورده است:

به‌طور کلی نظام بیمه‌ای در هر کشوری به دو صورت متجلی می‌گردد: بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی که هر کدام دارای متولی خاص خود در کشور می‌باشند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  +  80  =  87