افزایش اعتماد به نفس با ورود بیمه‌های خارجی به کشور

کنترل، نظارت درست بر شرکت های بیمه خارجی علاوه بر افزایش اعتماد به نفس شرکت های داخلی باعث ایجاد رقابت و انتقال ریسک از داخل به خارج می شود.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران جواد سهامیان مدیر عامل شرکت بیمه ایران و رئیس سندیکای بیمه گران گفت: ورود شرکت های بیمه خارجی به شرط نظارت دقیق، تعیین اهداف پیش بینی شده و طراحی راهکارهای آن و کنترل درست نقش مثبتی بر روی عملکرد شرکت های بیمه داخلی دارد.

سهامیان تصریح کرد: اگر این شرط ها در مورد حضور شرکت های بیمه خارجی به مرحله اجرایی گذاشته نشود به طبع ما شاهد ضرر برای شرکت های بیمه داخلی خواهیم بود که این کار هیچ سودی برای رشد و رونق فعالیت های بیمه در کشور ندارد.

مدیر عامل شرکت بیمه ایران با بیان اینکه اگر حضور شرکت های بیمه خارجی بتواند باعث تقسیم ریسک بیمه و انتقال آن از داخل به خارج از کشور شود، تصریح کرد: این کار باعث کاهش فشار ریسک بر شرکت های بیمه داخلی و افزایش کارآیی شرکت ها بیمه کشور می شود اما اگر صرفا منجر به دریافت حق بیمه شود ورود آنها سودی برای رونق صنعت بیمه در پی نخواهد داشت.

سهامیان ادامه داد: ورود شرکت های بیمه خارجی می تواند منجر به یک تعامل و گفتمان فنی براساس معیارهای بین المللی شود که این کار بدون هیچ شک و تردیدی باعث افزایش دانش بیمه ای کشور، ارتقاء سطح مهارت های فنی شرکت های بیمه و دیگر آنکه محلی مناسب برای محک توانمندی های شرکت های بیمه داخلی در مقابل توانایی بیمه های خارجی است.

وی افزود: به طور حتم این کار باعث افزایش ضریب اعتماد به نفس شرکت های داخلی و در نهایت ایجاد یک تحرک جدی به شرط نظارت دقیق در صنعت بیمه کشور می شود.

*بیمه نفتکش های داخلی
سهامیان درمورد آخرین وضعیت بیمه نفتکش های داخلی به ویژه برنامه شرکت بیمه ایران در این خصوص گفت: در مورد پوشش بیمه نفتکش ها براساس کلوپ پی اند آی شرکت بیمه ایران در قالب کنسرسیوم و صندوق اتکایی دولت اقدام به بیمه نفتکش های داخلی در راستای ارائه خدمات بیمه ای برای نشست نفتکش ها، خود کشتی ها و محمولات آنها کند.

سهامیان با رد قطع ارائه خدمات بیمه ای از سوی شرکت بیمه خارجی به نفتکش های ایرانی افزود:خدمات بیمه ای شرکت های بیمه خارجی قطع نشده دوم آنکه شرکت هایی که قبلا نفتکش های داخلی را بیمه می کردند متاسفانه با اعمال تحریم ها این شرکت ها بخش عمده بازار خوب ایران را از دست دادند.

رئیس سندیکای بیمه گران عنوان کرد: تشدید تحریم ها علیه بیمه نفتکش های داخلی باعث افزایش توانمندی صنعت بیمه کشور در عرصه ارائه پوشش بیمه ای برای بیمه نفتکش ها شده است.

سهامیان در پایان در خصوص مهمترین برنامه های شرکت بیمه ایران در سال جاری گفت: شرکت بیمه ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه اقدام به طراحی توسعه ضریب نفوذ بیمه، اطلاع رسانی و گسترش و تنوع بخشی پوشش های بیمه را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: برنامه دیگر شرکت بیمه ایران همراهی با صنعت بیمه کشور برای افزایش مهارت فنی که این افزایش توانایی می تواند در حوزه های پول و سرمایه، کشاورزی، صنعت و درمان موثر باشد.                                         

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  3