همکاری بیمه آسیا وبانک ملت در پرداخت خسارت

بیمه آسیا خسارت زیا ند یدگان و ذی نفعان را با همکاری بانک ملت پرداخت می کند.

به گزارش ریسک نیوز،بیمه آسیا در راستای گسترش و توسعه مشتری مداری ،رعایت حقوق مصرف کنند گان ،همگامی با دانش روز،پرهیز از اتلاف وقت ودرنهایت ارایه خدمات شایسته به بیمه گذاران ، خسارت زیاندیدگان و ذی نفعان را با استفاده از امکانات سامانه بانکداری متمرکز بانک ملت پرداخت می کند.

براساس این گزارش ، زیاندیدگان و ذی نفعان بیمه آسیا،پس از انجام مراحل اداری وکار شناسی تعیین میزان خسارت ودریافت معرفی نامه می توانند با مراجعه به شعب بانک ملت خسارت خود را در یافت کنند.

این گزارش می افزاید : پرداخت خسارت زیاندیدگان و ذی نفعان بیمه آسیا با استفاده از پردازش پرداخت ویژه بانک ملت انجام می شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  9  =  81