مزیت های سرمایه گذاری در بیمه نسبت به بانک

در یک دوره کوتاه مدت سپرده بانکی دارای سود بیشتری نسبت به بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری باشد اما قطعا در یک دوره بلندمدت مزایای بیمه‌های عمر به مراتب بیشتر است.

به گزارش ریسک نیوز، ضمن آنکه سپرده‌های بانکی ابزاری برای جذب نقدینگی و وجوه در دست مردم است که نسبتا رقم قابل توجهی است اما بیمه‌های عمر با پرداخت اقساط خریداری می‌شود که با سپردن آن اقساط در بانک‌ها سود قابل ملاظه‌ای پرداخت نمی‌شود.

در یک دوره کوتاه مدت سپرده بانکی دارای سود بیشتری نسبت به بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری باشد اما قطعا در یک دوره بلندمدت مزایای بیمه‌های عمر به مراتب بیشتر است. ضمن آنکه سپرده‌های بانکی ابزاری برای جذب نقدینگی و وجوه در دست مردم است که نسبتا رقم قابل توجهی است اما بیمه‌های عمر با پرداخت اقساط خریداری می‌شود که با سپردن آن اقساط در بانک‌ها سود قابل ملاحظه‌ای پرداخت نمی‌شود.

همچنین مهم‌تر از همه این نکات اینکه، در بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری تمام خطراتی که بیمه‌گذار را تهدید می‌کند تحت پوشش قراردارد و تمام آسیب‌های پس از آن برای خانواده بیمه‌گذار توسط بیمه جبران می‌شود که هیچ‌یک از سپرده‌های بانکی چنین ویژگی‌هایی ندارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×  1  =