عضویت ۱۸۱ میلیون اروپایی در شبکه تعاون/ گسترش بانک‌های تعاونی در اروپا

۵۱ هزار اتحادیه اعتباری با ۲۰۰ میلیون عضو در ۱۰۰ کشور جهان فعالیت می کنند، با این حال پس از بحران مالی جهانی، فعالیت بانک های تعاونی در اروپا گسترش یافته است.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از ایسنا وقوع بحران مالی در کشورهای اروپایی طی سال های اخیر باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از بانک ها در کشورهای غربی شده است؛ با این حال، اقتصاد تعاون کمترین لطمه و آسیب را از بحران مالی داشته است.

در حال حاضر، در 20 کشور اروپایی حداقل 24 سیستم بانکی تعاونی محلی فعالیت دارد و در فرانسه نیز 45 درصد از سهم بازار مالی این کشور در اختیار بانک های تعاونی قرار دارد. با این حال این میزان در کشور هلند به میزان 40 درصد است.

فعالیت اعتباری تعاونی‌ها در 100 کشور

هم اکنون 3 هزار و 874 بانک تعاونی محلی در اروپا 181 میلیون مشتری را تحت پوشش دارند. به صورت کلی، اتحادیه های اعتباری با 51 هزار اتحادیه و 200 میلیون عضو در 100 کشور سراسر جهان فعالیت دارند. انجام عملیات بانکی اتحادیه های اعتباری تعاونی جهان برای مردم فقیر و اقشار پایین، تاثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته است.

شرکت تعاونی در فاصله سال های 2007 تا 2010 در اروپا به میزان 10 درصد رشد یافته اند و مشتریان این مجموعه ها نیز به میزان 14 درصد رشد داشت. به صورت کلی 7 درصد بانک های تعاونی اروپا در طول دوران بحران مالی، دچار آسیب شدند.

سازمان جهانی کار در گزارشی پیرامون موضوع لزوم گسترش فعالیت تعاونی ها در اقتصاد به ویژه در بخش اعتباری، اعلام کرد: میزان ذخایر اعتباری اتحادیه ها بیش از 14 درصد افزایش یافته است. همچنین میزان صرفه جویی در اتحادیه های اعتباری از 1 درصد سال 2008 به 15 درصد در 2009 و 7.3 درصد در 2010 متغییر بوده است.

تفاوت نگاه تعاون با نظام سرمایه داری

وام های اعتباری اتحادیه ها کمی در سال 2008 کاهش یافته است و پس از آن رشد 7.6 و 5.3 درصدی بسیاری از زیان های مالی تعاونی ها در فاصله 1 تا 2 سال، برطرف شد. تقریبا تمام شاخص ها نشان می دهد که رشد دوباره در تعاونی ها ایجاد شد.

موفقیت تعاونی های مالی در بحران مالی جهانی نشان داد که این سیستم می تواند یک روش جایگزین برای بانک های فعال در نظام سرمایه داری باشد. در حالی که بسیاری از بانک های بزرگ برای بقا در دوران بحران اقتصادی تلاش می کنند، تعاونی های مالی از وضعیت بحران خارج شده و در حال رشد هستند.

یک تفاوت اساسی بین تعاونی های مالی و بانک های متعلق به نظام سرمایه داری این است که تعاونی ها به دنبال کسب سود بزرگی از فعالیت خود نیستند و این مسئله باعث می شود که این بنگاه ها نسبت به تفکر نظام سرمایه داری از آسیب پذیری کمتری برخوردار باشد.

تعاون در ایران

اما در ایران نیز طی سال های اخیر توجهات قانونی ویژه ای برای گسترش سهم تعاون از اقتصاد صورت گرفته است. با این حال هنوز زمینه لازم برای فعالیت نگرش تعاونی در جریان اقتصاد کشور شکل نگرفته است و در این زمینه مقاومت هایی در بدنه سیستم دولتی و بخش خصوصی به عنوان رقیب دیده می شود.

قرار است تعاونی ها تا پایان سال 93 مدیریت 25 درصد از کل اقتصاد کشور را در دست داشته باشند، با این حال این روزها چندان اخبار امیدوارکننده ای از طی شدن روند رشد تعاونی ها به گوش نمی رسد و باید گفت سهم تعاونی ها همچنان از اقتصاد ناچیز و در حد 5 درصد باقی مانده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  4  =  2