نحوه تداوم پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی، مشخص شد

معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی به منظور تبیین و یکسان‌سازی امور در واحدهای اجرائی و نیز جلوگیری از تضییع حقوق آن دسته از دریافت‌کنندگان مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار که به هر نحو از شمول مقررات قانون تأمین‌اجتماعی خارج و مشمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی می‌شوند؛ دستور اداری نحوه تداوم پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی را صادر کرد.

به گزارش ریسک نیوز، براساس دستور اداری صادر شده، مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن دست از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی که در حین استفاده از مستمری مذکور، مشمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قرار می‌گیرند تا زمانی که سابقه پرداخت حق‌بیمه خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی را برابر ضوابط و مقررات قانونی مربوط به نقل و انتقال حق‌بیمه به صندوق ذی‌ربط منتقل نکنند، علی‌رغم شمول مقررات صندوق مقصد برایشان همچنان قابل پرداخت بوده و مادامی که سوابق آنها در سازمان تأمین‌اجتماعی محفوظ است، پرداخت مستمری یادشده با لحاظ مفاد بندهای 2 و 3 ماده 93 قانون تأمین‌اجتماعی ادامه خواهد داشت.

در دستور اداری صادر شده از سوی معاونت فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی تأکید شده است: پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه‌ای خود را نیز از سازمان تأمین‌اجتماعی به صندوق دیگر منتقل می‌کنند؛ از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه)، به علت حذف سابقه در سازمان تأمین‌اجتماعی، قطع خواهد شد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

28  −  19  =