معرفی بیمه باربری ( حمل و نقل کالا )

در این صفحه ابتدا شما می توانید با بیمه باربری و انواع آن آشنا شده و کلیه اخبار مربوط به این نوع بیمه را در ادامه مشاهده فرمایید.

بیمه حمل و نقل کالا – باربری

محققین‌ معتقدند قدیمی‌ ترین‌ نوع‌ بیمه‌ که‌ تا حدی‌ با قواعد بیمه‌ امروزی‌ مشابهت‌ داشته‌ بیـمه‌ حمل‌ و نقل‌ دریائی‌ میباشد که ‌در اواسط‌ قرون‌ وسط‌ـی‌ در بین‌ تجار، مالکان‌ کشتـی‌ و سرمایه‌ داران‌ و بانکداران‌ رایـج‌ بوده‌است‌ بیمه‌ حمل‌ ونقل‌ نیز همچون‌ سایـر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ سیر تکاملی‌ خود را در ط‌ول‌ زمان‌ سپری‌ نموده ‌تا به ‌شکل ‌امروزی‌ در آمده‌ است.

در این شکل گیری‌ مراجع‌ و موسسات‌ مختلفی‌ نقش‌ موثرداشته ‌که ‌مشهورترین ‌آن ‌موسسه ‌بیمه‌گران‌ لندن‌ میباشد و موسسـه‌ نامبرده‌ شرایط‌ و مقرراتی‌ را تدوین‌ نمود که ‌حاوی‌ مسائل‌ فنی‌ و حقوقی‌ بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ بوده‌ و در زمینه‌ کشتی‌ و کالا مبنای‌ صدور بیمه‌نامه‌ در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ از جمله‌ کشور ما قرارگرفت‌ . دربیمه‌ حمل‌ ونقل‌ آخرین‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ سال‌ 1983 میلادی‌ می‌ باشد که‌ به‌ شرایط‌ C ،B،A معروف‌ و به‌ ترتیب‌ جایگزین‌ شرایط‌ قدیمی‌ F.P.A ، W.A ، ALL RISKSشده است ‌.
حال برای‌ درک‌ بیشتر بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ کالا به‌ تعریف‌ و تقسیم‌ بندی‌ آن‌ اشاره‌ خواهد شد.

تعریف‌ :

بیمه ‌حمل‌ و نقل‌ کالا بیمه‌ای‌ است‌ که‌ بموجب‌ آن‌ بیمه‌ گر در مقابل‌ حق‌ بیـمه‌ای‌ که ‌از بـیمه‌ گذار دریافت‌ میکند متعهد میشود چنانچه‌ در جریان‌ حمل‌ کالا از نقطه‌ای‌ ” مبداء حمل‌” به‌ نقطه دیگر “مقصد حمل‌ کالا” ، در نتیجه‌ وقوع‌ خط‌رهای‌ موضوع‌ بیمه‌ ، کالا تلف‌ شده‌ و یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار هزینه هائی در رابطه‌ با این‌ خط‌رات ‌متحمل‌ شود زیان وارده‌ را جبران‌ نماید. علاوه‌ برآن‌ در بعضی‌ موارد زیان‌ وارده‌ به ‌اشخاص‌ ثالث‌ نیز از ط‌ریق‌ این‌ بیمه‌ جبران‌ میشود.

بیمه حمل و نقل داخلی

این بیمه نامه در راستای حمایت از تولیدکنندگان وتجاری که در داخل کشور فعالیت می کنند به آنان ارائه میشود و کلیه تولیدات و محمولاتی که توسط تولیدکنندگان و تجار در بین شهرهای جمهوری اسلامی ایران جابجا میشوند توسط این بیمه نامه تحت پوشش قرار میگیرند . لازم به ذکر است که بیمه نامه های وارداتی و صادراتی تابع شرایط استاندارد A و یا B و یا C میباشد حال آنکه بیمه نامه های حمل داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار میدهد .

 بیمه حمل و نقل وارداتی

بیمه نامه های باربری وارداتی قریب 90% از حجم و پرتفوی کل بیمه های باربری را تشکیل می دهند. این‌ بیمه‌نامه‌ خط‌راتی‌ که‌ کالاهای‌ خریداری‌ شده ‌توسط‌ شرکتها و بازرگانان ‌ایرانی‌ از کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ را تهدید می‌ کند مورد پوشش‌ قرارمی‌ دهد که‌ این‌ پوشش ‌از کشور مبداء “کشوری‌ که‌ کالا از آن‌ خریداری‌ شده‌” تا مقصد “انباربیمه‌ گذار” میباشد.این‌ بیمه‌نامه ‌یکی ‌از اسناد مورد نیاز جهت‌ گشایش‌ اعتبار در بانکهاست‌ و هدف ‌از آن‌ حفظ‌ منافع‌ تجار و واردکنندگان‌ و در نهایت‌ حفظ‌ منافع‌ ملی‌ میباشد.

بیمه حمل و نقل صادراتی

باتوجه‌ به‌ اهمیت‌ موضـوع‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درکشور و ارزشی‌ که‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تشویق‌ صادرکنندگان‌ قائل‌است‌ این‌ بیمه‌نامه‌ جهت‌ حمایت‌ ازصادرکنندگان‌ و درنهایت‌ حفظ‌ منافع‌ ملی‌ به‌ صادرکنندگان‌ ارائه‌ میشود که‌ بموجـب‌ آن‌ کالای‌ صادر شده‌ ازکشور ما تاکشورمقصد ” کشوری‌ که‌ کالا به‌ آن‌ صادرمی‌ شود ” تحت‌ پوشش‌ قرارمی‌ گیرد

بیمه نامه های صادراتی همانند بیمه نامه های وارداتی میباشد لذا فرم پیشنهاد اولیه و فرم بیمه نامه صادراتی دقیقا” همانند فرم بیمه نامه های وارداتی است و کلیه موارد اشاره شده در مبحث بیمه های وارداتی برای بیمه های صادراتی نیز صادق میباشد . فقط در بیمه های باربری صادراتی مبداء حمل یکی از شهرهای ایران و مقصد یکی از کشورهای خارجی است .

بیمه حمل و نقل دریایی

بیمه نامه ازبین رفتن تمامی کالا

براساس شرایط این بیمه نامه ، بیمه گر زمانی اقدام به جبران خسارت بیمه گذار می کند که تمامی کالا و محموله در جریان حمل و به علت یکی از خطرات دریا، ازبین رفته باشد و به همین دلیل اگر بخش عمده کالا از بین رفته و صرفا اندکی ازآن باقی بماند، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت کالا نخواهد داشت.

خسارت همگانی – جنرال اوریج

خسارت یا زیان همگانی اختصاص به حمل و جابجائی کالا از طریق دریا دارد . خسارت همگانی به آن دسته از خساراتی گفته میشود که ناخدای کشتی طبق اختیاراتی که به او تفویض شده است بمنظور نجات کالا و کشتی و یا هر دوی آنها قسمتی از کالا و یا ابزار و ادوات و متعلقات کشتی را به دریا می ریزد
در این حالت خسارات وارده نه تنها بر عهده صاحبان کالائی است که کالایشان به دریا ریخته شده و یا مالک کشتی است، بلکه خسارت بین کلیه افرادی که به نحوی در آن سفر دریائی ذینفع هستند ، تقسیم میشود و هریک باید به تناسب ارزش کالا و یا کشتی ، خود سهمی از خسارت را پرداخت نمایند

خسارت مستقیم – تفدیه- ناشی از زیان همگانی

ـ سهم هزینه ها و تعهدات ایجاد شده ناشی از خسارت همگانی
ـ هزینه های نجات کالا
ـ هزینه های خاص ، ازقبیل هزینه های بارگیری ، تخلیه ، انبارداری و حمل مجدد کالای مورد بیمه از بندر پناه به مقصد
ـ پرداخت خسارات جزء زیان اختصاصی بدون کسر فرانشیز
ـ پرداخت خسارات خطرات اضافی دیگر از قبیل دزدی ، دله دزدی ، ریزش و سرخالی شدن مایعات ،‌له شدن ،‌شکست ،‌خم شدن ، خراش برداشتن ، لک شدن و خسارات ناشی از رطوبت ، حرارت و مجاورت با کالای دیگر بو گرفتن و آلوده شدن

مصادیق خسارت همگانی

می توان چنین نتیجه گرفت که خسارات همگانی شامل پرداخت هزینه ها و فدا کردن کالا به شرح زیر خواهد بود
ـ خساراتی که به ماشین آلات و یا قطعات مکانیکی برای نجات عمومی و بر اثر فدا کردن به کشتی ایجاد شده باشد
ـ سبک کردن کالای رو و زیر عرشه کشتی به منظور نجات کشتی و کالا
ـ خسارات ناشی از کاربرد وسائل آتش نشانی از قبیل آب و پودر کف
ـ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه در بندر پناه و یا در مواقعی که کشتی به گل نشسته است
ـ هزینه هائی که برای شناور ساختن کشتی به گل نشسته صرف شده است
ـ هزینه هائی که برای ورود کشتی به بندر پناه برای انجام تعمیرات مورد نیاز پرداخت میشود
ـ هزینه های تخلیه و بارگیری در بندر پناه

هزینه نجات

هزینه های نجات هزینه هایی است که به منظور نجات کشتی و محمولات آن از حادثه ، در حالیکه خطر و عواقب ناشی از آن منافع موجود در آن سفر دریائی را مورد تهدید قرار داده است به مصرف میرسد و معمولا به حساب زیان همگانی منظور خواهد شد چنانچه مالکین کشتی و یا صاحبان کالا از پرداخت هزینه های نجات دهنده حق توقیف کشتی و کالا را دارد در تعیین هزینه های نجات ،‌معمولا دادگاه و یا داوران منتخب با در نظر گرفتن دشواری عملیات نجات را تعیین می کند

عوامل زیر ازجمله مسائلی است که در تعیین هزینه نجات نقش عمده و اساسی دارد

ـ تعداد افرادی که کار نجات را انجام داده اند
ـ انرژی و مهارتهایی که در نجات کشتی و کالا مورد استفاده قرار گرفته است
ارزش دستگاهها و تجهیزاتی که برای نجات کشتی و کالای آن مورد استفاده قرار گرفته و میزان خطری که این دستگاهها در معرض آن قرار داشته است
ـ ارزش کالای نجات داده شده توسط گروه نجات ارزش کالا، کشتی، سوخت کرایه
ـ ارزیابی خطری که نجات دهندگان ، کالا و کشتی را از آن نجات داده اند.

بیمه حمل و نقل زمینی

صاحبان کالا برای حفظ سرمایه های خود باید آنها را در زمان حمل و جابجائی در خشکی تحت پوشش بیمه باربری قرار دهند بیمه حمل ونقل کالا در خشکی مکمل بیمه نامه حمل دریائی است که معمولا همان پوششهای خطرات متعددی را بدنبال دارد.

مهمترین آنها خسارات ناشی از حادثه وسیله نقلیه “آتش سوزی ، سرقت ، تصادم و چپ کردن” و شکستگی ، زنگ زدگی ، سرقت و عدم تحویل کالا است که باید بر اثر حادثه وسیله نقلیه بوجود آمده باشد، معمولا اعتبار بیمه نامه های حمل و نقل زمینی از زمان تحویل کالای مورد بیمه در مقصد مندرج در بیمه نامه خاتمه می یابد.

خطرات تحت پوشش در بیمه حمل و نقل زمینی

در بیمه حمل و نقل زمینی ، پوشش بیمه گر شامل موارد زیر خواهد بود :
ـ در صورتی که مورد بیمه “کالا” در اثر بروز حوادث مشمول بیمه آسیب دیده و نیاز به تعمیر و یا تعویض بعضی از قسمتهای خسارت دیده را داشته باشد در این حالت بیمه گر ملزم به پرداخت اینگونه هزینه ها می باشد، مشروط بر اینکه مجموع هزینه های انجام شده از سرمایه بیمه ای تجاوز ننماید.

ـ کمبود کالا بیمه نیست، مگر اینکه مستقیما بر اثر حوادث مشمول بیمه ایجاد شده باشد.
ـ در صورتی که کالا ثصورت جفت و یا دست ، بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر بیش از قیمت قسمت خسارت دیده به تناسب مبلغ بیمه شده نخواهد بود.
ـ چنانچه کالای مورد بیمه در جریان حمل آسیب ببیند و بخشی از آن شکسته شود، بیمه گذار می تواند قسمتهای آسیب دیده را جدا کرده و قسمتهای سالم را مورد استفاده قرار دهدو خسارت خود را به همان نسبت دریافت دارد.

استثنائات

در بیمه های حمل ونقل زمینی خطرات زیر تحت پوشش بیمه ای قرار ندارند :
ـ ضبط و توقیف کالائی که معاملات آن قاچاق محسوب میشود.
ـ خسارات ناشی از عیب ذاتی کالا،‌مانند تبخیر شدن ، موش خوردگی ، کرم زدگی، ، اثرات سرما و گرما و عیب بسته بندی نامناسب
ـ تاخیر در تحویل و ارسال کالای مورد بیمه و تغییرات نرخ ناشی از عوامل اقتصادی
ـ خطرات بارگیری و تخلیه کالائی که هر بسته و یا واحد آن بیشتر از 2 تن وزن داشته باشد .
ـ خسارات لب پریدگی ، خراشیدگی و فرورفتگی
ـ خسارات ناشی از اکسیداسیون ، رنگ پریدگی ،‌زنگ زدگی و رنگ خوردگی
ـ خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از اشعه رادیو اکتیویته ، سوختهای هسته ای و اشعه یون زا
ـ خسارت ناشی از خطرات طبیعی از قبیل آتشفشان ، زلزله ، سیل ،‌طوفانو صاعقه
ـ ‌خسارات ناشی از حمل کالا در وسیله نقلیه روباز

بیمه حمل و نقل هوایی

با گسترش ظرفیت بازار از طریق بیمه های گروهی و با توجه به پیشرفت سریع صنایع هواپیما سازی و بخصوص هوانوردی تجاری تلاشهای گسترده ایی جهت بهبود و اصلاح بیمه نامه ها برای تامین پوشش لازم جهت انواع گوناگون ریسکهای مورد نیاز در بازار بعمل آمده است.
در همین راستا گروه بیمه هوایی انگلیس BIAG بیمه نامه جامعی برای پوشش بیمه بدنه ، مسئولیت حقوقی در قبال اشخاص ثالث و مسافران به بازار ارائه نموده است.

بیمه نامه فقدان مجوز LOSS OF LICENCE

این بیمه نامه حمایت لازم را از خلبانان و دریانوردانی که بر اثر لغو یا تعلیق مجوزشان به دلایل بهداشتی دچار زیان مالی میشوند ، تامین می کند.
بیمه نامه مسئولیت درقبال تولیدات این بیمه نامه پوشش لازم را برای مسئولیت تولیدکنندگان در قبال آسیب جسمی یا صدمه به اموال ، اشخاص ثالث در حوادث ناشی از اشکالات و عیوب تولید ارائه میدهد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×    =  9