اعتماد آمریکایی ها به صنعت بیمه بیش از دولت/ اعتماد ۶۳ درصد به شرکتهای بیمه و ۴۸ درصد به دولت

در همه پرسی ملی مجله هارتلند مانیتور مشخص شد؛

در همه پرسی که اخیرا در آمریکا انجام شد، شهروندان آمریکایی اعلام کردند از جمع آوری داده های الکترونیک چندان راضی نیستند و دراین باره تردید دارند اما به صنعت بیمه نمره ای قابل قبول دادند./اعتماد مردم به صنعت بیمه از اعتمادشان به دولت ، تهیه کنندگان خدمات الکترونیکی وبقیه موسسات بیشتر شد. 48 درصد شرکت کنندگان تاحدود زیادی به دولت اعتماد داشتند، اما 63 درصد باقیمانده به شرکتهای بیمه مسکن، اتومبیل و عمر اعتماد بیشتری داشتند.

به گزارش ریسک نیوز،هفدهمین   همه پرسی ملی مجله هارتلند مانیتور  درباره دیدگاه شهروندان  در خصوص جمع آوری  داده های الکترونیک و استفاده از آن توسط دولت، شرکتهای تجاری و موسسات دیگر انجام شده است.

 هنگامیکه از پاسخگویان سوال شد تا چه میزان به گروهها یا مردمی اعتماد دارند که  مسئول استفاده از اطلاعاتشان هستند، اعتماد مردم به صنعت بیمه از اعتمادشان به دولت ، تهیه کنندگان خدمات الکترونیکی وبقیه موسسات بیشتر شد. 48 درصد شرکت کنندگان تاحدود زیادی به دولت اعتماد داشتند، اما 63 درصد باقیمانده به شرکتهای بیمه مسکن، اتومبیل و عمر اعتماد بیشتری داشتند.

حتی شرکتهای بیمه گر خدمات درمانی که   بازخورد منفی درجامعه دارند،  در همه پرسی اعتماد مردم به صنعت بیمه به 59 درصد دست یافتند.

 سازمان « سرویس درآمد داخلی» که  به دلیل اجازه دسترسی به اطلاعات، مرکز این جنجال قرار دارد. حتی این بنیاد هم  از دولت پیشی گرفته و اعتماد 53 درصد پاسخگویان را به خود جلب کرده است. وب سایتهای اجتماعی و  به طور کل رسانه ها به ترتیب با 25 و 29 درصد کمترین میزان اعتماد مردم را به دست آوردند.

براساس این همه پرسی 85 درصد پاسخگویان معتقد بودند دسترسی به تاریخچه  کاربر در ابزارهای ارتباطی( مانند تلفن های همراه، استفاده از اینترنت و ایمیل)  برای دولت، کسب و کارهای مختلف فراهم شده است. اغلب پاسخگویان(66 درصد) احساس میکردند  کنترل کمی روی اطلاعات جمع آوری شده سازمانها دارند.  در خصوص  تصحیح اطلاعات، 59 درصد پاسخگویان  معتقد بودند نمی توانند آنها را اصلاح کنند.

مارسی کامینسکی  نائب رییس  روابط عمومی شرکت بیمه آل استیت  میگوید: آمریکاییها نگران از بین رفتن بنیانهای حریم خصوصی  خود هستند.

 اغلب آمریکایی از جمع آوری اطلاعات چندان راضی نیستند و  هنگامیکه سخن از  اعتماد به میان می آید واکنشهای مختلفی از خود بروز می دهند. او معتقد است  حمایت از حریم خصوصی و ساختن دوباره اعتماد نیازمند تعهد و مسئولیت پذیر بودن مردم و بخش خصوصی است.

مترجم:شیوا سعیدی

منبع:

http://www.propertycasualty360.com

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  1