گسترش رسانه های اجتماعی ایا بیمه جهانی را تهدید می کنند؟/ محدودیتهای قانونی و شکنندگی اقتصادی دلایل اصلی نگرانی

تاورز واتسون در تحقیق روندهای کلی بیمه منتشر کرد؛

بسیاری از شرکتهای بیمه احساس می کنند برای رویارویی با برخی روندهای کلی بازارکه در سالهای آتی روی صنعت تاثیر میگذارد، آماده نیستند. براساس تحقیق جدید تاورز واتسون( یک شرکت خدمات جهانی )این روندها عبارتند از گسترش رسانه های اجتماعی و داده ای بزرگ.

به گزارش ریسک نیوز،افرادی بسیاری از سراسر جهان در تحقیق روندهای کلی بیمه شرکت کردند. پاسخگویان معتقد بودند روندهای مرتبط به مدیریت سرمایه،  محدودیتهای قانونی و شکنندگی اقتصادی  بزرگترین دلایل نگرانی در سالهای آتی هستند. اغلب پاسخگویان احساس می کردند شرکتهایشان برای پرداختن به چنین چالشهایی آماده هستند.

در هر حال پاسخگویان  اعلام کردند برای مدیریت روندهای نوظهور بازار آمادگی کمتری دارند، به خصوص  تاثیر رسانه های اجتماعی(29 درصد)، نقش فناوری پیشرفته مانند داده های بزرگ(32 درصد) و  چالشهای نیروی کار در حوزه جذب استعدادها و حفظ آنان(33 درصد).

تریشیا گوین مدیر خدمات خطر و سرویسهای مالی در تاورز واتسون می گوید:  تمرکز روی مدیریت سرمایه و قوانین  برای شرکتهای بیمه حوزه ای آشناست وبه همین دلیل یکی از کم هیجان ترین بخشهای تحقیق ماست.  از سوی دیگردادن اولویت پایین به روندهای تازه و نوظهور  سوالاتی را به وجود می آورد که آیا بیمه گران  به مشکلاتی که  تاثیر زیادی در صنعت دارند، به اندازه کافی توجه می کنند؟

 همانطور که در مثال توضیح داده شد، گویین  هم به انطباق سریع فناوریهای تازه توسط مشتریان در گروههای سنی مختلف اشاره می کند: نسلی کاملا تازه وارد بازار شده اند که تصمیمات مربوط به خرید بیمه را از دیدگاه دیگری بررسی می کنند و دلیل این امر  اینترنت و رسانه های اجتماعی است.  مشتری کنونی بیمه  نیز این فناوریها را قبول کرده است.  از سویی بیمه گران  نقش مهمی برای کمک به نسل های کنونی و آینده دارند تا به امنیت مالی دست یابند اما آنها باید به سرعت استراتژیهای خود را در خصوص فناوریهای تازه سرعت بخشند یا  خطر باخت در مقابل رقبا را به جان بخرند.

این تحقیق که با همکاری جامعه بین المللی بیمه برگزار شده بود، نگاهی به روندهایی داشت که  درهر منطقه جغرافیایی عامل نگرانی بیمه گرا تلقی میشود واینکه چطور آنها خود را برای تاثیرات این روندها آماده کرده اند.  این تحقیق از پاسخگویان خواست تا روندهایی را که در 2 سال و 5 سال آینده تاثیرگذار هستند، مشخص کنند.  در بازه زمانی طولانی تر، بیمه گران  درباره روندهای نوظهور بازار نگران بودند. در هر حال محیطهای قانونی (47 درصد) و شکنندگی اقتصادی (44 درصد) 2 عامل اصلی نگرانی بیمه گران در 5 سال آتی هستند. بیش از 500 کارشناس بیمه  در این تحقیق جهانی شرکت کردند.

مترجم:شیوا سعیدی

منبع:

http://www.business-standard.com/article/finance/global-insurance-megatrends-threaten-growth-profitability-towers-watson-113062600323_1.html

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

68  −    =  59