اصلاح در بیمه درمان تکمیلی

رییس کل بیمه مرکزی:

شورای عالی بیمه با توجه به مشکلاتی که از سال گذشته برای بیمه درمان تکمیلی به وجود آمد آیین نامه بیمه درمان تکمیلی را اصلاح کرد.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از رییس کل بیمه مرکزی گفت: با توجه به این که آیین نامه بیمه درمان تکمیلی اصلاح شده است، ارایه خدمات در این رشته بیمه ای بهبود می یابد.

سیدمحمد کریمی افزود: شورای عالی بیمه با توجه به مشکلاتی که از سال گذشته برای بیمه درمان تکمیلی به وجود آمد آیین نامه بیمه درمان تکمیلی را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: برهمین اساس هر شرکت بیمه ای که خواستار پوشش جمعیت بیش از ۱۰ هزار نفر در این رشته بیمه ای باشد، باید از بیمه مرکزی مجوز بگیرد ضمن آن که باید نرخ های کنترل شده تعیین شود.

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: قراردادهایی که از پایان سال گذشته و سال جاری تنظیم شده مانند قرارداد کارکنان شاغل آموزش و پرورش، طبق نظر بیمه مرکزی انجام شده است و بر همین اساس خدمات مناسبی به آنها ارایه خواهد شد.

کریمی گفت: بر اساس اصلاحیه آیین نامه درمان تکمیلی شرکت های بیمه ای و بیمه گذارانی که به صورت دسته جمعی اقدام به دریافت پوشش بیمه تکمیلی می کنند زیر نظر بیمه مرکزی خواهند بود تا این مشکلات بروز نکند.

رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: اما از آنجایی که بیمه گذار و بیمه گر باید طبق قرارداد منعقده تا پایان زمان قرارداد به تعهدات خود عمل کنند، قراردادهای گذشته تا به سررسید شدن از اصلاحیه جدید برخوردار نمی شوند.

به گفته وِی، بیمه درمان تکمیلی به دلیل مشکلات در حال تعطیل شدن بود که با اصلاح آیین نامه آن روند این پوشش بیمه ای ادامه می یابد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

56  +    =  57