تاکید وزیر اقتصاد بر تکمیل Corebanking (سیستم بانکداری یکپارچه) بانک ملی

وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر تکمیل Corebanking (سیستم بانکداری یکپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالی، تقویت سرمایه از محل سمت و سود دهی دارایی های غیر مولد به مولد، جانمایی مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهی شرکت های زیر مجموعه بانک ملی تاکید کرد.

به گزارش ریسک نیوز،با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکی ملی ایران، صورت های مالی سال 1391 این بانک به تصویب رسید. در این جلسه که با حضور سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس مجمع، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان اعضای مجمع در ساختمان موزه بانک برگزار شد، صورت های مالی سال 1391 بانک ملی ایران مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

صورت های مالی سال 91 بانک ملی تصویب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه گفت: سیستم بانکی صف مقدم مقابله با تحریم اقتصادی است و بخش قابل توجهی از حماسه اقتصادی مربوط به سیستم بانکی و به ویژه بانک ملی ایران می باشد. سیستم بانکی تاکنون تلاش های موفقی داشته و امسال نیز سال منحصر به فردی است که تلاش ها باید مضاعف باشد. همکاران در سیستم بانکی بویژه بانک ملی ایران سهم ویژه و برجسته ای در خلق حماسه اقتصادی دارند و مطمئناً امسال را هم به سال دشمن شکنی تبدیل خواهند کرد.

وی افزایش سرمایه بانک ملی ایران از مبلغ 22 هزار و 400 میلیارد ریال به حدود 100 هزار میلیارد ریال را جزو نقاط قوت این بانک دانست و تصریح کرد: امروز بانک ملی ایران بزرگترین بانک کشور از نظر سرمایه است که این سرمایه به میزان قابل توجهی آسیب پذیری آن را کاهش می دهد.

رئیس مجمع عمومی بانک ملی ایران، رشد 26 درصدی منابع این بانک را نشانگر اعتماد مردم به آن عنوان کرد و ادامه داد: کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات از تاکیدات مجمع بوده که این نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در سال 91 رسیده است. همچنین افزایش میزان کفایت سرمایه، اقدامی میمون در بانک ملی ایران محسوب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تکمیل Corebanking (سیستم بانکداری یکپارچه)، ادامه اصلاح ساختار مالی، تقویت سرمایه از محل سمت و سود دهی دارایی های غیر مولد به مولد، جانمایی مناسب شعب و ادامه برنامه ساماندهی شرکت های زیر مجموعه را مورد تأکید قرار داد و افزود: خوشبختانه در بانک ملی ایران اقدام خوبی در جهت ساماندهی شرکت های زیرمجموعه صورت گرفته که بازدهی و شفافیت را افزایش داده است و لازم است در جهت بهبود بازدهی سرمایه ها و خروج از بنگاه داری، همین جهت گیری ادامه یابد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه تقویت اعتبار سنجی، کنترل ها و بازرسی های داخلی را مهم عنوان و از بهبود توزیع بخشی تسهیلات در بانک ملی ایران قدردانی کرد.

دارایی های بانک ملی از یکهزار تریلیون ریال گذشت

مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک در مورد عملکرد و صورتهای مالی بانک برای سال 1391 ابراز داشت: در آستانه سالگرد 85 سالگی بانک ملی، شاهد تغییرات عمده ای در سال 91 از جمله افزایش دارایی ها به بیش از یکهزار تریلیون ریال بودیم. سرمایه بانک از 22 هزار و 400 میلیارد ریال به 99 هزار و 65 میلیارد ریال افزایش یافت که 900 میلیارد ریال از آن از محل افزایش سرمایه نقدی و مابقی از محل تجدید ارزیابی عرصه ساختمان های بانک ملی ایران بود.

فرشاد حیدری با اشاره به وضعیت منابع انسانی بانک ملی ایران بیان داشت: ارتقای کیفیت منابع انسانی، کاهش تعداد نیروهای ستادی و افزایش کارکنان شعب به منظور تسریع در خدمت­رسانی به مشتریان در دستور کار بانک قرار دارد.

وی سهم مجموع سپرده های موثر و تسهیلات بانک ملی ایران در میان بانک های تجاری را به ترتیب 7/27 و 8/26 درصد عنوان کرد و گفت: از نظر شعب، 7/25 درصد از شعب بانک های تجاری متعلق به این بانک است. در عین حال 95/31 درصد از خودپردازها و 3/21 درصد از کارت های بانکی شبکه بانک های تجاری نیز در اختیار بانک ملی ایران است.

وی با اشاره به ترکیب منابع سپرده ای بانک ملی ایران اظهارداشت: جمع کل سپرده های بلند مدت بانک ملی ایران در پایان سال 91 نسبت به سال 90، 57/24 درصد رشد داشته که نشانگر اعتماد عمومی به این بانک است. جمع کل سپرده های پس انداز و کوتاه مدت این بانک نیز در دوره زمانی مذکور به ترتیب 64/30 و 85/53 درصد رشد نشان می دهد.

حیدری میزان سپرده های بانک ملی ایران در پایان اسفند ماه 91 را، مبلغ 820 هزار و 611 میلیارد ریال عنوان کرد که در مقایسه با مبلغ  650 هزار و 343 میلیارد ریال سال گذشته، 18/26 درصد رشد داشته است. همچنین جمع کل تسهیلات اعطایی و مطالبات از بخش خصوصی در پایان سال 91، 526 هزار و 831  میلیارد ریال است و این رقم نسبت به سال 90 با 86/5 درصد رشد همراه بوده است.

به گفته وی میزان سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک ملی ایران در سال 91، به میزان 26 هزار و 929 میلیارد ریال بوده که رشد 96/5 درصدی نسبت به سال قبل از آن داشته است.

مدیرعامل بانک ملی ایران به ترکیب تسهیلات پرداختی این بانک به بخش های مختلف اقتصادی در پایان سال 91 اشاره کرد و گفت: بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در پایان سال 1391، مربوط به بخش صنعت و معدن به ارزش 110 هزار و 759 میلیارد ریال بوده است.

وی جمع کل تسهیلات پرداختی طی سال 91 به بخش های مختلف اقتصادی را رقم 242 هزار و 428 میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به سال قبل از آن با 8/13 درصد رشد همراه بوده است. در پایان سال گذشته 44/19 درصد از دارایی های بانک ملی ایران مربوط به دارایی ها نقدی، مطالبات از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری، 7/62 درصد مربوط به تسهیلات اعطایی، 83/0 درصد مربوط به بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار، 53/2 درصد مربوط به سرمایه گذاری ها و مشارکت ها و 13/15 درصد مربوط به دارایی ثابت و سایر دارایی ها بوده است.

حیدری نسبت  مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات را به عنوان یکی از شاخص های کارایی عملیات این بانک قلمداد کرد و گفت: این نسبت از 21/15 درصد سال 90 به 13/13 درصد در پایان سال 91 رسیده است. در پایان سال 91 سرانه سپرده کارکنان به 21 میلیارد رسید که در مقایسه با رقم 16 میلیارد ریال سال 90، رشد 92/28 درصدی داشته است.

وی در خصوص سرانه سپرده شعب بانک ملی در پایان سال 91 ابراز داشت: سرانه سپرده شعب این بانک در مدت مذکور در مقایسه با رقم 187 میلیارد ریال سال 90 به رقم 237 میلیارد ریال رسیده است که نشانگر ارتقای بهره وری شعب بانک ملی ایران است. میزان کفایت سرمایه این بانک در پایان سال 91 معادل 89/5 درصد بود و این در حالی است که این نسبت در پایان سال 90، 82/3 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیستم بانکی صف مقدم مقابله با تحریم اقتصادی است و بخش قابل توجهی از حماسه اقتصادی مربوط به سیستم بانکی و به ویژه بانک ملی است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  3  =  6