آمار بیمه کشتی از سال ۸۰ تا ۹۰/ میانگین رشد 81 درصد خسارت پرداختی طی ۱۰ سال

ریسک نیوز بررسی کرد:

بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادث مانند تصادف،آتش سوزی،غرق شدن و به گل نشستن،همچنین هزینه های نجات و سهم مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید./میانگین خسارت پرداختی طی 10 سال 81.144 بوده است.

به گزارش ریسک نیوز،بر اساس آمارها بیمه مرکزی و محاسبه آماری،نرخ رشد حق بیمه تولیدی در سال 89 از بقیه سال ها بیشتر بوده است و میانگین متوسط آن طی 10 سال 49.4333 بوده است.

 

بیمه کشتی:

بیمه گر در چارچوب شرایط بیمه نامه متعهد می شود که خسارت وارده به بدنه و تجهیزات کشتی یا از بین رفتن آن بر اثر وقوع حوادث مانند تصادف،آتش سوزی،غرق شدن و به گل نشستن،همچنین هزینه های نجات و سهم مالک کشتی از زیان های همگانی را در حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است پرداخت نماید.

آمارهای به دست آمده از بیمه مرکزی و محاسبه نرخ رشد،نشان می دهد نرخ رشد حق بیمه تولیدی در بخش بیمه کشتی در سال 89 از بقیه سال ها بیشتر بوده است و میانگین متوسط آن طی 10 سال 49.4333 بوده است.

نرخ رشد خسارت پرداختی در سال 85 بیشتر از سال های دیگر بوده است

میانگین خسارت پرداختی طی 10 سال 81.144 بوده است.

نرخ رشد درصد ضریب خسارت پرداختی در سال 88 بیشتر از سال های دیگر بوده است و میانگین متوسط آن طی 10 سال 26.6552 بوده است.

نرخ رشد تعداد خسارت در سال 84 بیشتر از سال های دیگر بوده است و میانگین متوسط آن طی 10 سال 50.5426 بوده است.

در روزهای آتی در گفتگو  با کارشناسان بیمه به تحلیل و علت یابی این داده ها می پردازیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  4  =  1