بهره مندی از خدمات بیمه طلایی و مطالبات بازنشستگان کشوری طی هفته آینده پرداخت میشود

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دیگری از مطالبات بازنشستگان کشوری طی هفته آینده خبر داد و گفت: در این مرحله ۲۰۰ هزار تومان به هر بازنشسته تعلق می گیرد.تاکنون هفت مرحله از مطالبات بازنشستگان کشوری پرداخت شده است و تاکنون یک هزار و 830 میلیارد تومان در قالب این مطالبات اختصاص یافته است.

به گزارش ریسک نیوز،، ایراندخت عطاریان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت مرحله دیگری از مطالبات بازنشستگان کشوری طی هفته آینده خبر داد و گفت: در این مرحله 200 هزار تومان به هر بازنشسته تعلق می گیرد.

عطاریان افزود: تاکنون هفت مرحله از مطالبات بازنشستگان کشوری پرداخت شده است و تاکنون یک هزار و 830 میلیارد تومان در قالب این مطالبات اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: مرحله هشتم مطالبات بازنشستگان نیز هفته آینده در ایام دهه فجر به این افراد پرداخت خواهد شد بطوریکه به هر یک از بازنشستگان کشوری مشمول 200 هزار تومان پرداخت می شود.

مدیر عامل صندوق بازنشستگان کشوری از تسویه مطالبات 300 هزار بازنشسته کشوری خبر داد و گفت: تاکنون حدود یک میلیون و 400 هزار تومان به 830 هزار بازنشسته مشمول دریافت این مطالبات اختصاص یافته است و در مجموع 60 درصد مطالبات تا به این مرحله پرداخت شده است و مابقی نیز طی چند مرحله دیگر به اتمام خواهد رس ی د.

وی به اقدامات این صندوق اشاره کرد و افزود: یکی از مهمترین اقدامات ما بیمه طلایی دو میلیون و 500 هزار بازنشسته کشوری است بطوریکه این افراد می توانند به همراه خانواده هایشان از خدمات درمانی و بستری بیمارستانها و مراکز درمنی طرف قرارداد بیمه طلایی آتیه سازان حافظ البته بدون هیچ سقفی بهره مند شوند.

به گفته عطاریان، برگزاری تورهای زیارتی و سیاحتی، تخصیص وام ودیعه مسکن به بازنشستگان مستاجر و کم درآمد و همچنین اجرای ب ی مه عمر و حوادث بازنشستگان با حمایت و مساعدت دولت و پرداخت وام ضروری از جمله فعالیت‌های صندوق بازنشستگی است.
 
 

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟