انتشار کتاب اصول بیمه ۲ با عنوان بیمه های اموال و مسئولیت

کتاب اصول بیمه ۲ با ترجمه دکتر آتوسا گودرزی انتشار یافت. آنچه صنعت بیمه به آن نیاز فوری دارد منابع و کتب آموزش کاربردی است که موسسات آموزش حرفه ای بیمه آنها را تدوین و تدریس می کنند. این مجلد به منظور استفاده موثر از منابع آموزشی ترجمه و بومی سازی شده است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از پ‍‍ژوهشکده بیمه در فصل اول این کتاب بیمه خودروهای شخصی بررسی و تشریح می گردد. در فصل دوم بیمه موتورسیکلت و خودروهای تجاری بررسی و مرور می شودو در فصل سوم بیمه حوادث شخصی و بیماری و ملاحظات مربوط به آن بررسی می شود.در فصل چهارم بسته بیمه های مسافرتی و ریسک های تجاری تشریح می گردد. در ادامه و در فصول پنجم ، ششم و هفتم بیمه منازل مسکونی ، بیمه اموال تجاری و بیمه دزدی تجاری، شیشه و پول تبیین شده است.در فصل هشتم بیمه هزینه های قضایی و وقفه در کار و تولید معرفی شده است. در فصل نهم بیمه مسئولیت عمومی و محصولات کارفرمایان، فصل دهم بیمه مدیران و مسئولان و بیمه غرامت حرفه ای، فصل یازدهم خدمات ارزش افزوده بیمه های ، فصل دوازدهم جمع آوری و ارزیابی حریق در ارتباط با ریسک های بیمه ای، فصل سیزدهم فرایند پذیره نویسی ریسک، فصل چهاردهم متن قرارداد بیمه و رویه تمدید آن، فصل پانزدهم فرایند بررسی و رسیدگی به ادعاهای خسارت، فصل شانزدهم کاربرد اصول بیمه در بررسی ادعای خسارت،فصل هفدهم فناوری اطلاعات، فصل هجدهم حفاظت از اطلاعات و داده های بیمه ای، فصل نوزدهم خدمات مشتریان در صنعت بیمه و نهایتا در فصل پایانی یعنی فصل بیستم به پرسش و پاسخ پرداخته شده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟