سود و زیان لغو کسر حق بیمه از بن کارگری

شاید آقای نوربخش برای خلاصی از فشار کارفرمایان بر سازمان تامین اجتماعی چنین پیشنهادی را به شورای عالی کار داده است، چرا که کسر حق بیمه از بن کارگری برای کارفرمایان هزینه بردار است/ پرداخت بن کارگری به صورت «نقدی» و «مستمر» به سود کارگران است.

به گزارش ریسک نیوز،یک کار‌شناس کارگری تاکید کرد پرداخت بن کارگری که ارزش آن در سال جاری به ۸۰ هزار تومان رسیده به صورت «نقدی» و «مستمر» به سود کارگران است.

«علیرضا حیدری» در واکنش به اظهارات «تقی نوربخش» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که گفته سازمان متبوعش به شورای عالی کار پیشنهاد داده است بن کارگری را «غیرنقدی» و «غیر مستمر» کنند تا مشمول کسر حق بیمه نشود، به ایلنا گفت: شاید آقای نوربخش برای خلاصی از فشار کارفرمایان بر سازمان تامین اجتماعی چنین پیشنهادی را به شورای عالی کار داده است، چرا که کسر حق بیمه از بن کارگری برای کارفرمایان هزینه بردار است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری برای اولین بار بن کارگری را مشمول کسر حق بیمه کرده است که بر این اساس، مستمری دوران بازنشستگی کارگران افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: وقتی حق بیمه از بن کارگری کسر شود، مستمری دوران بازنشستگی کارگران به اندازه ارزش این بن افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: حق بیمه بن کارگری به میزان ۳۳ درصد کل مبلغ آن است که ۲۳ درصد به وسیله کارفرما، ۷ درصد به وسیله کارگر و ۳ درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد، بنابراین بار اصلی تامین هزینه آن بر دوش کارفرمایان است.

به گفته حیدری، ۲۷ درصد حق بیمه بن کارگری به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شود، ۳ درصد به صندوق بیمه بیکاری پرداخت می‌شود و ۳ درصد باقی مانده‌‌ همان بدهی دولت به سازمان است که نشان می دهد کسر حق بیمه از بن کارگری از هر لحاظ به سود منافع دراز مدت سازمان خواهد بود.

این کار‌شناس کارگری در پایان اظهار کرد: تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی از بن کارگری حق بیمه کسر می‌کند، همه کارفرمایان مجبور به پرداخت این مزیت به کارگران هستند، بنابراین کسر حق بیمه از بن کارگری از این لحاظ نیز به سود کارگران تمام شده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟