راهکار سودآوری شبکه فروش در صنعت بیمه چیست؟

در آینده فقط نمایندگانی که اقدام به تیم سازی گسترده بیمه عمر در سطح جامعه و هدف گیری تخصصی اقشار خاص داشته باشند، می توانند امید داشته باشند که در کسب و کار بیمه موفق خواهند شد.

 ریسک نیوز / وهاب جوادی : با بررسی فضای کسب وکار صنعت بیمه در استان تهران موارد ذیل قابل دستیابی است؛

الف )سهم حق بیمه تولیدی استان تهران از حق بیمه تولیدی کل صنعت نزدیک به 40 درصد است؛ عددی حدود 7000 میلیارد تومان (حق بیمه تولیدی در کل کشور معادل 20 هزار میلیارد تومان است)

ب)تعداد کل نمایندگی های بیمه با احتساب کارگزاران در استان تهران حدود 9100 نماینده است.

ج) به طور میانگین 20 درصد حق بیمه به صورت مستقیم توسط دفتر مرکزی و شعب تولید می شود و خارج ازپرتفو شبکه فروش می باشد. 

د) کل حق بیمه تولیدی شبکه فروش در استان تهران (برآورد5600میلیارد تومان) را بر تعداد شبکه فروش بیمه ای(9100نماینده)تقسیم کنیم؛ سرانه تولید حق بیمه هر نمایندگی در حدود 615  میلیون تومان می شود.   

ه) متوسط درصد کارمزد در رشته های مختلف را 10 درصد فرض کنیم؛ درآمد سالانه هر نماینده 61 میلیون تومان و ماهانه حدود 5 میلیون تومان می شود.

و) متوسط هزینه های یک نمایندگی (اجاره محل، حقوق و دستمزد، مالیات، هزینه های بازاریابی، هزینه فرصت از دست رفته نماینده و….. )در تهران نزدیک به 4 میلیون تومان برآورد می شود.

لذا به صورت میانگین هر نمایندگی در استان تهران حدود 1یک میلیون تومان در ماه، سود به دست می آورد.

 

نتیجه: اگر چه که تعدادی کمی از نمایندگی باتوجه به سیاست های دامپینگ، تبلیغات مقطع ویا استفاده از برند چند موسسه بیمه ای و همچنین با تکیه بر روابط خاص در یک بازار هدف سطح درآمدی خوبی دارند، اما در دید کلان باتوجه به سطح سواد کارشناسی و به بالاتر اکثر شبکه فروش و امکان اشتغال در کسب و کارها دیگر و همچنین اقیانوس قرمز بودن صنعت بیمه و عدم رشد حق بیمه ها متناسب با تورم به صرفه اقتصادی نیست.

 

بهترین راه برای فعالیت در این کسب و کار به جهت کاهش هزینه ها، فعالیت در قالب اخذ کد  بازاریابی و نه نمایندگی است. اما اگر قصد فعالیت در قالب نمایندگی بیمه داشته باشید، با توجه به تمرکز جمعیتی کشور در استان تهران که حدود 14 میلیون نفر است و ضریب نفوذ پایین بیمه عمردر استان تهران، می بینیم که هر نماینده می تواند یک بازار بکر را در شرایط اقیانوس آبی داشته باشد.

 

در آینده فقط نمایندگانی که اقدام به تیم سازی گسترده بیمه عمر در سطح جامعه و هدف گیری تخصصی اقشار خاص داشته باشند، در گوشه ای از بازار عمق پیداکنند و اقدام به نیش مارکت ( Niche market) نمایند و به بیان دیگر مهارت در فروش بیمه عمر تخصصی متناسب با نیازها قسمتی از بازار را همزمان با فروش سایر رشته ها را سرلوحه خود قراردهند، می توانند امید داشته باشند که در کسب و کار بیمه موفق خواهند شد.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟