قرارداد بیمه حوادث بالغ بر ۲۵ میلیون مشترک برق خانگی(شهری و روستا) اجراء شد+جزییات سقف تعهدات شرکت

بیمه مرکزی‌ نظارت بر قراردادهای گروهی و بزرگ شرکت‌های بیمه را تقویت نموده است. بر این اساس ضمن بررسی نرخ و شرایط این قراردادها نحوه اجرا و فرایند رسیدگی و پرداخت خسارت آنها را بررسی و رصد می‌نماید.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از سایت نظارت ، بیمه مرکزی‌ جمهوری اسلامی ایران نظارت بر قراردادهای گروهی و بزرگ شرکت‌های بیمه را تقویت نموده است. بر این اساس ضمن بررسی نرخ و شرایط این قراردادها نحوه اجرا و فرایند رسیدگی و پرداخت خسارت آنها را بررسی و رصد می‌نماید. یکی از این قراردادها که در اجرای «تبصره ۱۴- ب» قانون بودجه سال ۱۳۹۴، توسط یکی از شرکت‌های بیمه پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد شده است «قرارداد بیمه حوادث مشترکین برق خانگی(شهری و روستا)» است.

این قرارداد از ابتدای سال ۱۳۹۴ با شرکت توانیر منعقد شده و بالغ بر ۲۵ میلیون مشترک خانگی را تحت پوشش قرار داده است. لازم به ذکر است طبق قانون بودجه از هر مشترک برق خانگی شهری و روستایی به ترتیب هر دو ماه ۵۰۰ ریال حق بیمه کسر و بابت قرارداد مذکور به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت می‌گردد.

عملکرد هشت ماه این قرارداد تا اواخر آبانماه در سالجاری حاکی از آن است که تعداد ۳.۹۹۸ فقره پرونده خسارت‌ جانی و مالی وارده برای مشترکین برق خانگی، ساکنین و اشخاص ثالث در عرصه و یا اعیان مشترک یا اختصاصی و مشاعات ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی ناشی از استفاده از انشعاب برق تشکیل گردیده و خسارت ۴۳۰ فقره پرونده به مبلغ ۱.۲۶۵.۸۱۱.۹۰۰ ریال پرداخت شده است و تعداد ۳۰۷۰ فقره پرونده خسارت آماده پرداخت می‌باشد.

سقف تعهد شرکت برای خسارت‌های عرصه و اعیان ملک مسکونی و مشاعات در هر حادثه شامل موارد ذیل بوده که به ذینفع پرداخت می گردد:

۱- حداکثر تعهد شرکت بیمه بابت جبران خسارت به لوازم خانگی و تجهیزات ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۲- حداکثر تعهد شرکت بیمه بابت جبران خسارت آتش سوزی ناشی از برق ۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۳- حداکثر تعهد شرکت بیمه برای جبران هزینه های پزشکی ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

۴- برای فوت هر نفر در هر حادثه ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال غرامت فوت پرداخت می‌شود.

۵- غرامت نقص عضو برای هر نفر در هر حادثه ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

زیاندیدگان ناشی از حوادث برق می‌توانند جهت ثبت، رسیدگی و دریافت خسارت به سامانه خسارات حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی به آدرس http://Tavanir.parsianinsurance.com مراجعه نمایند.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟