۱۲ بانک در فهرست ۳۰ شرکت برتر ایران

۱۲ بانک دولتی و خصوصی کشور در فهرست ۳۰ شرکت برتر ایران جایگاه خود را به تثبیت رساندند.

به گزارش ریسک نیوز، و بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی، علاوه بر چهار بانک ملی، پارسیان، ملت و تجارت که در در زمره 10 شرکت برتر کشور قرار گرفتند، 8 بانک نیز در ردیف ده تای دوم و سوم جای خود را تثبیت کردند.

بر اساس این گزارش، بانک صادرات ایران با افزایش فروش خود از 111 هزار و 771 میلیارد و 300 میلیون ریال به 148 هزار و 801 میلیارد و 200 میلیون ریال، روی سکوی یازدهم در بین 100 شرکت برتر کشور ایستاد.

بانک پاسارگاد نیز فروش خود را از 78 هزار و 385 میلیارد و 400 میلیون ریال در سال 92 به 113 هزار و 129 میلیارد ریال افزایش داد تا جایگاه هفدهم در بین شرکت های برتر کشور به این بانک خصوصی اختصاص پیدا کند.

بانک مهر اقتصاد هم پله 19 را از آن خود کرد. فروش این بانک در سال 92 معادل 86 هزار و 569 میلیارد و 600 میلیون ریال بوده که در سال گذشته به 108 هزار و 661 میلیارد و 300 میلیون ریال رسیده است.

همچنین رتبه 21 در بین شرکت های برتر کشور به بانک قوامین تعلق پیدا کرد، بانکی که موفق شد تا میزان فروش خود را از 62 هزار و 906 میلیارد و 900 میلیون ریال به 92 هزار و 187 میلیارد و 700 میلیون ریال افزایش دهد.

بانک آینده نیز دیگر بانک حاضر در فهرست 30 شرکت برتر کشور است. افزایش فروش از 41 هزار و 617 میلیارد و 700 میلیون ریال در سال 92 به 73 هزار و 839 میلیارد و 600 میلیون ریال در سال 93، جایگاه 24 شرکت های برتر کشور را برای این بانک به ارمغان آورد.

نخستین بانک خصوصی کشورمان یعنی بانک اقتصاد نوین هم موفق به کسب رتبه 25 در بین شرکت های برتر شد. میزان فروش این بانک در سال 92 معادل 45 هزار و 56 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده که در سال 93 به 61 هزار و 954 میلیارد و 800 میلیون ریال رسیده است.

بانک رفاه کارگران به عنوان دیگر بانک خصوصی شده حاضر در ردیف 10 تا 30 شرکت های برتر کشور، روی سکوی 27 ایستاد. میزان فروش این بانک در سال 93 معادل 61 هزار و 547 میلیارد و 300 میلیارد ریال به ثبت رسیده در حالی که این رقم در سال 92 معادل 38 هزار و 492 میلیارد و 400 میلیون ریال بوده است.

آخرین بانک حاضر در فهرست 30 شرکت برتر ایران، بانک سامان است که با فروش 58 هزار و 429 میلیارد و 500 میلیون ریالی در سال 93، رتبه 29 را کسب کرده است. فروش بانک سامان در سال 92 معادل 48 هزار و 987 میلیارد ریال بوده است.

اولین نفر امتیاز دهید

دیدگاه شما چیست؟