عکس های جدید مسعود روشن پژوه و دخترش در کنار پورسرخ و حمید عسکری