عملکرد بیمه های با دارایی زیر 45 همت

عملکرد 13 شرکت بیمه ای چه می گوید؟ / سودآورها و زیان بارها کدامند؟+جدول

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین در گزارش‌های پیشین به عملکرد مقایسه شرکت‌های بیمه سال 99 پرداخته شد. در گزارش نخست رتبه‌بندی شرکت‌ها از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در گزارش دوم به عملکرد تفکیکی شرکت‌های بیمه بزرگ (به لحاظ مانده دارایی‌ها) پرداخته شد. در این گزارش به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی با مانده دارایی کمتر از 45 هزار میلیارد ریال در سال 99 و تغییرات آنها نسبت به نه سال 98 می‌پردازیم.

بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانة کدال، از میان 24 شرکت بیمه‌ای مورد معامله در بازار سرمایه (به غیر شرکت‌های بیمه اتکایی)، در پایان اسفند ماه سال 99 تعداد 13 شرکت مانده دارایی کمتر از 45 هزار میلیارد ریال داشته‌اند. هر چند وزن و تأثیرات این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای در بازار و اقتصاد کشور بسیار کم است؛ اما این شرکت‌ها نیز در محیط بیمه‌ای کشور در حال فعالیت‌اند و تمامی متغیرهای موجود در بازار (حتی در مقیاس شدیدتر از شرکت‌های بزرگ) می‌تواند بر روی آنها اثرگذار باشد.

بیمه ما: هر چند رشد 62 درصدی حق بیمه دریافتی در کنار افزایش 46 درصدی خسارت پرداختی در نگاه اول توقع سودآوری در بخش عملیات بیمه‌ای از شرکت را پدید می‌آورد، اما عملکرد شرکت این در زمینه همچون سالیان قبل با زیان همراه بوده است. نکته قابل توجه آنکه رقم زیان گزارش شده در این بخش در سال 99 نسبت به سال 98 حدود 86 درصد رشد داده است. با وجود این، بیمه ما نیز همچون بسیاری از شرکت‌های گروه توانسته است در سال 99 به لطف عملکردش در حوزه سرمایه‌گذاری خود را سودده نگه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده این سود از محل فروش سهام در بورس به دست آمده است. در نهایت سود خالص شرکت در سال 99 نسبت به سال 98 با رشد بیش از 6 برابری همراه شده است.

بیمه رازی: در بیمه رازی هر چند رشد درآمد حق بیمه و کاهش خسارت پرداختی زمینه را برای بهبود عملیات بیمه‌ای شرکت فراهم کرده و باعث کاهش 23 درصدی نسبت خسارت پرداختی شرکت (از 78 درصد به 55 درصد) شده اما جهش دو برابری سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شد عملکرد شرکت در حوزه بیمه‌گری زیان‌بار باشد هر چند این زیان چندان نبوده و به صفر میل می‌کند. با این همه، رشد 2.3 برابری سود سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا عملکرد ضعیف شرکت در زمینه بیمه‌گری جبران شده و در مجموع شرکت سود خالصی معادل 145 میلیارد ریال گزارش کند. این در حالی است که حاصل عملکرد رازی در سال 98 زیان 130 میلیارد ریالی بوده است. با وجود این سودآوری اندک، زیان انباشته بیمه رازی نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرد تا این بیمه پس بیمه میهن بیشترین زیان انباشته را در میان شرکت‌های مورد بررسی به نام خود ثبت کند.

بیمه نوین: بررسی‌ها نشان می‌دهد برآیند عملکرد بیمه نوین در حوزه بیمه‌گری در سال 99 همچون سال قبل زیانی نزدیک به صفر بوده است. حاصل کار شرکت در سال 99 شناسایی سود 3974 میلیارد ریالی بوده و که این رقم نسبت به سال 98 با جهش بیش از 5 برابری همراه بوده است. با وجود این بررسی‌ها نشان می‌دهد سود خالص گزارش شده از تماماً از محل سرمایه‌گذاری‌ها بوده و عملکرد بیمه‌ای شرکت برای سهامداران سودی نداشته است. با این روند بیمه نوین که در سال 97 موفق به جبران زیان انباشته شده و در سال 98 خود را در ناحیه سود تثبیت کرده بوده به روند تصاعدی سوددهی خود در سال 99 ادامه داد تا به یک الگو در خروج بحران در میان شرکت‌های بیمه‌ای در سال‌های اخیر تبدیل شود.

بیمه سینا: بیمه سینا نیز از جمله شرکت‌هایی است که بر خلاف دروه‌های مالی پیشین در سال 99 در حوزه بیمه‌گری زیان‌ده شده است. علت اصلی این موضع را می‌توان در بالاتر بودن نرخ رشد خسارت‌های پرداختی نسبت به حق بیمه دریافتی جست‌وجو کرد. در دوره مورد بررسی درآمدهای حق بیمه 40 درصد و خسارت پرداختی شرکت با رشد حدود 45 درصدی همراه شده است. این موضوع باعث شده حاصل عملکرد فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت که در سال 98 معادل 522 میلیارد ریال سود بود در سال 99 به 3053 میلیارد ریال زیان بدل شود. با این همه جهش حدود 5.5 برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، زیان به بار آمده در حوزه بیمه‌گری را پوشانده و موجبات افزایش رشد 3 برابری سود خالص شرکت نسبت به سال 98 را فراهم ساخته است. با این سود، بیمه سینا نیز که در سال 98 زیان انباشته را جبران کرده و به سود رسیده بود خود را در ناحیه سود تثبیت کرد و سهامداران را برای بهره بردن از سود تقسیمی در سال‌های بعد امیدوار کرد.

بیمه سرمد: در بیمه سرمد رشد درآمد حق بیمه 39 درصد و خسارت پرداختی حدود 26 درصد بوده است. در نتیجه سود عملکرد شرکت در زمینه بیمه‌گری در سال 99 نسبت به سال قبل 3.5 برابر است. سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در این دوره با افزایش حدود 50 درصد رشد داشته همراه شده است که این امر موجبات رشد بیش از 4 برابری سود خالص در سال 99 فراهم کرده است.

بیمه تجارت نو: در بیمه تجارت نو اغلب شاخص‌های عملکردی با بهبود قابل توجه همراه شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه دریافتی شرکت در سال 99 نسبت به سال قبل 91 درصد بیشتر شده این در حالی است که خسارت پرداختی در این دوره تنها با رشد 40 درصدی همراه شده است. در بخش سرمایه‌گذاری‌ها نیز سود تجارت نو حدود 50 درصد افزایش داشته تا نهایت این شرکت بتواند جهش حدود 3 برابری در سود خالص را در مقایسه با سال 98 تجربه کند. با وجود این، شرکت بیمه تجارت نو نیز به‌رغم تازه تأسیس بودن، گرفتار حجم انبوهی از مطالبات شده به گونه‌ای که این قلم بیش از 35 درصد از دارایی‌های شرکت را به خود اختصاص داده که این موضوع می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت شرکت را همچون دیگر شرکت‌های بیمه‌ای با چالش دارایی‌های غیر مولد مواجه کند.

بیمه تعاون: بررسی کارنامه عملکرد بیمه تعاون نشان می‌دهد در بخش عملکرد بیمه‌ای، رشد حق بیمه دریافتی با رشد حدود 66 درصدی و خسارت‌های پرداختی با افزایش 61 درصدی همراه شده است. این موضوعات باعث شده تا سود عملیات بیمه‌ای شرکت در سال 99 حدود 20 درصد افزایش یابد. در بخش سرمایه‌گذاری‌ها سود شرکت حدود سه برابر رشد کرده که این امر موجبات جهش بیش از 5 برابری در سود خالص شرکت را در سال 99 فراهم کرده است. در بخش دارایی‌ها نیز سهم 42 درصدی مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گذاران از سبد دارایی‌های شرکت است که از پویایی دارایی‌های شرکت کاسته که این موضوع می‌تواند در ماه‌ها و سال‌های بعد مشکلاتی برای شرکت فراهم آورد.

بیمه آرمان: بیمه آرمان تنها شرکتی است که میزان حق بیمه دریافتی آن در سال 99 نسبت به سال 98 با کاهش همراه شده است. این موضوع در کنار رشد 6 درصدی خسارت پرداختی باعث شده تا سود عملیات بیمه‌ای شرکت با کاهش 29 درصدی همراه شود. هر چند درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت نیز در این دوره با رشد حدود 27  درصدی همراه شده اما رشد سایر هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی باعث شده در مجموع بیمه آرمان زیانی معادل 132 میلیارد ریال گزارش کند. این در حالی است که حاصل عملکرد شرکت در سال 98 سود خالص 547 میلیارد ریالی بوده است. آیا زیان گزارش‌شده در سال 99 جمع زیان انباشته بیمه آرمان به رقم 677 میلیارد ریال افزایش یافت که این شرکت را در آستانه شمول ماده 141 قانون تجارت قرار داده است. نکته دیگر در بیمه آرمان سهم 42 درصدی مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گذاران از سبد دارایی‌های شرکت است که از پویایی دارایی‌های شرکت کاسته و می‌تواند در میان مدت موجبات بروز مشکلاتی برای شرکت باشد.

بیمه میهن: شرکت بیمه میهن با گزارش زیان خالص 1,179 میلیارد ریالی در سال ۹۹ زیان‌بارترین عملکرد را در بین شرکت‌های بیمه مورد بررسی به نام خود ثبت کرده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت در سال قبل نیز زیانی معادل ۳۱۰ میلیارد ریال داشته‌است. رشد ۱۶ درصدی درآمدهای حق بیمه در مقابل افزایش نرخ ۲۳ درصدی خسارت‌های پرداختی بیمه و به تبع آن افزایش حدود ۳۰ برابری زیان ناشی از فعالیت بیمه‌ای را می‌توان از مهم‌ترین علل زیاندهی سنگین در شرکت بیمه میهن نام برد. هر چند درآمدهای شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۹۹ با رشد بیش ‌از دوبرابری همراه شده اما در نهایت شرکت بیمه میهن نتوانسته است خود را به سودآوری برساند. با زیان گزارش‌شده در این سال، بیمه میهن در پایان اسفندماه 99 زیان انباشته‌ای معادل 2,275 میلیارد ریال دارد که این شرکت را در زمره شرکت‌های مشمول اصل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده ‌است.

بیمه حکمت صبا: رشد 57 درصدی حق بیمه دریافتی از سوی این شرکت در سال 99 نسبت به سال 98، در کنار افزایش حدود 47 درصد حق بیمه پرداختی موجب شده تا سود شرکت از محل عملیاتی بیمه‌ای با رشد حدود 4 برابری همراه شود. اما با وجود موفقیت در بخش عملیات بیمه‌ای، بیمه حکمت در حوزه سرمایه‌گذاری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها به لحاظ ریالی توفیق چندانی نداشته به گونه‌ای که بیمه حکمت در میان شرکت‌های بررسی کمترین درآمد را در این حوزه داشته و تنها شرکتی است که در این حوزه عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سال قبل داشته است. با این همه، شرکت در سال 99 برخلاف سال قبل سودده شده و که این موضوع جبران زیان انباشته و ورود بیمه حکمت به ناحیه سود را در پی داشته است. در حوزه دارایی‌ها نیز وزن بسیار بالای مطالبات و دارایی‌های ثابت در سبد دارایی‌های شرکت چابکی لازم را از آن گرفته است. این شرکت نیز با 49 درصد یکی از بیشترین سهم از دارایی‌ها را به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان را همچون سال گذشته در بین شرکت‌های بیمه‌ای دارد که این موضوع باعث شده کیفیت دارایی‌های آن به شدت تحت تأثیر قرار بگیرد.

بیمه زندگی خاورمیانه: این شرکت با 956 میلیارد ریال، کمترین سهم از جذب حق بیمه را در بین شرکت‌های بیمه‌ای مورد بررسی (حتی کمتر از بیمه تازه تأسیس باران) داشته است. با وجود این، این شرکت موفق شده حق بیمه دریافتی خود نسبت به سال قبل را 4 برابر کند. همچنین بیمه خاورمیانه به ثبت نسبت خسارت پرداختی حدود 10 درصدی یکی از بهترین عملکرد‌ها در این زمینه را داشته است؛ اما بالا بودن سایر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شده عملیات بیمه‌ای شرکت در سال 99 با زیان 145 میلیارد ریالی همراه شود. با این حال شرکت موفق شده این زیان‌آوری را در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها جبران کند به گونه‌ای که درآمد شرکت در این حوزه در سال 99 نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 5 برابر شده است. در مجموع بیمه خاورمیانه بالاترین نرخ حاشیه سود خالص در میان شرکت‌های هم گروه داشته است. برگ برنده بزرگ دیگر بیمه خاورمیانه در قیاس با سایر شرکت‌های هم‌گروه پایین بودن مطالبات و اختصاص حدود 76 درصد از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری‌هاست که باعث شده این شرکت یکی از مولدترین سبد دارایی را در میان شرکت‌های بیمه داشته باشد. با این همه آنچه مسلم است بیمه زندگی خاورمیانه در سال‌های ابتدایی فعالیت خود و در مرحله رشد قرار دارد و برای مقایسه عملکرد آن با دیگر شرکت‌ها به چند سال زمان نیاز است.

بیمه زندگی باران: این شرکت در ابتدای سال جاری مجوز فعالیت خود را در بیمه مرکزی دریافت کرده و تنها چند ماه از فعالیت آن در عرصه بیمه‌گری می‌گذرد. با این اوصاف مقایسه عملکرد آن با سال قبل و همچنین با دیگر شرکت‌های گروه موضوعیتی ندارد و باید منتظر عملکرد شرکت در سال جاری و سال‌های بعد ماند. 85 درصد از ترکیب دارایی‌های این شرکت از سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل شده که این بالاترین رقم در بین شرکت‌های بیمه‌ای است. در سوی مقابل باران کمترین وزن مطالبات را در میان تمامی شرکت‌های بیمه‌ای دارد. با این حال با دلیل تازه تأسیس بوده و همچنین نزدیک بودن ارزش دفتری سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش روز‌ها وجود این مزیت‌ها نسبت به دیگر شرکت‌ها بسیار طبیعی است. باید دید بیمه باران در سال‌های بعد نیز خواهد توانست این برگ برنده‌ها را در دست خود نگاه دارد.

بیمه حافظ: بیمه حافظ به لحاظ مانده دارایی‌ها کوچک‌ترین شرکت بیمه‌ای بورس به شمار می‌رود. این شرکت نیز در زمره شرکت زیان‌ده صنعت بیمه در سال 99 به شمار می‌رود. با آنکه حق بیمه دریافتی شرکت در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 103 درصدی و خسارت پرداختی با افزایش 12 درصدی همراه شده با این حال افزایش سایر هزینه‌های بیمه‌ای موجب زیان‌دهی عملیات بیمه‌ای شرکت شده است. در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها نیز درآمد شرکت تنها 10 درصد رشد داشته است. به همین دلیل شرکت در نهایت زیان خالصی معادل 307 میلیارد ریال شناسایی کرده است. با زیان خالص گزارش‌شده جمع زیان انباشته بیمه حافظ در پایان سال 99 به رقم ۴۷۸ میلیارد ریال رسیده است.

با مرور عملکرد شرکت‌های کوچک‌تر بیمه‌ای و مقایسه آنها با شرکت‌های بزرگ (که در گزارش پیشین به آن پرداخته شد) نشان از بهبود وضعیت سودآوری این شرکت‌ها در سال 99 نسبت به سال 98 دارد. به گونه‌ای که در اغلب این شرکت‌ها رشد سوددهی، کاهش زیان انباشته یا رشد سود انباشته به وضوح مشهود است. نکتة قابل توجه آنکه بخش عمده‌ای از این سوددهی مدیون فعالیت‌های شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری است و شرکت‌ها در عرصه بیمه‌گری توفیق چندان به دست نیاورده یا حتی با شکست مواجه شده‌اند. به عبارت دیگر مدیران بیمه‌ای در سال 99 این شانس را داشتند که وضعیت نابه‌سامان صنعت (به دلیل شیوه کرونا) و احتمالاً ضعف خود در زمینه حوزة عملیات بیمه‌گری با اتکا بر بازده سرمایه‌گذاری‌ها (سود ناشی از فروش سرمایه‌گذاری‌ها) جبران کرده و در بسیاری از موارد افزایش سودآوری را گزارش کنند.

لینک کوتاه
اخبار مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.