کارنامه شرکت های بیمه با دارایی بالای 45 هزار همت در سال 99 / کامیابان

جمع مانده دارایی‌های شرکت‌های مورد بررسی 1,120 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 62 درصدی همراه شده است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین ،در این گزارش و گزارش بعد به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در سال 99 و تغییرات آنها نسبت به سال 98 می‌پردازیم. به دلیل تعدد شرکت‌ها در گزارش جاری شرکت‌های با مانده دارایی بیش از 45 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

بر اساس آمارهای منتشرشده در سامانة کدال بورس، جمع مانده دارایی‌های شرکت‌های مورد بررسی 1,120 هزار میلیارد ریال بوده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 62 درصدی همراه شده است. در این میان شرکت بیمه آسیا با مانده دارایی حدود 142 هزار میلیارد ریال بیشترین مانده دارایی را در بین شرکت‌های خصوصی بیمه‌ای به خود اختصاص داده و در این زمینه در ماه‌های گذشته با پیشرفت قابل توجه همراه شده است. شرکت‌های بیمه بزرگی همچون پاسارگاد، دی، البرز و دانا از این جهت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. هر چند مانده دارایی همه شرکت‌های مورد بررسی در سال 99 با رشد همراه شده است.

بیمه آسیا: این شرکت در میان شرکت‌های مورد بررسی بالاترین مانده دارایی را دارد. همچنین آسیا همچون سال قبل به لحاظ حق بیمه دریافتی رتبه نخست را در بین شرکت‌های مورد بررسی دارد. با این وجود، صورت‌های مالی سال 99 نشان می‌دهد سود شرکت از محل عملیات بیمه‌ای با کاهش قابل توجه همراه شده است. با این حال، همچون بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، شرکت را از زیان‌دهی رهانیده است. در دوره مورد بررسی، درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت حدود 3.5 برابر رشد کرده که بخش عمده آن از محل معاملات سهام شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي بوده است. در نهایت مدیریت بیمه آسیا موفق شده سود خالص شرکت را در مقایسه با سود خالص سال 98 نزدیک به 5 برابر کند.

 

بیمه پاسارگاد: این شرکت با فاصله فراوان بزرگ‌ترین شرکت بیمه به لحاظ ارزش بازار (بورس) است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد حاصل عملکرد بیمه‌ای شرکت در سال 99 همچون سال قبل از آن زیان بوده است. اما با توجه به بازدهی قابل توجه سرمایه‌گذاری‌ها، این زیان به طور کامل جبران شده است. با این تفاسیر، بیمه پاسارگاد موفق شده سود خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل 4 برابر کند. ثبت یکی از کمترین نسبت‌های هزینه عمومی و اداری به حق بیمه دریافتی، ثبت یکی از پایین‌ترین درصدهای پرداخت خسارت و پیشتازی در زمینه مبلغ سود سرمایه‌گذاری‌ها از دیگر موفقیت‌های بیمه پاسارگاد در سال 99 است.

بیمه دی: هر چند حق بیمه دریافتی شرکت نسبت به سال قبل تغییری نکرده و در عین حال خسارت پرداختی نیز افزایش یافته اما با این وجود کاهش سنگین ذخایر بیمه‌ای باعث شده تا سود فعالیت‌های بیمه‌ای شرکت با جهش حدود شش برابری همراه شود. همچنین درآمد سرمایه‌گذاری‌های شرکت نیز در این دوره حدود 2 برابر شده و باعث شده بیمه دی رتبه نخست را به لحاظ حاشیه سود عملیاتی از میان رقبا از آن خود کند. مورد حائز اهیمت در بخش هزینه‌ها اینکه این شرکت با اختلاف فراوان کمترین نسبت هزینه‌های عمومی اداری به حق بیمه دریافتی را در میان شرکت‌های مورد بررسی دارد. در مجموع سود خالص شرکت در این دوره با افزایش نزدیک به 3 برابری همراه شده است. نکته مهم در ترازنامه شرکت آنکه اختصاص سهم 30 درصدی به سهم بیمه گران اتکایی از ذخایر فنی و 40 درصدی به مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان باعث شده سبد دارایی‌های بیمه دی باعث شده سبد دارایی‌های این شرکت یکی از غیر مولدترین سبد دارایی‌ها در بین شرکت‌های بیمه‌ای باشد.

بیمه البرز: بیمه البرز نیز از معدود شرکت‌هایی است که با توجه رشد 40 درصدی درآمد حق بیمه و رشد تنها 14 درصدی خسارت پرداختی موفق شده عملکرد خود از محل عملیات بیمه‌ای را نسبت به سال قبل به طرز قابل توجهی بهبود بخشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حاصل عملکرد این شرکت در بخش بیمه‌گری در سال 98 رقم 347 میلیارد ریال زیان بوده این در حالی است که این عدد در سال 99 به 6682 میلیارد ریال سود بوده است. این موضوع باعث شده بیمه البرز حاشیه سود عملیاتی مناسبی را در بین شرکت‌های بیمه‌ای به نام خود ثبت کند. این موضوع در کنار رشد حدود 4 برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها موجبات جهش 16 برابری سود خالص شرکت را فراهم آورده است.

بیمه دانا: در حوزه بیمه‌گری بیمه دانا توانسته با ثبت نرخ رشد 46 درصدی بیش از 69 میلیارد ریال حق بیمه شناسایی کند که این امر شرکت را در رتبه دوم بالاترین حق بیمه دریافتی در بین شرکت‌های خصوصی بیمه قرار داده است. با وجود این، فزونی نرخ رشد خسارت‌های پرداختی بر نرخ رشد حق بیمه دریافتی باعث شده در نهایت عملیات بیمه‌ای سود بسیار ناچیزی برای شرکت داشته باشد؛ اما این عملکرد ضعیف در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها تا حدی جبران شده و بیمه دانا موفق شده است در سال 99 از زیان‌دهی جلوگیری کند. این موضوعات باعث شده تا بیمه دانا یکی از پایین‌ترین نسبت‌های حاشیه سود خالص را در میان شرکت‌های مورد بررسی داشته باشد.

بیمه کارآفرین: هر چند رشد 39 درصدی حق بیمه دریافتی در کنار رشد تنها 5 درصدی خسارت‌های پرداختی در نگاه نخست کارنامه‌ای قابل قبول از شرکت به تصویر کشیده اما سایر هزینه‌های بیمه باعث شده عملکرد شرکت در زمینه بیمه‌گری همچون سال قبل زیانبار بوده و بیمه کارآفرین ضعیف‌ترین نسبت حاشیه سود عملیات بیمه‌ای را در میان شرکت‌ها گروه به ثبت رساند. با وجود این، عملکرد شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین کاهش هزینه 20 درصدی هزینه‌های عمومی و اداری شرکت، این زیان‌دهی را تا حدودی جبران کرده و موجبات رشد بیش از 3.5 برابری سود خالص شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل را فراهم کرده است.

بیمه کوثر: در بیمه کوثر فزونی نرخ 55 درصدی رشد خسارت‌های پرداختی بر افزایش 40 درصدی نرخ درآمدهای حق بیمه باعث شده سوددهی عملیات شرکت در بخش بیمه‌گری با کاهش سنگین همراه شده و به صفر میل کند. همچون بسیاری دیگر از شرکت‌ها عملکرد شرکت در بخش سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای بوده که سود خالص شرکت نیز با جهش 5 برابری همراه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از سود سرمایه‌گذاری‌های شرکت از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی حاصل شده است. بر اساس تغییرات انجام شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت تا حد زیادی متنوع شده به نحوی بیمه کوثر بخشی سهام هلدینگ غدیر که سهم بیش از 37 درصدی در سبد سرمایه‌گذاری‌های شرکت را داشته واگذار کرده و با جایگزین کردن سهام دیگر شرکت‌ها و افزایش سپرده‌های بانکی وزن آن را به کمتر از 10 درصد رسانده است.

بیمه پارسیان: در سبد دارایی‌های بیمه پارسیان نیز همچون بسیاری از شرکت‌های گروه، وزن بالای مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان (حدود 34 درصد) به چشم می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملیات بیمه‌ای بیمه پارسیان به دلیل رشد 30 درصدی حق بیمه دریافتی در مقابل افزایش تنها 24 درصدی خسارت پرداختی، تا حدود زیادی قابل قبول بوده است. این امر موجب شده سود عملیات بیمه‌گری شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر شود. در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها، سود ریالی شرکت نسبت به سال 98 با رشد حدود 46 درصدی همراه شده است. در مجموع بیمه پارسیان موفق شده در سال 99 سود خالص خود را در مقایسه با سال قبل 58 درصد افزایش دهد.

بیمه معلم: شناسایی زیان در بخش بیمه‌گری و جبران آن از محل سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد سود خالص دوره در بیمه معلم نیز تکرار شده است. بر اساس صورت‌های مالی سال 99، نرخ رشد درآمدهای حق بیمه و خسارت پرداختی این شرکت به ترتیب 29 و 46 درصد بوده که این موضوع گزارش زیان حدود 393 میلیارد ریالی در بخش عملیات بیمه‌ای را در پی داشته که نشان از رشد 73 درصدی زیان عملیاتی نسبت به سال 98 دارد. با این حال، جهش حدود 3 برابری درآمد سرمایه‌گذاری‌ها این زیان را جبران کرده و موجبات رشد قابل توجه در سود خالص شرکت را فراهم آورده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده بخش عمده‌ای از درآمدهای سرمایه‌گذاری از محل فروش سهام شرکت‌های بورسی حاصل شده است.

بیمه ملت: افزایش شدید زیان ناشی از عملکرد بیمه‌ای و جهش قابل توجه سود سرمایه‌گذاری موضوعی است که در بیمه ملت نیز همچون بسیاری از شرکت‌های بیمه‌ای اتفاق افتاده است. هر چند، بر اساس صورت‌های مالی سالانه حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی به ترتیب با رشد 40 و 26 درصدی همراه شده، افزایش ذخیره خسارت در نظر گرفته شده باعث شده تا زیان عملیاتی شرکت با افزایش 5.5 برابری همراه شود. با وجود این، افزایش نزدیک به 6 برابری سود شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌ها باعث شده تا نه تنها عملکرد زیان‌بار شرکت در زمینه بیمه‌گری جبران شده، بلکه سود خالص شرکت نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد شش برابری همراه شود.

بیمه سامان: هر چند نرخ رشد 28 درصدی درآمد حق بیمه بر نرخ رشد 14 درصدی هزینه‌های پرداختی شرکت در سال 99 فزونی داشته اما افزایش دیگر هزینه‌های بیمه‌ای باعث شده تا حاصل عملکرد بیمه سامان نیز در پایان اسفند ماه زیان باشد. با این حال سود ناشی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی باعث شده تا درامد سرمایه‌گذاری‌های شرکت به حدود 7 برابر افزایش یافته و موجبات جهش 9 برابری سود خالص شرکت در دوره مورد بررسی را فراهم آورد.

 

در گزارش بعد شرکت‌های با مانده دارایی کمتر از 45 هزار میلیارد ریال مورد بررسی قرار می‌گیرند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

4  ×  5  =