نوش دارو بعد از مرگ سهراب نشویم!/ نقدی بر بخشودگی جریمه وسایل نقلیه موتوری بیم نامه ثالث

اینکه چرا طرح بخشودگی جریمه فقدان بیمه نامه شخص ثالث را بیمه مرکزی و صندوق تأمین خسارت های بدنی در چند بازه زمانی مشخص تعیین نمی کنند واقعا جای سوال دارد.

به گزارش ریسک نیوز چند سالی است از طریق بیمه مرکزی و صندوق تأمین خسارت های بدنی طرح محدود بخشودگی جریمه بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ به شرکت های بیمه ابلاغ می شود.

شخصی که بخاطر وضعیت مالی زندگی اش قادر نبوده است بیمه نامه وسیله نقلیه خود را تمدید کند و بواسطه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه اش توسط مراجع انتظامی توقیف شده است. و تنها منبع درآمدش کار با وسیله نقلیه اش است اقدام به اخذ بیمه نامه بهمراه جریمه مذکور می نماید بعد از ۲ روز دیگر نامه ای از بیمه مرکزی به شرکت های بیمه جهت اجرای طرح بخشودگی جریمه فقدان بیمه نامه را مشاهده می کند و با خود می گوید اگر چند روز دیرتر بیمه نامه اخذ می کردم جریمه صندوق را پرداخت نمی کردم.

اینکه چرا طرح بخشودگی جریمه فقدان بیمه نامه شخص ثالث را بیمه مرکزی و صندوق تأمین خسارت های بدنی در چند بازه زمانی مشخص تعیین نمی کنند واقعا جای سوال دارد

به عنوان پیشنهاد می توان حداقل تاریخ های مشخصی با محدوده ای زمانی یک ماه يا يک هفته ای برای بخشودگی جریمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ در نظر گرفت.

از قبیل: 

۱- روز بیمه
۲- تاریخ تأسیس صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
۳-ایام دهه فجر
۴- ایام نوروز

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  ×  3  =