پیشنهاد ریسک نیوز بر حضور پررنگ تر قدما در شورای عمومی و هیات رئیسه

انتخابات بدون تاخیر سندیکا مهر تاییدی بر همگرائی صنفی

تلاش فعالان بیمه ای در برگزاری انتخابات به هنگام و از سوی دیگر ایجاد توزان میان متقدمین و متاخرین در شورای عمومی و هیات رئیسه، فصل نوینی است بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پایبندی بر همگرائی تصمیمات سندیکائی تا درسی باشد برای اقدامات آتی اعضاء سندیکا که به جای حواشی بر اصل تکیه کنند و همگرائی را به منصه ظهور برسانند.

به گزارش ریسک نیوز، با اتمام دوره دو ساله دبیر کلی سندیکای بیمه گران، این تشکل صنفی خود را برای یک انتخابات دیگر آماده می کند.

در دوره های پیشین و بخصوص انتخابات سال 98 ، تعویق و تاخیر چندین ماهه انتخابات سندیکا مورد انتقادات فراوانی قرار گرفت تا جائی که این انتقادات در آیینه رسانه ها نیز منعکس شد.

در دوره فعلی، سندیکا جهت برگزاری انتخابات اعلام آمادگی و مهلتی را برای ثبت نام داوطلبان معین کرد تا هم  بر صحت انتقادات رسانه ای سالهای قبل مهر تایید بنشاند و هم با برگزاری انتخابات در موعد مناسب و مقرر بر وفاق و همدلی در این تشکل صنفی صحه گذارد.

البته مهلت ثبت نام برای داوطلبین و علاقمندان به شرکت در انتخابات دبیر کلی سندیکا نیز افزایش یافت تا افرادی که تمایل به مشارکت در اداره این تشکل صنفی را دارند فرصت بیشتری برای ثبت نام داشته باشند.

در نهایت و تا این لحظه که مهلت ثبت نام به پایان رسیده، سه نفر یعنی سید محمد کریمی دبیر کل فعلی سندیکا، رسول ساجدی و مختاری ثبت نام کردند و انتخابات ساعت 10 صبح روز دوشنبه 15 شهریور در سالن اجتماعات بیمه مرکزی برگزار می شود.

به نظر می رسد، اگر فعالان صنعت بیمه برای شرکت در این انتخابات صنفی آمادگی کافی و وافی داشتند، دیگر جایز و چه بسا نیاز نبود که منتظر زمان بیشتری باشند؛ چرا که بر همگان آشکار بود که مهلت دبیر کلی دو ساله سندیکا رو به اتمام است و در این بازه زمانی قطعا انتخابات برگزار خواهد شد، بخصوص با وجود انتقادات رسانه ای که دو سال پیش مبنی بر تاخیر در انتخابات صورت گرفت، در این راستا اگر شخصی اراده ای به ورود داشت باید با آمادگی و اشتیاق همراه با برنامه مدون ورود می کرد و منتظر زمان بیشتر نمی ماند .

در این راستا باید تاکید کرد که در وجاهت برگزاری انتخابات سندیکا در موعد بهنگام و عدم تاخیر در آن نه تنها شکی نیست که برگزاری به موقع، نشان از توجه این تشکلی صنفی به انتقادات سالهای پیشین رسانه ها دارد.

ضمن اینکه نکته دیگری که فعالان صنعت بیمه باید مد نظر قرار دهند آن است که سندیکا تشکلی است که ایجاد ان در نص صریح قانون بیمه آمده است در این راستا توجه نهاد نظارتی بر برگزاری به موقع انتخابات و جلوگیری از تعویق مجدد آن ضروری به نظر می رسد.

نگاهی به اساسنامه جدید سندیکا و یک پیشنهاد

نگاهی به اساسنامه و ساختار سندیکای بیمه‌گران ایران در ۸۴ سال گذشته نشان می دهد،در سال ۱۳۹۸ باری دیگر بازبینی و اصلاح اساسنامه سندیکا با تصویب شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفت.در این اساسنامه نقش بیشتری برای سندیکا با هدف تعامل بیشتر شرکتهای بیمه فعال در ایران تعریف شده است.  از جمله تغییرات اساسنامه جدید، بازگرداندن هیات رئیسه و رئیس به ارکان سندیکاست که در آئین‌نامه اجرائی سال ۱۳۴۳ وجود داشت ولی در سالهای بعدی حذف شده بود.

ارکان سندیکا در اساسنامه جدید شامل شورای عمومی (تمام شرکتهای بیمه عضو)، هیات رئیسه (مرکب از دبیرکل، چهار عضو اصلی و دو عضو جانشین)، دبیرکل (منتخب شورای عمومی) و بازرس (منتخب شورای عمومی) در نظر گرفته شده است.

هیئت رئیسه سندیکا شامل سید محمد کریمی دبیرکل، علی جباری مدیرعامل بیمه رازی ، ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا، حجت بهاری فر مدیرعامل بیمه ما و مسعود بادین مدیرعامل بیمه آسیا می باشد.

گفتنی است که دوره اعضاء هیات رئیسه در مهرماه به پایان می رسد.

رییس شورای عمومی سندیکا نیز سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه ایران است.

نایب رئیس شورای عمومی نیز چایچی مدیر عامل شرکت بیمه حکمت صبا بود که با تغییر مدیر عامل بیمه حکمت باید نائب رئیس شورای عمومی مجددا  برگزیده شود که بر اساس اطلاعات موجود هفته اینده انتخاباتی برای نائب رئیس جدید نیز صورت می گیرد.

 

و اما پیشنهاد؛ وزن قدما و خبرگان صنعت پررنگ تر شود

از نقاط موجه دوره اخیر سندیکای بیمه گران و دبیر کلی سید محمد کریمی،  ایجاد توازن در میان فعالین با سابقه و مدیران جوان صنعت بیمه بوده است همان اتفاقی که عدم تحقق ان در سندیکا همیشه محل مناقشه بوده است و کفه ترازو همیشه به نفع یکی ازین طیف ها سنگینی می کرده است.

شاید بتوان گفت این توازن دور از انتظار بود اما در دوره دو ساله اخیر سندیکا و با برنامه ریزی های دبیر کل فعلی تا حدود زیادی این موازنه مطلوب ایجاد شد در این راستا ریسک نیوز به عنوان یک رسانه تخصصی در صنعت بیمه پیشنهاد می دهد، از آنجا که مدیران نسل جدیدتر در جایگاههای مهم سندیکا حضور داشته اند که خود می تواند نقطه مثبتی باشد، در این راستا مطلوب است که مدیران خبره و باسابقه صنعت نیز در هیات رئیسه و شورای عمومی جایگاه پررنگ تری داشته باشند.

در صورتیکه در دو ساله آتی دبیر کلی سندیکا این پیشنهاد حادث شود ، نقش عملیاتی مدیران جوان تر در کنار تجارب قدما می تواند کفه ترازوی این تشکل صنفی را به سمت تصمیمات پخته تر توازن بخشد.

به هر روی به نظر می رسد، تلاش فعالان بیمه ای در برگزاری انتخابات به هنگام و از سوی دیگر ایجاد توزان میان متقدمین و متاخرین در شورای عمومی و هیات رئیسه، فصل نوینی است بر اتخاذ تدابیر لازم جهت پایبندی بر همگرائی تصمیمات سندیکائی تا درسی باشد برای اقدامات آتی اعضاء سندیکا که به جای حواشی بر اصل تکیه کنند و همگرائی را به منصه ظهور برسانند.

 

 

 

 

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

97  −    =  89