گزارشی از بازیگران بیمه در دنیا // شرکت‌های بیمه در جهان در حال ادغام و کاهش !

گزارش اخیر سازمان OECD از صنعت بیمه کشورهای عضو نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از کشورها، شرکت‌های بیمه در حال ادغام و کاهش هستند که نشان‌دهندة رقابت تنگاتنک بین شرکت‌های بیمه است./در کشور بریتانیا نیز پس از خروج از اتحادیة اروپا، تعداد شرکت‌های بیمه زندگی به شدت کاهش یافته است که ناشی از خروج شرکت‌های خارجی از این کشور است./تعداد شرکت‌های فعال در رشتة غیر زندگی در آلمان و بریتانیا به شدت کاهش یافته است.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین در کشورهای مختلف شرکت‌های بیمه به شیوه‌های مختلفی فعالیت دارند. در برخی از کشورها همچون ایتالیا، بریتانیا، پرتغال و مکزیک در کنار شرکت‌های بیمه تخصصی عمر و غیر عمر، شرکت‌های ترکیبی نیز فعالیت دارند، در حالی که کشورهایی چون ترکیه، کره، دانمارک و آلمان شرکت‌ها تنها به صورت تخصصی عمر و غیر عمر فعالیت دارند.

گزارش اخیر سازمان OECD از صنعت بیمه کشورهای عضو نشان می‌دهد که در حال حاضر در بسیاری از کشورها، شرکت‌های بیمه در حال ادغام و کاهش هستند که نشان‌دهندة رقابت تنگاتنک بین شرکت‌های بیمه است. از طرف دیگر در بریتانیا پس از درخواست خروج از اتحادیة اروپا بسیاری از شرکت‌های بیمه خارجی شعب خود را تعطیل کردند و میزان فعالیت آنها در این کشور به شدت کاهش یافت. به گونه‌ای که این کشور پس از خروج از اتحادیه آمار مشخصی از فعالیت این شرکت‌ها ارائه نکرد. روند بسیار مهمی که اکنون در کشورهای عضو در حال وقوع است کاهش تعداد شرکت‌های فعال تخصصی در رشته‌های زندگی و غیر زندگی است، در حالی که شرکت‌های ترکیبی در مقایسه با شرکت‌های تخصصی کاهش چشمگیری را نشان نمی‌دهند. این روند می‌تواند به واسطة الزام در افزایش تنوع ریسک در شرکت‌های بیمه باشد که منجر به تغییر در ترکیب پورتفوی شرکت‌های بیمه شده است. کشورهای انتخاب‌شده در این گزارش از جمله کشورهایی هستند که کامل‌ترین اطلاعات را در این گزارش داشته‌اند.

 

هجوم شرکت‌های بیمه ترکیبی خارجی به بازار ایتالیا و پرتغال

آمارهای تعداد شرکت‌های ترکیبی بیمه در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که طی هشت سال منتهی به 2018 در کشور پرتغال تعداد شرکت‌های فعال ترکیبی روندی افزایشی داشت و به حدود 15 شرکت رسید که از این تعداد شرکت، حدود پنج شرکت در داخل و سه شرکت در خارج فعالیت دارند و حدود 9 شرکت بین‌المللی نیز در این کشور به فعالیت پرداخته‌اند. این کشور بیشترین افزایش را در تعداد شرکت‌های خارجی در سال‌های اخیر تجربه کرده است که نشان‌دهندة جذابیت صنعت بیمه برای شرکت‌های خارجی است.

در مقابل در کشور بریتانیا تعداد شرکت‌های ترکیبی فعال روندی کاهشی را از سال 2015 آغاز کرده است و در سال 2018 تعداد شرکت‌ها به 20 عدد رسید. دلیل این کاهش نیز کاهش تعداد شرکت‌های فعال هم در داخل کشور و هم شرکت‌های فعال در خارج از کشور بوده است. در کشور ایتالیا نیز تعداد شرکت‌های ترکیبی در سال‌های 2011 تا 2014 کاهش چشمگیری را تجربه کرده است؛ اما بسیاری از شرکت‌های خارجی به واسطة جذابیت بازار این کشور، وارد صنعت بیمه ایتالیا شده‌اند (شکل 1 تا 4).

رقابت سخت بیمه زندگی در آلمان و ایتالیا

بیمه زندگی در بسیاری از کشورها در سال‌های اخیر به شدت رقابتی شده است. به گونه‌ای که تعداد شرکت‌ها در برخی از کشورها به شدت روند نزولی را تجربه کرده است. در کشور آلمان به تنهایی طی سال‌های 2011 تا 2018 تعداد کل شرکت‌های فعال در رشتة زندگی از 118 شرکت به 86 شرکت کاهش یافته است که بیشترین کاهش در سال‌های 2011 تا 2015 رخ داده است. در ایتالیا نیز تعداد شرکت‌های فعال از حدود 64 شرکت به کمتر از 50 شرکت در سال 2018 رسیده است. بیشترین کاهش در آلمان ناشی از کاهش تعداد شرکت‌های داخلی فعال در خارج و همچنین تعداد شرکت‌های خارجی فعال در داخل آلمان بوده است. این در حالی است که در ایتالیا، تنها تعداد شرکت‌های فعال در خارج از کشور به شدت کاهش یافته است که نشان‌دهندة کاهش قدرت رقابت شرکت‌های ایتالیایی در خارج از مرزهای کشور است. در کشور بریتانیا نیز پس از خروج از اتحادیة اروپا، تعداد شرکت‌های بیمه زندگی به شدت کاهش یافته است که ناشی از خروج شرکت‌های خارجی از این کشور است.

همزمان با این روندهای کاهشی، در برخی از کشورها همچون پرتغال و ترکیه، تعداد شرکت‌های فعال در رشتة زندگی در سال‌های اخیر افزایش محسوسی را تجربه کرده است (شکل 5 تا 8).

ورود شرکت‌های بین‌المللی به بازار غیر زندگی ایتالیا و دانمارک

طی سال‌های گذشته جابه‌جایی‌های قابل توجهی در بازار اروپا رخ داده است. تعداد شرکت‌های فعال در رشتة غیر زندگی در آلمان و بریتانیا به شدت کاهش یافته است به طوری که از حدود 340 شرکت فعال در آلمان در سال 2011، تنها 250 شرکت در سال 2018 در حال فعالیت هستند. در بریتانیا نیز تعداد شرکت‌ها کاهش چشمگیری را تجربه کرده و از حدود 255 شرکت در سال 2011 به کمتر از 160 شرکت در سال 2018 رسیده است. این در حالی است که در کشورهای ترکیه و مکزیک تعداد شرکت‌های فعال در رشتة غیر زندگی در حال افزایش است.

در حالی که عمده کاهش تعداد شرکت‌ها در بریتانیا ناشی از کاهش شرکت‌های فعال در داخل است، بیشترین کاهش در شرکت‌های غیر زندگی در آلمان ناشی از افت چشمگیر شرکت‌های خارجی فعال در این کشور بوده است. در حال حاضر بازار بین‌المللی بیمه از چنگ ایتالیا، ترکیه و آلمان در حال خارج شدن است و تعداد شرکت‌های تأسیس شده در این کشورها که در خارج از مرزها فعالیت می‌کنند رو به کاهش است. این کاهش در ایتالیا به شدت احساس می‌شود.

در عین حال، در کشور دانمارک، به‌رغم اینکه تعداد شرکت‌های غیر زندگی فعال در داخل در حال کاهش است، شرکت‌های زیادی از خارج از کشور به بازار دانمارک وارد شده‌اند. فقط طی هشت سال منتهی به سال 2018 تعداد شرکت‌های خارجی فعال در بازار دانمارک حدود 50 درصد رشد داشته است. در ایتالیا نیز شرکت‌های خارجی زیادی فرصت ورود پیدا کرده است و بازار بیمه این کشور را به دست گرفته‌اند (شکل 9 تا 12).

نگاهی به ایالات متحده

به واسطة تعداد بسیار زیاد شرکت‌های بیمه در ایالات متحده، هیچ کشوری هم‌مقیاس با این کشور به فعالیت نپرداخته است. تعداد شرکت‌های بیمه در این کشور (به استثناء شرکت‌های فعال در داخل در رشتة زندگی) از ثبات نسبتاً خوبی برخوردار بوده است. طی سال‌های گذشته نزدیک به 157 شرکت آمریکایی در رشتة زندگی در خارج از کشور فعالیت داشته‌اند در حالی که تنها حدود 20 شرکت خارجی در بازار آمریکا در حال فعالیت هستند. در رشته‌های غیر زندگی نیز در سال 2018 حدود 400 شرکت آمریکایی در خارج از مرزها به فعالیت پرداختند. با این حال، تعداد شرکت‌های فعال در رشتة زندگی در داخل آمریکا در سال 2016 کاهش چشمگیری را تجربه کرده و از بیش از هزار شرکت به کمتر از 750 شرکت رسیده است.

شرکت‌های فعال در ایالات متحده در رشته‌های غیر زندگی به طور چشمگیری بالاتر از سایر شرکت‌هاست. تنها در سال 2018 بیش از سه هزار و 400 شرکت در این کشور در حال فعالیت بوده‌اند که رقم بسیار قابل توجهی است. این اعداد و ارقام نشان‌دهندة وسعت قابل توجه بازار بیمه در ایالات متحده و همچنین پایداری بازار بیمه در این کشور است. با این حال، تنها شرکت‌های داخلی هستند که در بازار رقابت بیمه توانسته‌اند زنده بمانند

سهم چشمگیر شرکت‌های خارجی در بازار کشورهای در حال توسعه

بازار بیمة کشور‌های در حال توسعه در سال‌های اخیر برای شرکت‌های خارجی بسیار جذاب شده است. به گونه‌ای که در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از بازار در رشته‌های زندگی و غیر زندگی در اختیار شرکت‌های خارجی بوده است. در کشور ترکیه سهم شرکت‌های خارجی از بازار در رشتة زندگی تنها طی سه سال دو برابر شده است. در مکزیک و مالزی نیز حدود 70 درصد از بازار بیمه در رشتة زندگی در اختیار شرکت‌های خارجی است (شکل 14).

در رشته‌های غیر زندگی سهم شرکت‌های خارجی از بازار این سه کشور کمتر بوده است. با این حال، هنوز هم بخش اعظم صنعت در اختیار شرکت‌های خارجی است. گرچه از سال 2015 سهم شرکت‌های خارجی از بازار ترکیه روندی نزولی داشته است، در مالزی افزایش چشمگیری در سهم شرکت‌های خارجی مشاهده شده است (شکل 15).

در کشورهای توسعه‌یافته سهم شرکت‌های خارجی از بازار بیمه به مراتب کمتر است. با این حال در کشوری چون ایتالیا که در مرز توسعه‌یافتگی قرار دارد، شرکت‌های خارجی به شدت در حال ورود به بازار هستند. نکتة قابل توجه عدم تغییر سهم شرکت‌های خارجی در بازار کشور دانمارک است. به‌رغم اینکه شرکت‌های قابل توجهی به بازار این کشور روی آورده‌اند؛ اما هنوز شرکت‌های داخلی سهم بیش از 80 درصدی بازار را در رشتة زندگی در اختیار دارند. در کره کم‌کم شرکت‌های خارجی در حال خروج از بازار هستند. این روند در بریتانیا به واسطة خروج از اتحادیة اروپا به شدت مشاهده می‌شود. در ایالات متحده در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری در سهم شرکت‌های خارجی از بازار زندگی مشاهده شده است (شکل 16).

رشته‌های غیر زندگی از جمله بخشی از بیمه است که در کشورهای توسعه‌یافته کمتر مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته است. با این حال سهم بسیار قابل توجه شرکت‌های خارجی از بازار بریتانیا نشان‌دهندة وخامت اوضاع در این کشور بوده است و در نتیجه خروج این کشور از اتحادیة اروپا تقریباً تمامی شرکت‌های بیمه غیر زندگی تنها در عرض یک سال از بازار این کشور خارج شده‌اند. نکتة جالب توجه سهم بسیار ناچیز شرکت‌های خارجی از بازار کره است که حتی کمتر از پنج درصد است (شکل 17).

عملکرد صنعت در یک نگاه

آمارهای سرانة حق بیمة تولیدی مستقیم به ازای کارمندان نشان می‌دهد که در کشور ترکیه سرانة حق بیمه مستقیم، روندی کاهشی داشت و از حدود 350 هزار دلار در سال 2011 به 200 هزار دلار در سال 2017 رسید. این در حالی است که در کشور کره جنوبی این سرانه به بیش از 600 هزار دلار رسیده است. در بین کشورهای مورد بررسی، دو کشور آلمان و دانمارک سرانة قابل توجهی برای حق بیمه تولیدی دارند. به گونه‌ای که در کشور دانمارک در سال 2018 به ازای هر کارمند نزدیک به 5/3 میلیون دلار حق بیمه تولید شده است. در آلمان این شاخص نزدیک به 7/1 میلیون دلار است (شکل 19).

نتیجه

بازار صنعت بیمه در کشورهای مختلف بیانگر میزان جذابیت این صنعت است؛ گرچه در اتحادیة اروپا صنعت بانکداری به واسطة وجود بانک مرکزی دچار نوسانات چشمگیری در بین کشورها نیست؛ اما در صنعت بیمه، شرکت‌ها به شدت به دنبال کشورهایی هستند که دست‌شان را برای تولید سود باز بگذارد.

طی سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها تعداد شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کاهش چشمگیری داشته است که نشان‌دهندة رقابت شدید در این حوزه است. در برخی از کشورها همچون ایتالیا و دانمارک نیز شرکت‌های خارجی به واسطة مناسب بودن شرایط به طور چشمگیری ورود کرده‌اند. با این حال، در کشورهای در حال توسعه بیشتر شاهد آن هستیم که بخش اعظم بازار در اختیار شرکت‌های خارجی باشد. کشورهای توسعه‌یافته در حال حرکت به سمتی هستند که شرایط فعالیت بهتری برای شرکت‌های داخلی نسبت به شرکت‌های خارجی فراهم شود و در عین حال صنعت رقابتی باقی بماند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

17  +    =  24