مجوزدهی به شرکتهای بیمه تازه تاسیس در اواخر دولت دوازدهم سرعت گرفت!

با صدور مجوز به شرکت پردیس ، عدد مجوزدهی به شرکتهای تازه تاسیس بیمه ای پس از پارس و کاریزما که هر دو تخصصی(اتکائی و عمر) هستند به سه رسید؛ اما نکته اینجاست که شرکت پردیس قرار است به عنوان یک شرکت مختلط در بازار بیمه فعالیت کند و این سوال ایجاد می شود که آیا سیاستهای اتخاذی جهت صدور مجوز برای تاسیس شرکت در دوره های مختلف از یک راهبرد مشخصی در نهاد نظارتی تبعیت می کند؟

به گزارش ریسک نیوز ، در حالی در روزهای اخیر شورای عالی بیمه روزهای پرکاری را در اعطاء مجوز به شرکتهای بیمه تازه تاسیس سپری می کند که گذاری بر سیاستهای اتخاذی در دوره های مختلف از راهبردهای متفاوتی حکایت می کند ، سیاستهایی که با چرخش صدوهشتاد درجه ای، این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا نهاد نظارتی نباید سیاستهای مشخصی در قبال مجوز دهی به شرکتهای متقاضی تاسیس ،در برنامه توسعه ای خود، داشته باشد که با آمد و رفت های روسای کل دستخوش دگرگونی نشود؟

در روزهای اخیر مجوز دو شرکت تخصصی  پارس و کاریزما که به ترتیب در حوزه تحصصی اتکائی و زندگی فعالیت می کنند صادر شد اما صدور مجوز به شرکت پردیس که قرار است به صورت مختلط فعالیت کند، تغییر در سیاستهای نهاد نظارتی را آشکار می سازد.

البته لازم بذکر است که گفته می شود بیزینس پلن بیمه پردیس با تمرکز بر زیر ساختهای آی تی و مبتنی بر تکنولوژی برای پاسخ به نیازهای خانواده های ایرانی نوشته شده است.

اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های بیمه تخصصی با اولویت عمر

  در دوران ریاست عبدالناصر همتی ، صراحتا سیاست مشخص مجوزدهی به شرکتهای بیمه تخصصی اعلام و ابلاغ شد به طوریکه رییس کل وقت در گفتگو با رسانه ها تاکید کرد دیگر به شرکتهای غیر تخصصی و مختلط مجوز نمی دهد.

در همین زمینه نمونه های تحقیقاتی و موارد تطبیقی در دنیا نیز بررسی شد به طوریکه مشخص گردید؛ اغلب شرکتهای فعال در بازارهای بیمه  در دنیا به صورت تخصصی فعالیت می کنند بر اساس تحقیقاتی که در ان زمان صورت گرفت یکی ازعلل تخصصی بودن شرکتهای بیمه در جهان علاوه بر اهمیت تخصص گرائی در صنعت بیمه، تفکیک کامل حساب های زندگی و غیر زندگی از یکدیگر بود.

حتی اهمیت توجه به شرکتهای تخصصی تا جائی مورد تاکید قرار گرفت که بیمه مرکزی در آن زمان صراحتا اعلام کرد که شرکتهای بیمه مختلط می توانند با ارایه بیزینس پلن جدید برای تفکیک به دو شرکت زندگی و غیر زندگی اعلام آمادگی کنند.

در همین زمینه بر اساس مستندات خبری در سال 96 بیمه پارسیان و بیمه پاسارگاد جهت تفکیک به دو شرکت زندگی و غیر زندگی اعلام آمادگی کردند.

بر همین اساس در ان زمان معصوم ضمیری مدیر عامل بیمه پاسارگاد در گفتگو با رسانه ها اذعان داشت : شرکت بیمه پاسارگاد آماده تفکیک به دو شرکت است.

در سال 96 رحیم مصدق عضو هیات عامل بیمه مرکزی و معاونت طرح و توسعه نهاد نظارتی در گفتگو با بیمه داری نوین تاکیده داشت که درحال حاضر سیاست بیمه مرکزی، صرفاً اعطای پروانه فعالیت به شرکت‌های بیمه تخصصی و با اولویت شرکت‌های بیمه زندگی می باشد.

به گفته وی این موضوع به اطلاع کلیه متقاضیان جدید تأسیس شرکت بیمه نیز رسانیده شده است؛ بنابراین در صورت وجود متقاضی تاسیس شرکت بیمه تخصصی زندگی، اقدامات لازم و موثر از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران جهت اعطای پروانه فعالیت، صورت خواهد گرفت.

وی در این گفتگو در سال 96 تصریح کرد:یکی دیگر از برنامه های ما در سال آینده تسهیل تفکیک فعالیت های شرکت های بیمه مختلط به حوزه زندگی و غیر زندگی است که شورای عالی بیمه آیین‌نامه مربوط به تسهیل آن را تصویب کرده است. در همین راستا دو تقاضا یکی بصورت مکتوب و دیگری در حد مذاکره مطرح شده است. شرکت بیمه پارسیان تقاضای تاسیس شرکت بیمه زندگی را کتبا داده است. شرکت بیمه پاسارگاد هم در این زمینه مذاکراتی با بیمه مرکزی داشته است.

سرنوشت شرکت مهرگان و شهر!

پافشاری بیمه مرکزی بر اعطاء مجوز به شرکتهای بیمه تخصصی تا جائی پیش رفت که شرکت بیمه مهرگان که بعدها با نام دانش قرار بود به بازار بیمه ای بپوندد با ابهام روبرو شد به طوریکه در همین زمینه معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی به رسک نیوز گفت:سیاست فعلی بیمه مرکزی این است که دیگر مجوز شرکت بیمه به صورت مختلط صادر نمی کند زیرا این اعتقاد وجود دارد که به اندازه کافی شرکت بیمه به صورت مختلط وجود دارد.

به گفته وی به کسانیکه متقاضی شرکت بیمه هستند ، اعلام می کنیم که تقاضای انها مبنی بر تاسیس شرکت بیمه به صورت تخصصی و در قالب زندگی یا غیر زندگی باشد.

مصدق افزود: حتی به  تقاضاهای قبلی نیز که مطرح شده و  پیگیری صورت گرفته  صریحا اعلام کردیم که ما دیگر مجوز شرکت بیمه مختلط صادر نمی کنیم و تقاضا فقط باید در یکی از شاخه های بیمه های زندگی و غیر زندگی صورت گیرد.

وی تاکید: حتی ما به کسانیکه پرونده هایشان جهت تاسیس شرکت بیمه در دست پیگیری بود اینگونه اعلام کردیم.

بر اساس این گزارش  تاسیس بیمه شهر نیز به همین دلیل در نهایت به جائی نرسید.

گردش سیاست ها

اما راهبردهای اتخاذی اخیر بیمه مرکزی  نشان می دهد این سیاستها کاملا تغییر کرده به طوریکه  با مجوز به شرکتهای بیمه غیر تخصصی در سیاستها گردش صد و هشتاد درجه ای ایجاد شده است.

در همین زمینه غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با شماره جدید بیمه داری نوین که به تازگی منتشر شده است در پاسخ بدین سوال  که آقای همتی در زمان  رئیس کلی بیان کردند که بیمه مرکزی مجوز شرکت بیمة مختلط نمی‌دهد فقط مجوز شرکت بیمة تخصصی را می‌دهد آیا شما نیز همین روند را ادامه می‌دهید؟ صراحتا اذعان داشت : خیر، فکر می‌کنم این سخت‌گیرانه است و به جای اینکه مقابل شرکت‌های بیمه‌ای از هر نوع را بگیریم فضا را باز می‌گذاریم؛ اما شرایط را بخصوص در زمینه سرمایه و بیزنس پلن شرکتها قوی‌تر و محکم‌تر می‌کنیم.

تاسیس شرکتهای بیمه در برنامه توسعه بیمه مرکزی از چه راهبردی تبعیت می کند؟

اما در نهایت این جمله بالا می تواند به عنوان یک سوال اساسی از سوی خبرگان و کارشناسان صنعت مطرح شود که  مجوز دهی به شرکتهای تازه تاسیس به عنوان یک فرایند با اهمیت در صنعت بیمه ایران از چه اصولی تبعیت می کند؟

ضوابط تاسیس و فعالیت موسسات بیمه غیردولتی آنچنان در صنعت بیمه اهمیت دارد که آیین نامه 100 بیمه بدان اختصاص یافته و در برخی قسمتها تا حدودی به شرایط و نحوه فعالیت شرکتها با تاکید بر ضرورت شرکتهای بیمه تخصصی اشاره شده مثلا در تبصره 3 ماده 6 امده است که در صورتی که موسسه بیمه مختلط متقاضی تفکیک عملیات بیمه های زندگی و غیرزندگی خود از طریق تاسیس موسسه بیمه تخصصی باشد، موسسه بیمه مختلط و سایر موسسین موسسه بیمه جدید که موسسه بیمه مختلط بیش از ۲۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد، با رعایت مفاد این ماده از شمول محدودیتهای مندرج در تبصره های ۱ و ۲ آن مستثنی هستند. موسسه بیمه مختلط متقاضی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه جدید اساسنامه خود را اصلاح نموده و سایر اقدامات لازم را جهت تطبیق وضعیت خود با مقررات مربوط به عمل آورد. پس از اصلاح اساسنامه، موسسه بیمه متقاضی مجاز به صدور بیمه نامه در زمینه فعالیت موسسه بیمه جدید نخواهد بود.

همانطور که در این تبصره تصریح شده اهمیت تفکیک حسابها که از شاخص های مهم ضرورت تاسیس شرکتهای تخصصی است، مورد توجه قرار گرفته است.

اما به نظر می رسد ، توجه به نحوه تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی و زمینه فعالیت انها باید در برنامه استرانژیک بیمه مرکزی و حتی برنامه توسعه کشور گنجانده شود تا با رفت و امد دولت های مختلف و روسای کل دستخوش برخورد سلیقه ای نشود.

اهمیت  فعالیت شرکتهای بیمه در حوزه تخصصی و غیر تخصصی تا جائی است که در صورتیکه در برنامه های راهبردی بیمه مرکزی برای آن سیاست مشخصی نباشد، حتی می تواند ، برنامه ریز ی های متقاضیان تاسیس شرکت بیمه را نیز دستخوش تغییر کند.

تاسیس شرکت بیمه مسلما مهمترین حلقه از زنجیره نظارت بیمه ای است چرا که صنعت بیمه بر پایه نحوه فعالیت شرکتهای بیمه می چرخد و در صورتیکه سیاست مشخصی برای آن نباشد می تواند بازار بیمه را دچار چالش کند.  

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

45  −  44  =