تحسیری : بیمه گران باید در پوشش ریسک ها در سال 99 دقت کنند

ابراهیم تحسیری می گوید: بدون شک شرکت‌های بیمه باید در پوشش ریسک‌ها در سال 99 دقت بیشتری به خرج دهند. محتاط‌تر رفتار کنند و در نرخ‌دهی به سمت دامپینگ حرکت نکنند؛ چرا که می‌تواند در بلندمدت آنها را دچار زیان کند.وی همچنین معتقد است،بیمه‌گران ایرانی نیز باید در فکر ایجاد پوشش‌های خاص برای این‌گونه بیماری‌ها باشند، پوشش‌هایی فراتر از ذیل بیمه‌نامه‌های عمر و حادثه.

به گزارش ریسک نیوز ، نشریه بیمه داری نوین در میزگردی غیر حضوری با شرکت 13 مدیر بیمه ای ،تاثیرات کرونا بر صنعت بیمه ایران را به بررسی گذاشته که به مرور اظهارات 13 مدیر بیمه ای در ریسک نیوز نیز منتشر می شود.

در زیر گفتگو با ابراهیم تحسیری، مدیر عامل بیمه معلم را می خوانیم:

اقتصاد و صنعت بیمه در سال 99 و سناریوهای پیش رو را با توجه به اثرات  بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا را چگونه ارزیابی می کنید و اساسا این بحران چـه تأثیر مثبت یا منفی به اقتصاد شرکت های بیمه ها در سال جاری خواهد گذاشت ؟

تحسیری: با توجه به شیوع ویروس کرونا عرصة اقتصادی جهان تحت تأثیر قرار گرفته است. قیمت نفت به شدت سقوط کرده و بورس‌های معتبر جهانی با افت شاخص روبه‌رو شدند. دولت‌ها مجبور هستند سهم بیشتری از ذخایر خود را صرف پوشش زیان‌های ناشی از کرونا کنند، ادامة فعالیت مشاغل با وقفه روبه‌رو شده و از طرفی صادرات و واردات کالاها به دلیل ترس از احتمال آلوده بودن کاهش یافته است. سیستم درمانی کشورها تحت‌الشعاع قرار گرفته است و کرونا ویروس نشان داد که جهان حتی دنیای توسعه‌یافته به شدت نیازمند تجهیز سیستم درمانی‌اش است؛ چرا که کمبودها در شرایط بحرانی خود را نشان می‌دهند.

همة این موارد مشمول ایران نیز می‌شود از طرفی آثار اقتصادی ناشی از کرونا، کشور را تا مدتی تحت تأثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت نیز بر اقتصاد ایران فشار می‌آورد.

بدون شک صنعت بیمه نیز از آنجا که یکی از زنجیره‌های اقتصاد کلان است خارج از شمول شرایط موجود نیست.

تعطیلی کسب و کارها می‌تواند در میان‌مدت بر افزایش مطالبات بیمه‌ای اثر بگذارد، کاهش حمل و نقل، افت مسافرت‌ها و … از تأثیراتی است که بر صنعت بیمه بی‌اثر نیست؛ اما این تأثیرات، میان‌مدت است و با برنامه‌ریزی راهبردی می‌توان در زمان کوتاه‌تری از آن گذر کرد.

بدون شک شرکت‌های بیمه باید در پوشش ریسک‌ها در سال 99 دقت بیشتری به خرج دهند. محتاط‌تر رفتار کنند و در نرخ‌دهی به سمت دامپینگ حرکت نکنند؛ چرا که می‌تواند در بلندمدت آنها را دچار زیان کند.

حرکت به سمت پرتفوی‌های سودده، نرخ‌دهی معقول و مدیریت ریسک بهینه باید بیش از گذشته در دستور کار شرکت‌های بیمه قرار گیرد.

البته هر تهدیدی می‌تواند از زوایای دیگر فرصت‌آفرینی کند. در شرایط فعلی اگرچه به دلیل رکود اقتصاد در نتیجة وقفه در کسب و کارها، صدور برخی بیمه‌نامه‌ها روند کاهشی خواهد داشت؛ اما شرکت‌های بیمه می‌توانند به سمت تولید بیمه‌نامه‌های نوین که تمرکز بیشتری بر مسئولیت حرفه‌ای مشاغل است بروند از جمله صدور بیمه‌نامه‌های مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان که در شرایط شیوع بیماری‌های ویروسی می‌تواند جذاب باشد.

از طرفی فروش بیمه‌های عمر با پوشش‌های بهینه برای ویروس‌های اپیدمیک نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

بنابراین اگرچه بحران کرونا شرایط حادی ایجاد کرده است؛ اما می‌توان این تهدید را در بسیاری زمینه‌ها به فرصت تبدیل کرد به ویژه با تمرکز بر تطبیق پوشش بیمه‌نامه‌ها بر نیاز جدید جامعه بعد از گذر از بحران ویروس کرونا.

– ترکیب پوشش بیمه عمر و درمان در حوزۀ ویروس کرونا و بیماریهای اپیدمی توضیح دهید؟

تحسیری: در حال حاضر شرکت‌های بیمه در ایران و جهان برای پوشش کرونا و سایر ویروس‌های اپیدمیک از ظرفیت‌های بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی و عمر بهره می‌برند.

در ایران نیز با شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌های بیمه و از جمله بیمۀ معلم نیز اعلام کردند که ذیل پوشش‌های عمر و حادثه ویروس کرونا را پوشش می‌دهند و این پوشش به بیمه‌گذاران اطلاع‌رسانی شد.

با اینکه بیمه‌های تکمیلی نیز قادرند پوشش‌های مناسبی برای این نوع بیماری‌ها ارائه کنند.

از طرفی بیمه‌های سلامت نیز که توسط دولت‌ها ارائه می‌شوند به کمک مبتلایان کرونا آمده است.

این روزها بسیاری از شرکت‌های بیمة بازرگانی در سراسر جهان نسبت به زیان‌های هنگفت این ویروس برای صنعت بیمه ابراز نگرانی کرده‌اند به طوری که در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای توسعه‌یافته بیمه‌گران تلاش می‌کنند تا با تماس با بیمه‌گذاران از وضعیت جسمانی آنها آگاه شوند و در صورتی که احتمال این ویروس در افراد وجود داشته باشد روش‌های پیشگیرانه یا جلوگیری از وخامت بیماری را در قالب مشاوره به مشتریان ارائه می‌دهند.

این اقدامات نشان می‌دهد؛ شرکت‌های بیمه به دلیل تعهدات بالا در مورد پوشش‌های مذکور نسبت به افزایش خسارت نگران هستند و سعی می‌کنند تا از خسارات احتمالی بکاهند.

این شرایط بحرانی نشان می‌دهد؛ بیمه‌گران جهان باید به فکر پوشش‌های جدید و نوآورانه برای ویروس‌های اپیدمیک باشند؛ چرا که این‌گونه ویروس‌ها قادرند گسترة بزرگی از جامعه را درگیر کنند و معمولاً تواتر ریسک و گاهاً شدت خسارت مورد انتظار در این شرایط افزایش می‌یابد.

در این راستا بیمه‌گران ایرانی نیز باید در فکر ایجاد پوشش‌های خاص برای این‌گونه بیماری‌ها باشند، پوشش‌هایی فراتر از ذیل بیمه‌نامه‌های عمر و حادثه.

شرکت های بیمه از منظر مسئولیت های اجتماعی در خصوص مقابله کرونا چگونه باید نقش ایفا کنند و اقداماتی که در این باره انجام داده را تشریح کنید؟

تحسیری: اگرچه شرکت‌های بیمة بازرگانی بر مبنای کسب سود فعالیت می‌کنند؛ اما از آنجا که ماهیت بیمه با مقولة ایجاد آرامش و اطمینان خاطر از آینده در هم تنیده است، در این راستا ایفای تعهدات اجتماعی در صنعت بیمه نسبت به سایر صنایع غالب‌تر است. شرکت‌های بیمه محصولی را می‌فروشند که قرار است در جامعه ایجاد آرامش کند پس زمانی که شرایط بحرانی در جوامع حاکم می‌شود علاوه بر ارائة محصولات متناسب، بیمه‌گران وظیفه و رسالت انسانی و اجتماعی نیز بر عهده دارند؛ یعنی همراهی و همدلی با آحاد مردم و سعی در رفع نگرانی‌های افراد جامعه از بحران حادث‌شده.

چرا که بیمه‌گران قرار نیست فقط در زمان پرداخت خسارت با مردم همراه باشند؛ بلکه می‌توانند در قالب مسئولیت‌های اجتماعی در کاستن آثار زیان‌بار بحران‌ها سهیم شوند.

این فعل از چند زاویه قابل تأمل است:

اولاً اینکه کمک‌رسانی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی توسط بیمه‌گران خودبه‌خود به کاهش آثار زیان‌بار بحران منجر می‌شود و این امر علاوه بر کمک به دولت‌ها در کنترل بحران به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می‌گذارد و از افزایش خسارات و زیان‌های احتمالی می‌کاهد.

از طرفی صنعت بیمه می‌تواند بیش از پیش به صورت عینی در فضای جامعه به لحاظ عملکردی نمود داشته باشد و به نوعی به اعتمادسازی در جامعه منجر شود که در نهایت اعتمادسازی یکی از فاکتورهای افزایش ضریب نفوذ بیمه خواهد بود.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  4