جنگ تلگرامی مدیران بیمه ای

گاها مشاهده شده، یک مقام کلیدی در شرکت بیمه که اغلب در زمره شرکتهای بزرگ بازار است ، پس از رانده شدن از کرسی مدیریتی در هیات مدیره و … برای انتقام سخت از حریف با راه اندازی یک کانال تلگرامی و به زعم خود افشاگری علیه تیم مقابل وارد گود مبارزه شده و تلاش می کند عملکرد طرف مقابل را زیر سوال برد.

به گزارش ریسک نیوز ، در حالیکه بهره گیری از ظرفیت شبکه های اجتماعی جهت تبادل اطلاعات ، بروزرسانی دانش فنی و انتقال تجارب در صنایع مختلف و بازار های مالی طی سال‌های اخیر به ابزاری کارا بدل گشته ؛ اما اقبال برخی مدیران بیمه ای به برخی شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام از زاویه ای دیگر جالب توجه است.

میل به ایجاد کانال تلگرامی برای به زیر افکندن حریف ، پس از شکست در بازی های انتخاباتی برای تصاحب کرسی مدیریتی این روزها در صنعت بیمه مد شده است.

گاها مشاهده شده، یک مقام کلیدی در شرکت بیمه که اغلب در زمره شرکتهای بزرگ بازار است ، پس از رانده شدن از کرسی مدیریتی در هیات مدیره و … برای انتقام سخت از حریف با راه اندازی یک کانال تلگرامی و به زعم خود افشاگری علیه تیم مقابل وارد گود مبارزه شده و تلاش می کند عملکرد طرف مقابل را زیر سوال برد.

البته نگاهی گذرا به کانال های تلگرامی موجود در صنعت بیمه نشان می دهد بازی به همین جا ختم نمی شود و با تشکیل کانالهای تلگرامی دیگر از سوی سایر رقبا ، جنگ مدیران وارد فاز جدیدی می شود.

تمسک به شبکه های اجتماعی برای تصاحب کرسی مدیریتی و یا به زیر افکندن حریف مقابل در صنعت بیمه مسوبق به سابقه بوده است.
پیش ازین نیز برخی افراد برای قالب کردن مدیر مورد نظر خود و یا خارج کردن دیگری از گردونه رقابت، کانالهای خاص با اسامی جعلی و سواستفاده از نهادهای دولتی راه اندازی کرده و با افشاگری علیه افراد سعی در حاشیه سازی و شانتاژ خبری داشته اند، جالب است این کانال های وابسته همچنان نیز فعالیت می کنند.

اخیرا نیز تاسیس برخی کانالهای تلگرامی از جانب گروهها و کارکنان شرکتهای بزرگ برای زیر سوال بردن عملکرد مدیران فزونی گرفته و نکته قابل توجه اینکه هر کدام ازین‌ها وابسته به طیف خاصی هستند برخی متمایل  به دولتی ها و برخی وابسته به شبه دولتی ها.

 تولید برخی اخبار نه چندان موثق با هدف حاشیه سازی نیز در دستور کار این گروهها قرار دارد.

اگر چه شبکه‌های اجتماعی  در جهان امروز به عنوان ابزاری مهم برای رد و بدل کردن داده ها و اطلاعات سهم بسزایی در مناسبات مختلف ایفا می کنند اما تمرکز برخی مدیران یک صنعت مالی بر راه اندازی کانال های خاص جهت فتح کرسی های مدیریتی در نوع خود جالب است آن هم صنعت تخصصی و فنی چون بیمه که بیش از سیاسی کاری و تفرقه افکنی نیازمند تجربه و دانش اندوزی است.

بازی سهامداران ، دخالت دولت در انتصابات ، فقدان پیاده سازی فرایندهایی چون حاکمیت شرکتی ، عدم رعایت اخلاق حرفه ای ، تعدد تحولات مدیریتی ، اختلافات هیات مدیره و… چالش هایی است که صنعت بیمه را احاطه کرده و بارها از طریق این رسانه مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است.
همه چالش های فوق به نوعی سبب شده هیات مدیره شرکتهای بیمه محل دعواهای مدیریتی شود.

 استفاده ابزاری از شبکه های اجتماعی به جای  تمسک بر فرایندهای اخلاق مدارانه این روزها به پدیده ای رایج در صنعت بیمه تبدیل شده تا هر کسی از راه می رسد برای رسوخ مدیریتی از قدرت کانال های تلگرامی جهت مقاصد خاص بهره برد.

نکته جالب اینجاست که این پدیده بیشتر در ارتباط با شرکتهای دولتی و شبه دولتی با چشم می خورد تا خصوصی ها.

و نکته قابل توجه دیگر هم اینکه برخی از این کانالهای تلگرام نام تیم خبری بر خود می نهند تا شاید بتوانند در ردای فعالیت خبری برای خود کسب نام کنند غافل ازینکه یک مدیر وابسته پشت پرده این شبکه‌های مجازی است و بیش از تلاش برای رفتار حرفه ای در بازار با هدف گل آلود کردن فضا برای رقیب پا به عرصه نهاده است.

دعواهای تلگرامی وقتی شدت می گیرد که پای انتخابات و انتصابات نیز به میان می اید، حاشیه سازی برای فعالیت مدیران کارآمد که در حال ایفا نقش هستند و تلاش برای برخی افشاگری ها در دستور کار آنها قرار دارد.

گذاری بر شبکه های مجازی فعال در فضای بازارهای مالی نشان می دهد، این فرایند در صنعت بیمه بیش از سایر بازارها رایج شده و شاید زنگ هشداری است تا مدیران بیش از هر چیزی بر اخلاق حرفه ای تمرکز کنند ، البته چالش هایی که از بیرون بر صنعت بیمه وارد می شود بخصوص از ناحیه دولتی ها که اغلب در گیر بازی های سیاسی هستند، عملا کار را دشوار کرده است.

البته باید تاکید کرد، در فضای شبکه های اجتماعی و بخصوص تلگرام ،کانال های بسیاری نیز هستند که فارغ از حواشی نقش مهمی در رد و بدل کرن داده ها و تجارب بیمه ای دارند که ثابل تحسین است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

7  ×  1  =