حقیقت خدمت رسانی شرکتهای بیمه در بحرانهای عمومی و تهدید های فراگیر / علیرضا زراعی

شرکتهای بیمه این روزها اطلاعیه و دستورالعملهای مختلفی در رابطه با چگونگی صدور بیمه نامه ها بویژه در بخش شخص ثالث و مازاد و ایضا بدنه اتومبیلها صادر و طرح خدمات برای کاهش بحران ابتلای فراگیر ویروس کرونا نموده اند. قطع نظر از ارائه خدمات برخط غیر حضوری صدور، زیباتر این بود که راهکار چگونگی بررسی و دریافت خدمات بیمه شدگان زیاندیده علی الخصوص در بیمه های اتومبیل در اولویت قرار میگرفت که امید است سریعا تدبیر گردد.

یقینا دریافت خدمات الکترونیکی در حوزه بررسی و پرداخت خسارتها،  مطلوبیت خدمات را در چنین اوضاعی چند برابر و تجربه ای گرانبها برای آینده فرآیند بررسی خسارتها را فراهم خواهد نمود.

پیشنهاد می گردد با تدارک زمینه های لازم نه تنها مقابله با هر نوع تهدید فراگیر، بلکه واسطه های تامین خدمات عمومی و تخصصی مرتبط با امور بیمه، مانند خدمات تشخیص و تائیدی افسران راهنمایی و رانندگی، حمل خودرو های تصادفی و غیر قابل حرکت و نظایر آنها را به حداقل کاهش داده و از تجمع عوامل و طرفین تصادفات خودرویی در مراکز خسارت شرکتهای بیمه ممانعت فعال بعمل آید.  

اعتماد و اطمینان به تصویر برداری از خودروهای آسیب دیده، تائید مراتب وقوع خسارت توسط نزدیکترین کسبه و افراد حاضر دارنده گواهینامه در محل که امکان تاییدیه را از طریق فیلمبرداری با تلفن همراه فراهم نمایند و سپس ارسال مستندات مالکیت خودرو و راننده و همچنین شهود به سامانه تخصیص شده توسط شرکتهای بیمه گر برای تعیین نوبت بررسی خسارت در محل سکونت یا توقف خودروها (تعمیرگاههای شرکتهای خودرو ساز معتبر و یا مجاز) بهمراه مرکز تلفنی راهنمایی زیاندیده ها و در راس آنها اطلاع رسانی گسترده بسیار موثر خواهند بود.

بدیهی است که برای تشکیل پرونده های دیات نیز ارسال مدارک و راهنمایی زیاندیده ها و مقصران حوادث نیز به روش الکترونیکی و ارسال مستندات و مدارک مورد نیاز می توانند گامی مهم در حذف بروکراسی حضوری باشد.

بهترین و موثر ترین خدمات اتومبیل شرکتهای بیمه، غیر حضوری کردن ارسال مستندات و اعتماد به تائیدیه های وقوع حوادث و تسریع در بررسی پرداخت خسارتها در محل مورد نظر بیمه گذار و امتناع از تجمع در مراکز خسارتی است که پس از جلب رضایت بیمه شدگان و ایجاد آرامش دوران بحران می تواند الگوی مناسبی برای تمام ایام باشد.

لازمه چنین خدماتی صدالبته امکان راستی آزمایی پس از بررسی و پرداخت خسارتها و برخورد با تخلفات و تقلب های احتمالی توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود.

تهدید ویروسی امروز چنانچه با ایجاد فرصت شکل گیری خدمات غیر حضوری تشکیل پرونده، بررسی اولیه مستندات و مدارک مورد نیاز، بررسی و پرداخت خسارت درمکانهای توقف و یا تعمیرخودروها، پلیس، بازرس،دادگاههای تخصصی بیمه و شرکتهای تخصصی ریکاوری خسارتها گردد غنیمتی اجباری ولاکن بزرگ برای تغییر روشهای سنتی خسارتهاست.

.

عایرضا زراعی/ کارشناس بیمه

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  4  =  24