پرسشنامه تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه +لینک پرسشنامه ها

پژوهشکده بیمه با طرح پرسشنامه ای از گروه های ذینفع از جمله مدیران بیمه مرکزی، ارزیابان خسارت، نمایندگان و کارگزاران، استارتاپ ها و اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه و انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران خواسته است که در تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه همکاری کنند.

به گزارش ریسک نیوز پژوهشکده بیمه تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه برای افق ۵ ساله ۱۴۰۴-۱۳۹۹ را در دست انجام دارد. در این طرح شناسایی ذینفعان کلیدی صنعت بیمه و تجزیه و تحلیل نیازها و انتظارات آنها به عنوان هدف اصلی مد نظر قرار گرفته است و پس از طی مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل درونی و بیرونی صنعت بیمه، چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف کلان صنعت بیمه تدوین خواهد شد.

لذا مشارکت گروه های ذینفع از جمله مدیران بیمه مرکزی، ارزیابان خسارت، نمایندگان و کارگزاران، استارتاپ ها و اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه و انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران برای پاسخ به سوالات طراحی شده بسیار مفید فایده خواهد بود و پژوهشکده بیمه را در نیل به این هدف یاری خواهد کرد.

در این راستا پژوهشکده بیمه اعلام کرد، از کلیه ذینفعان  دعوت می شود از طریق لینک های زیر وارد پرسشنامه مرتبط با حوزه خود شده و با ارائه نظرات و دیدگاه ها، در تدوین برنامه های آتی برای صنعت بیمه مشارکت نمایند.لازم به ذکر است پرسشنامه های شماره یک و سه برای کلیه گروه ها مشترک و پرسشنامه شماره دو برای ذینفعان مختلف متفاوت است.
لینک پرسش نامه شماره 1 : تجزیه و تحلیل راهبردی نیازها و  انتظارات ذینفعان  صنعت بیمه
https://survey.porsline.ir/s/7T6YoFk/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات مدیران بیمه مرکزی
https://survey.porsline.ir/s/sdRd7TY/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات شرکتهای بیمه
https://survey.porsline.ir/s/pvMsJBU/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات نمایندگی ها
https://survey.porsline.ir/s/aTzWHg4/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات ارزیابان خسارت
https://survey.porsline.ir/s/Oc8IEqr/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان
https://survey.porsline.ir/s/k3cgHAH/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات بازاریابان بیمه
https://survey.porsline.ir/s/O4ZjPwO/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات کارگزاران بیمه
https://survey.porsline.ir/s/j973QzA/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران
https://survey.porsline.ir/s/a5wbV6b/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات انجمن حرفه ای صنعت بیمه
https://survey.porsline.ir/s/wp4VqQI/sv
لینک پرسش نامه شماره2 : نیازها و انتظارات سندیکای بیمه گران ایران
https://survey.porsline.ir/s/I1NjCfp/sv

لینک پرسش نامه شماره3 : بررسی عوامل درونی و بیرونی صنعت بیمه از نظر ذینفعان
https://survey.porsline.ir/s/MY9d2p2/sv

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

1  ×    =  6