مقالات برگزیده بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه معرفی شدند

مقالات ارسالی به دبیرخانه بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه پس از طی فرایند داوری مورد ارزیابی قرار گرفتند و 56 مقاله برگزیده معرفی شدند.

در دومین جلسه کمیته علمی بیست و ششمین همایش بیمه و توسعه که ظهر امروز در پژوهشکده برگزار شد مقالات پذیرفته شده در مرحله داوری این همایش مطرح و مورد تایید قرار گرفتند. همچنین برنامه پنل های نشست های علمی تصویب شد.
بر پایه این گزارش از تعداد 161 مقاله ارسال شده به دبیرخانه علمی همایش بیمه و توسعه، 27 مقاله به صورت ارائه و چاپ در کتاب چکیده مقالات، 25 مقاله به صورت پوستر و چاپ در کتاب چکیده مقالات و 4 مقاله فقط به صورت قابل چاپ برگزیده شدند.
این گزارش می افزاید عناوین این مقالات در سایت همایش به آدرس http://seminar26.irc.ac.ir/ بارگزاری می شود. شایان ذکر است تمامی مقالات پذیرفته شده پس از همایش در کتاب مجموعه کامل مقالات چاپ خواهند شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  +  4  =