پرتفوی پیش بینی شده صنعت بیمه برای سال 98 چقدر است؟ //توضیح یک رقم

در سال 97 کل پرتفوی صنعت بیمه 45هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب رشد متوسط 30 درصدی سالانه این رقم برای سال 98 ، نزدیک 59 هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

به گزارش ریسک نیوز، یک مقام مسوول در بیمه مرکزی در خصوص میزان پرتفوی صنعت بیمه  گفت: در سال 97 کل پرتفوی صنعت بیمه 45هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب رشد دست کم 30 درصدی سالانه این رقم برای سال 98  نزدیک به 59هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود.

به گفته این مقام مسوول هنوز سه شرکت بیمه صورتهای مالی خود در سال 97  را ارایه نداده اند به همین خاطر سالنامه سال مذکور منتشرنشده است ولی به زودی منتشر خواهد شد.با این حال رقم کلی حق بیمه دریافتی صنعت بیمه در سال مذکور  رقمی حدود 45 هزار میالیارد تومان شده است.

توضیح یک رقم

بتابراین گزارش رئیس کل بیمه مرکزی در هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران عنوان کرده بود : پرتفوی صنعت بیمه در کشور در حال حاضر 60 هزار میلیارد تومان است که با تمهیدات صورت گرفته در حوزه توسعه رشته بیمه های زندگی و همچنین تاسیس صندوق حوادث طبیعی در آینده نزدیک رشد قابل توجه ای را در این عرصه شاهد خواهیم بود.

به نظر می رسد منظور رییس کل این بوده که حجم کل پرتفوی سال 98 رقمی حدود 60 هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته بیش از 30 درصد رشدخواهد کرد.

در برخی رسانه ها  رقم حق بیمه  کل سال 98 را که 60 هزار میلیارد تومان برآورد می شود اما  از سوی رئیس کل بیمه مرکزی  کامل توضیح داده نشده بود  را با رقم 5 ماهه نخست سال که از سوی وزارت اقتصاد که 16 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود را  مورد مقایسه و نقد قرار داده بودند. در حالی که هر دورقم درست است با این توضیح که رقم مورد اشاره سلیمانی برآوردی و معادل 60 هزار میلیارد تومان و رقم مندرج در گزارش عملکرد وزارت اقتصاد واقعی و برای 5 ماهه اول سال 98 بوده است.

در  5ماهه اول سال 97 نیز حق بیمه تولیدی 14 هزار میلیارد تومان بوده و در گزارش وزارت اقتصاد هم همین رقم آمده  که در پایان سال این شاخص به 45هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  7  =  21