تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه به پژوهشکده واگذار شد

بر اساس مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی

بر اساس مصوبه هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها، به پژوهشکده بیمه واگذار شد.

روابط عمومی پژوهشکده بیمه اعلام کرد: مطابق موصوبه هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع واگذاری تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه و نظارت بر عملکرد آنها و بر اساس دستورالعمل تایید صلاحیت موسسات آموزشی بیمه که در تاریخ 92/2/8 توسط هیات عامل مصوب شده است، این امر جهت اجرا به پژوهشکده بیمه ابلاغ شد.
در این حکم آمده است: انتظار می رود توسعه و گسترش آموزش بیمه ای در سراسر کشور از طریق واگذاری امور مربوط به موسسات آموزشی ذی صلاح و نظارت دقیق بر عملکرد آنان فراهم گردد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  6  =  54