آیا صنعت بیمه کانادا از مالیات معاف است؟//پنج شیوه مالیاتی جالب در صنعت بیمه کانادا + گزارشی جامع از بیمه های اموال و مسئولیت

سلسله گزارشات ریسک نیوز از تجارب عینی یک بیمه گر ایرانی در کانادا (قسمت بیست وچهارم)

۴۲ درصد از حق بیمه مستقیم تولید شده مربوط به بیمه نامه های خودرو بوده است.حاشیه سود واقعی صنعت بیمه کانادا معادل 8.7 ( هشت و هفت دهم) درصد گزارش شده است./در کانادا مردم اضافه بر حق بیمه، مبلغی بابت مالیات پرداخت نمی کنند بلکه بخشی از مبلغی که به شرکت بیمه می پردازند در واقع مربوط به مالیات آن است که توسط بیمه گر به دولت پرداخت می شود و این مبالغ در هر استان متفاوت است.//حق بیمه از مالیات دولت فدرال معاف است.

از آنجا که یکی از راهبردهای رسانه ریسک نیوز تولید محتوای مطلوب برای صنعت بیمه است و با توجه به اینکه طی سالهای اخیر و با اعمال  تحریم ها ، انتقال دانش به صنعت بیمه ایران با خدشه روبرو گردید در این راستا ریسک نیوز تلاش کرده تا با ارتباط با ایرانیان موفق در کشورهای توسعه یافته ، این خلل را تا حدودی جبران کند.
زین پس مجموعه مقالاتی از کامبیز کیامهر یکی از بیمه گران موفق ایرانی در کانادا منتشر می گردد ، در این مقالات سلسله وار تلاش می گردد تا ضمن تصویرسازی فضای واقعی صنعت بیمه کانادا ، تجارب موفق بیمه گران این کشور منتقل گردد .
بدون شک این مقالات علاوه بر مدیران ،بخصوص برای شبکه فروش صنعت بیمه ایران می تواند اثرگذار باشد ، امید که تجارب موفق بیمه گران بین المللی در قالب انتقال دانش برای صنعت بیمه ایران مفید واقع گردد

در قسمت اول این مقالات تلاش شد تا نمایی کلی از صنعت بیمه کانادا به تصویر کشیده شود، در قسمت دوم این سریال آموزشی کامبیز کیامهر برای تصویر سازی واقعی تر از صنعت بیمه کانادا به سراغ نوید ایزدی از نمایندگان موفق بیمه های عمر در استان بریتیش کلمبیا رفت و مطالب مفید و جالبی مالیات ونقش آن در رشد بیمه های عمر کانادا و همچنین وضعیت نماینده های دو شغله در کانادا عنوان شد.
در قسمت سوم این سریال مکتوب اموزشی نوید برای ما از چگونگی اخذ نمایندگی بیمه عمر در کانادا و درآمد نمایندگان گفت، در قسمت چهارم نیز به تفاوتهای بازار یابی و فروش بیمه های عمر در ایران و کانادا پرداخته شده است .
در قسمت پنجم کامبیز کیامهر که 12 سال تجربه در صنعت بیمه ایران و کانادا را در کارنامه کاری خود ثبت کرده تجارب بیمه گری در کانادا را به ایران پیوند زده است وی در این قسمت ضمن ارایه راهکار ، به برخی پیشنهادات اشاره می کند.
در قسمت ششم این سریال مکتوب با ساختار نهاد نظارتی و رگولاتور بیمه ای در کانادا آشنا می شویم بدون شک این بخش می تواند برای مجموعه نهاد ناظر در ایران جالب توجه باشد ضمن اینکه این پرونده ما را با زوایای جالب فروش بیمه های عمر زمانی در کانادا آشنا می کند.
در قسمت هفتم در خصوص اهمیت مقوله ارزیابی ریسک در بیمه های عمر و جذابیت بیمه عمر زمانی برای مشتریان در کانادا گزارش شد.
در قسمت هشتم کامبیز کیا مهراز شرایط جالب بیمه نامه های عمر در کانادا گفت و یک نمونه بیمه نامه مورد بررسی قرار گرفت.
 در قسمت نهم شرایط پرداخت کارمزد  به نمایندگان بیمه های عمر در کانادا مورد بررسی قرار گرفت که اطلاعات جالبی را به مخاطب ارایه می کرد.
در قسمت دهم مطالب جالبی در باره ارزیابی ریسک در بیمه های عمر از زبان کامبیز کیامهر بازگو می شود و همچنین نوید مطالب جالب توجهی در خصوص ممنوعیت فروش بیمه در بانک ها و مالیات در بیمه های عمر عنوان می کند.
در قسمت یازدهم کامبیز از تجربه متفاوتش از تصادف می گوید و نوید پوشش های جالب عمر زمانی را برایمان تشریح می کند.
در قسمت دوازدهم در گزارشی جذاب از نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی بیمه های عمر برایتان گفتیم و شرکت  Fidelity investment  را برایتان معرفی کردیم.
در قسمت سیزدهم کامبیز از ازمون اخلاق حرفه ی نمایندگان بیمه کانادا برایمان گفت و نوید از شرایط جالب بیمه نامهCI مطالب جالب را بازگو کرد.
در قسمت چهاردهم کامبیز و نوید از بیمه نامه های عمر دائمی در کانادا و حق انتخابهای جالب ان برای بیمه گذارگفتند.

در قسمت پانزدهم از انواع بیمه شده در بیمه نامه های عمر بلند مدت گفته شد و طراحی یک نمونه بیمه نامه را با نوید و کامبیز مرور کردیم.
در قسمت شانزدهم کامبیز مطالب بسیار جالبی در مورد یک نهاد حمایتی از شرکتهای بیمه در کانادا گفت و نوید در مورد یک اپشن جالب یعنی دریافت پوشش های اضافه بیمه ای به جای سود نقدی برایمان توضیحات مبسوطی داد.
در قسمت هفدهم اطلاعات جالبی در خصوص بیمه نامه ثالث در کانادا ارایه شد و کامبیز با بیان اطلاعات مبسوط در این زمینه به نوعی نحوه اجرای راننده محوری در بیمه نامه ثالث را تشریح کرد همان هدفی که صنعت بیمه ایران این روزها به دنبال ان است.
در قسمت هجدهم اطلاعات مفیدی در خصوص نحوه فعالیت تشکل های صنفی در کانادا ارایه شد  و همین طور بیان شد که  چطور می توانیم یک بیمه نامه عمر با زمان ۶۵ سال تهیه کنیم.
در قسمت نوزدهم کامبیز اطلاعات مفیدی در خصوص چگونگی اخذ پروانه نمایندگی عمر و جنرال در کانادا می دهد و نوید از طراحی یک بیمه نامه عمر دائمی با درآمدهای مکمل برای فرزندان می گوید.

در قسمت بیستم کامبیز اطلاعات اماری جالبی از صنعت بیمه کانادا در حوزه تولید حق بیمه ، خسارت پرداختی و سود مشارکت در منافع بیمه های عمر می دهد.
در قسمت بیست و یکم کامبیز اطلاعات بسیار جالبی در خصوص رونق و شکوفائی صندوق های بازنشستگی در کانادا و رابطه انها با شرکتهای بیمه می دهد این بخش می تواند الگوی مناسبی برای مدیران ایرانی باشد چرا که در حال حاضر صندوق های بازنشستگی در ایران به پاشنه اشیل اقتصاد مبدل شده اند در حالیکه اگر ساز و کار منطقی برای انها فراهم می آمد، می توانستند سهم بسزائی در رونق اقتصادی ایفاء کنند پیش ازین عبدالناصر همتی زمانیکه رئیس کل بیمه مرکزی بود پیشنهاد قرار گرفتن صندوق های بازنشستگی ذیل نظارت بیمه مرکزی را ارایه داد که عملیاتی نگردید.

در قسمت بیست و دوم برایتان از انعطاف بیمه نامه های UL در مدیریت حق بیمه و نحوه سرمایه گذاری ها گفتیم.

در قسمت بیست و سوم کامبیز کیامهر از مراحل طی طریق نمایندگان بیمه عمر کانادایی گفت.

و اما در قسمت بیست و چهارم از این گزارش سریالی منحصر بفرد که از قضا بسیار مورد توجه جامعه بیمه ای کشور واقع شده ضمن پرداختن به چند رشته دیگر بیمه ای از جمله بیمه های اموال و مسئولیت در کانادا، می خواهیم همگام با مسایل روز صنعت بیمه ایران به عملکرد مالیاتی صنعت بیمه کانادا بپردازیم.همانطور که ریسک نیوز در گزارش های مختلفی از حذف معافیت مالیاتی صنعت بیمه در پیش نویس نهائی مجلس خبر داد، اما و اگرهای زیادی در خصوص رای نهایی نمایندگان مجلس مطرح است ضمن اینکه به نظر می رسد ضعف لابی گری بیمه گران و عدم تحقق شعار وزراء اقتصادی مبنی بر وعده معافیت صنعت بیمه از مالیات چندان خوشایند نخواهد بود.
در این راستا در قسمت بیست و چهارم این مجموعه جذاب می خواهیم در مورد نحوه مالیات دهی صنعت بیمه کانادا برای شما بگوییم تا این تجارب استاندارد بتواند برای بیمه مرکزی، مجلس و سایر نهادهای نظارتی به عنوان الگویی موفق مورد توجه قرار گیرد. با کامبیز همراه می شویم:

­­­­

بیست و سه قسمت گذشته را بیشتر درباره وضعیت بیمه های عمر در کانادا صحبت کردیم اما به نظرم رسید که شاید بهتر باشد برای تنوع ، نگاهی هم به وضعیت سایر محصولات بیمه ای در این دومین کشور وسیع دنیا بیاندازیم که امیدوارم برایتان جالب و مفید باشد.

سایر محصولات بیمه ای که ما معمولا از آن ها با عناوین بیمه های اموال و مسئولیت یاد می کنیم، اینجا P&C ( Property & Casualty) نامیده می شوند . طبق آمار در سال ۲۰۱۷ معادل 54.7 میلیارد دلار حق بیمه به صورت مستقیم توسط بیش از ۱۹۸ شرکت بیمه خصوصی فعال تولید شده است. این آمار با توجه به جمعیت ۳۷ میلیون نفری کانادا ، نشان از توسعه و  ضریب نفوذ بالای بیمه دارد. رشد حق بیمه تولیدی از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۱۷ میلادی به شرح جدول زیر بوده است:

در این بین ، ۲۰ بیمه گر اول از نظر حق بیمه تولیدی، شرکت های زیر می باشند:

همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید، ۴۲ درصد از حق بیمه مستقیم تولید شده مربوط به بیمه نامه های خودرو بوده است:

نکته جالبی که دیدم این بود که ارزش خودروهای سرقتی تحت پوشش بیمه که در سال ۲۰۱۷ پیدا شده اند برابر 24.6 میلیون دلار بوده است.

در این بازار رقابتی ، شرکت های بیمه ساختار و پشتوانه های مالی و سرمایه گذاری قوی دارند و مطابق گزارشات رسمی ، دارایی بیمه گران P&C معادل  113.9 میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین این بیمه گران معادل 8.3 میلیارد دلار به دولت فدرال و دولت های استانی مالیات پرداخت کرده اند و نقش مهمی در توسعه زیرساخت های مالی کشور بر عهده دارند.

طبق آمار در سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۲۶،۲۰۰ نفر در این صنعت مشغول به کار بوده اند. اما به تناسب رشد صنعت ، تعداد خسارت ها هم در طول یک دهه گذشته به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده و از 24.4 درصد به 34.6 درصد رسیده است :

 

بیمه گران کانادایی P&C در سال ۲۰۱۷ میلادی مبلغ 30.1 ( سی و یک دهم) میلیارد دلار که بیش از ۶۰ درصد درآمد آن ها بابت حق بیمه دریافتی بوده است را به عنوان خسارت هزینه کرده اند. وضعیت پرداخت خسارت از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۱۷ در رشته های مختلف در جدول زیر نشان داده شده است:

 

در بالا برایتان گفتم که ۴۲درصد حق بیمه تولیدی بابت انواع بیمه نامه های خودرو بوده است اما در مقابل خسارت خالص پرداختی بابت این بیمه نامه ها 49.8 ( چهل و نه و هشت دهم) درصد خسارت ها را به خود اختصاص داده اند. درباره خسارت نکته جالب برایم این بود که بیمه نامه های مسئولیت با سهمی معادل ۹ درصد تقریبا در رده های پایین قرار دارند که علاوه بر رعایت اصول ایمنی ، به نظرم یکی از دلایل آن می تواند تاثیر اعتبار و حسن سابقه برای پیشرفت های شغلی باشد. مثلا اگر پزشکی در مداوای بیمار خود خطا داشته باشد، درست است که بیمه مسئولیتش خسارت را پرداخت می کند اما سابقه این خطا مانعی جدی در پیشرفت حرفه ای او خواهد بود. ضمنا چون حق بیمه ها کاملا فنی محاسبه می شود، حق بیمه سال های بعدی اش برایش کمرشکن است:

با این همه به دلیل مدیریت صحیح و بهره وری بالای نیروی انسانی، حاشیه سود واقعی صنعت معادل 8.7 ( هشت و هفت دهم) درصد گزارش شده است:

میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری بیمه گران P&C از سال ۱۹۷۵ میلادی عدد قابل توجه 10.5 ( ده و نیم) درصد بوده است و این رقم برای سال ۲۰۱۷ معادل 7.4 ( هفت و چهار دهم) درصد اعلام شده است. طبق گزارشات شرکت های بیمه دارایی خود را به شرح زیر سرمایه گذاری کرده اند:

 در جدول بالا برایم جالب بود که بیش از ۷۸ درصد منابع شرکت های بیمه در خرید اوراق قرضه و سهام سرمایه گذاری شده است. نمودار زیر مقایسه جالبی بین نرخ بازگشت سرمایه گذاری بیمه گران P&C و اوراق قرضه ۳ ساله دولت کانادا را نشان می دهد:

 

 

این روزها در ایران صحبت درباره مالیات بر ارزش افزوده ای که به حق بیمه تعلق می گیرد داغ است و موافقان و مخالفان با هم زورآزمایی می کنند. در کانادا مردم اضافه بر حق بیمه، مبلغی بابت مالیات پرداخت نمی کنند بلکه بخشی از مبلغی که به شرکت بیمه می پردازند در واقع مربوط به مالیات آن است که توسط بیمه گر به دولت پرداخت می شود و این مبالغ در هر استان متفاوت است. درباره مالیات ۵ نکته جالب دیدم که شاید برای شما هم خالی از لطف نباشد:

اول اینکه مالیات برای رشته های مختلف بیمه ای متفاوت است.

دوم اینکه مالیاتی که به حق بیمه تعلق می گیرد کمتر از مالیاتی است که مردم بابت خرید سایر کالا و خدمات پرداخت می کنند،

سوم اینکه حق بیمه از مالیات دولت فدرال معاف است،

چهارم اینکه مالیات قابل توجهی به خسارت تعلق می گیرد و مردم عملا زمانی که مقصر هستند مالیات بیشتری می دهند نه هنگام خرید بیمه نامه،

و پنجم اینکه در بعضی استان ها که خطر بلایای طبیعی مخصوصا آتش سوزی بالاتر است، مالیاتی اضافه تا ۲۵/۱ ( یک و بیست و پنج صدم )درصد تحت عنوان مالیات بر آتش ( Fire Tax ) هم روی حق بیمه دریافت می کنند که صرف توسعه خدمات ایمنی و آتش نشانی در همان استان می شود.

اگر علاقه داشته باشید در قسمت های بعدی می توانم درباره جزییات ساختار مالیات در بیمه برای شما بیشتر صحبت کنم.

امیدوارم خلاصه ای که درباره وضعیت بیمه نامه های P&C آماده کردم برایتان جالب بوده باشد و در قسمت بعدی بحث شیرین بیمه های عمر UL و بررسی صندوق های سرمایه گذاری را به همراه نوید ادامه خواهیم داد.

ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  1  =  3